Miljö i VGR

Västra Götalandsregionen ska som stor organisation sträva efter att vara en föregångare genom det egna miljöarbetet. Genom att själva ställa höga miljökrav påverkar vi också utvecklingen på miljöområdet. Målen i vår miljöplan 2017-2020 gäller för alla VGR:s egna verksamheter.

Intern miljöplan 2017-2020

Västra Götalandsregionen är med sina 55.000 anställda en av de största arbetsgivarna i Sverige. Våra olika arbetsplatser och verksamheter innebär en påverkan på miljön. Vi ska ha ett ambitiöst miljöarbete i våra verksamheter. Målen i vår interna miljöplan gäller för alla VGR:s verksamheter.  De handlar om låg klimatpåverkan, mindre miljö- och hälsofarliga ämnen och hållbar resursanvändning.

Miljöplan 2017-2020

Så jobbar VGR

För en effektiv styrning mot miljömålen krävs ett tydligt ledarskap och ett systematiskt förbättringsarbete. En stor del av VGR:s klimat- och miljöpåverkan sker genom vår användning av varor och tjänster. Hur VGR:s finansiella placeringar görs spelar också en viktig roll.

Läs mer om arbetssätt och styrning i miljöarbetet. 

Miljöuppdrag för utveckling i Västra Götaland  

Västra Götalandsregionen har också ett uppdrag att driva regional miljöutveckling genom initiativ och stöd för olika insatser och projekt, tillsammans med näringsliv, kommuner, universitet och andra aktörer i Västra Götaland. Det ska bidra till en hållbar utveckling globalt som också främjar Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2018-10-23 15:21