Startskott för ny kraftledning - glädjande nyheter för Västsverige

Publicerad:

Idag startar Svenska kraftnät upp projektet Skogssäter-Ingelkärr, där en ny 400 kV-ledning ska byggas för att öka kapaciteten i Västra Götaland och bidra till att möjliggöra den gröna omställningen i vårt län.

I Västra Götaland planeras ett antal större industrietableringar och elektrifieringsinitiativ som kräver ett kraftigt ökat effektuttag. Överföringskapaciteten genom transmissionsnätet norr om Göteborg räcker inte för att tillgodose det efterfrågade effektuttaget och att tillåta nya vindkraftsanslutningar norr om Skogssäter och till havs utanför västkusten.

Den nya ledningen ska vara i drift 2031. Det finns prognoser där effektuttaget i Västra Götaland väntas bli det dubbla inom tio år. Det är därför oerhört viktigt för elektrifieringen och för planerade industrietableringar att ledningen finns på plats så snart som möjligt.

Tillsammans med Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län har Svenska kraftnät därför startat samverkansarenan ACCEL - Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland för att möjliggöra elektrifieringen i sydvästra Sverige.

Samarbetet ACCEL 

Svenska Kraftnäts pressmeddelande 2023-03-08

Viktor Walter

Regionutvecklare - energisystem – elnät, Processledare ACCEL, (Föräldraledig)

Telefonnummer