Miljardbudget för regional konkurrenskraft och jobb

Publicerad:

Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) har beslutat om drygt en miljard kronor i detaljbudget för 2023. Målen är bland annat att fortsätta stärka innovationskraften, bygga kompetens och att vara föregångare för en hållbar omställning. En stor del av budgeten går till insatser inom elektrifiering och kompetensförsörjning samt ett klimatstrategiskt arbete med fokus på biologisk mångfald.

- Vi står inför utmaningar med hög inflation, höga energipriser och en vikande omvärldskonjunktur. Detaljbudgeten ger oss en unik genomförandekraft för att uppnå en hållbar utveckling och rusta Västsverige. Regionen fortsätter att ta ledarskap i omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande MRU.

Detaljbudgeten ska med sina insatser bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Under 2023 kommer strategins kraftsamlingar för en hållbar omställning, det vill säga elektrifiering, digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier, att vara i fokus.

VGR:s pressmeddelande 2023-02-13

Miljö- och regionutvecklingsnämnden

Västsvenska kraftsamlingar

Helena Lundberg Nilsson

Regionutvecklingsdir

Telefonnummer