Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Miljö i VGR

Västra Götalandsregionen ska som en av de största arbetsgivarna i Sverige sträva efter att vara en föregångare genom det egna miljöarbetet. Genom att själva ställa höga miljökrav påverkar vi också utvecklingen på miljöområdet. Målen i vår miljöplan 2017-2020 gäller för alla VGR:s egna verksamheter. Nya miljömål som ska gälla till 2030 planerar att antas av regionfullmäktige i april 2021.

Intern miljöplan 2017-2020

Västra Götalandsregionen har cirka 55.000 anställda och våra olika arbetsplatser och verksamheter innebär en påverkan på miljön. Vi driver ett ambitiöst miljöarbete i våra verksamheter. Målen i vår interna miljöplan gäller för alla VGR:s förvaltningar och bolag.  De handlar om låg klimatpåverkan, mindre miljö- och hälsofarliga ämnen och hållbar resursanvändning.

Miljöplan 2017-2020

Så jobbar VGR

För en effektiv styrning mot miljömålen krävs ett tydligt ledarskap och ett systematiskt förbättringsarbete. En stor del av VGR:s klimat- och miljöpåverkan sker genom vår användning av varor och tjänster. Hur VGR:s finansiella placeringar görs spelar också en viktig roll.

Läs mer om arbetssätt och styrning i miljöarbetet. 

Miljöuppdrag för utveckling i Västra Götaland  

Västra Götalandsregionen har också ett uppdrag att driva regional miljöutveckling genom initiativ och stöd för olika insatser och projekt, tillsammans med näringsliv, kommuner, universitet och andra aktörer i Västra Götaland. Det ska bidra till en hållbar utveckling globalt som också främjar Västra Götaland.

Aktuellt miljö i VGR

Kalender miljö

20
apr

Demo av lagbevakningssystem för miljökrav

Starttid:
Ort:
21
apr

Miljösamordnarträff 'Nu kör vi'

Starttid:
Ort:
22
apr

Demo av lagbevakningssystem för miljökrav

Starttid:
Ort:

Miljönämnden

Läs miljönämndens handlingar och om utvecklingsfrågor i Västra Götaland och VGR som organisation.

Gröna listan

Med Gröna listan gör du automatiskt ett hållbart val av inredning och möbler.

Miljö och klimat i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen ska vara en samlande kraft för miljödriven utveckling och tillväxt i Västra Götaland. Läs mer om vårt regionala miljöarbete.

Kontakt miljö

Här hittar du kontaktuppgifter till miljöavdelningen Koncernkontoret

Senast uppdaterad: 2021-02-11 09:05