Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Miljö i VGR

Västra Götalandsregionen, VGR, ska som en av de största arbetsgivarna i Sverige sträva efter att vara en föregångare i miljöarbetet. Genom att själva ställa höga miljökrav påverkar vi också utvecklingen på miljöområdet. Arbetet utgår ifrån Miljömål 2030 som omfattar alla VGR:s förvaltningar och bolag samt utgör ramen för miljökrav på verksamheter som arbetar på uppdrag av VGR. Miljöarbetet främjar en god hälsa och en hållbar utveckling för invånare och aktörer i Västra Götaland och globalt.

Våra miljömål

VGR har cirka 56 000 anställda och våra olika arbetsplatser påverkar miljö och klimat på flera olika sätt. Vi driver ett ambitiöst arbete i våra verksamheter för att minska påverkan. Målen gäller alla VGRs förvaltningar och bolag samt utgör ramen för miljökrav på verksamheter som arbetar på uppdrag av VGR. De övergripande målen handlar om minskad direkt och indirekt klimatpåverkan, giftfria och resurseffektiva produkt- och materialflöden samt främjad biologisk mångfald och hållbart nyttjande av ekosystem. Kopplat till dessa finns ett antal delmål som behöver prioriteras för att målen ska vara möjliga att uppnå.

Syftet med VGRs Miljömål 2030 är att bidra till visionen Det Goda Livet genom att skapa ett gott liv för varje människa på en välmående planet. Detta innebär att VGR tar ansvar för hur vi brukar planetens resurser på ett hållbart sätt vilket i sin tur är en förutsättning för människors hälsa och välbefinnande nu och i framtiden.

Miljömål 2030

Tidigare Miljöplan 2017-2020

Så jobbar VGR

Samtliga förvaltningar och bolag har ett gemensamt ansvar för genomförandet av Miljömål 2030. Enligt visionen Det goda livet ska miljöperspektivet beaktas i samtliga beslut. För en effektiv styrning mot miljömålen krävs ett tydligt ledarskap och systematiskt arbete med ständiga förbättringar. Detta stöds av ett systematiskt arbetssätt i miljöledningssystem som följer standarden ISO 14001.

Läs mer om arbetssätt och styrning i miljöarbetet. 

Miljöuppdrag för utveckling i Västra Götaland  

Västra Götalandsregionen har också ett uppdrag att driva regional miljöutveckling genom initiativ och stöd för olika insatser och projekt, tillsammans med näringsliv, kommuner, universitet och andra aktörer i Västra Götaland. Det ska bidra till en hållbar utveckling globalt som också främjar Västra Götaland. VGR bedriver arbetet genom Klimat 2030 och den regionala utvecklingsstrategin.

Regional utvecklingsstrategi

Klimat 2030

Miljönämnden

Läs miljönämndens handlingar och om utvecklingsfrågor i Västra Götaland och VGR som organisation.

Gröna listan

Med Gröna listan gör du automatiskt ett hållbart val av inredning och möbler.

Miljö och klimat i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen ska vara en samlande kraft för miljödriven utveckling och tillväxt i Västra Götaland. Läs mer om vårt regionala miljöarbete.

Kontakt miljö

Här hittar du kontaktuppgifter till miljöavdelningen Koncernkontoret

Senast uppdaterad: 2021-06-02 11:13