Utvecklingen går åt fel håll - utsläppen i Västra Götaland ökar igen

Publicerad:
Två personer med skyddskläder i en industrilokal tittar på en läsplatta
Årets rapport av Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning har fokus på industrins omställning. Fotograf/Källa: Shutterstock

Industrin står för över 40 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland. Och under 2021 ökade utsläppen med 10 procent jämfört med 2020. Om klimatmålet för 2030 ska nås behöver vi snarast ersätta fossila råvaror och energi med fossilfria och förnybara alternativ, säger Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning i sin nya rapport.

Västra Götaland står för en hög andel, nära en femtedel, av det totala ekonomiska värdet i den svenska industrin med betydande närvaro av fordons- och kemiindustri samt drivmedelsproduktion. För närvarande minskar utsläppen av växthusgaser i en allt långsammare takt sedan 2015. Utsläppen sker främst från våra industrier, men också transporter, energisystem och jordbruk.

- Men samtidigt pågår en stor omställning till det bättre. Ökad elektrifiering och biodrivmedel i transportsektorn står för de största bidragen, vissa minskningar har även skett i industri och el- och fjärrvärmesektor. För att driva på elektrifieringen, som är en framgångsfaktor här, måste vi ha tillräckligt med el. Fram till 2030 är det framför allt land- och havsbaserad vindkraft som kan möta en ökad efterfrågan, säger regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S).

VGR:s pressmeddelande 2023-12-18

Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning

Hanna Jönsson

Regionutvecklare - processledare VG2030, Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning

Telefonnummer

Lise Nordin

Regionutvecklare – processledare Klimat 2030, Rådet för industrins omställning i Västra Götaland

Telefonnummer