Forskarråd för Västra Götalands klimatomställning

Sex ledamöter i forskarråd
Forskarråd för Västra Götalands klimatomställning, från vänster Hans Hellsmark, docent i teknik och forskningspolitik, Chalmers tekniska högskola Annika Nilsson, universitetslektor förvaltningsrätt, Uppsala universitet Frances Sprei, ordförande, professor inom hållbar mobilitet, Chalmers tekniska högskola Filip Johnsson, professor uthålliga energisystem, Chalmers tekniska högskola Sverker Jagers, vice ordförande. professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet Cecilia Bergstad, universitetslektor i psykologi, Göteborgs universitet. (Oktober 2023)

Ett råd med sex forskare fick hösten 2021 i uppdrag från Västra Götalandsregionens miljönämnd att följa upp klimatarbetet i hela länet, och rekommendera vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i den takt som krävs.

Beslutet om ett forskarråd är kopplat till regionstyrelsens beslut i januari 2021 om en koldioxidbudget beräknad för hela Västra Götaland. 

Koldioxidbudget för Västra Götaland

Forskarna har en hög kompetens inom olika områden som är viktiga för länets klimatomställning. Deras arbete ska ge ett fördjupat regionalt underlag för att prioritera och påskynda de viktigaste åtgärderna i omställningen. Det är sedan upp till alla - på alla nivåer i samhället - att besluta om och göra det som krävs för att minska utsläppen i Västra Götaland.

Årlig rapport ska visa vad som krävs

I den rapport som ska presenteras varje år kan fokus variera mellan åren utifrån vad som bedöms viktigt för att minska utsläppen inom Västra Götaland. Rådet kan fritt välja att inrikta sin analys på olika aktörer, exempelvis VGR, kommuner, företag och andra organisationer.

Västra Götalands klimatomställning. Industrin i fokus. Forskarrådets rapport december 2023 (pdf) 

Västra Götalands klimatomställning. Transporter i fokus. Forskarrådets rapport december 2022 (pdf) 

Om forskarrådets analysrapport januari 2022

VGR:s pressmeddelande 2021-09-30