VG Primärvård

Västra Götalandsregionen införde 2009 en vårdvalsmodell i primärvården - VG Primärvård. Syftet är att stärka patientens ställning och förbättra kvaliteten och tillgängligheten i vården. Vårdvalet innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja någon av de cirka 200 godkända vårdcentralerna som ingår i vårdvalet.

Informaiton om vårdvalet till invånare finns på: 1177 Vårdguiden

Resterande information på de här sidorna vänder sig till vårdgivare inom VG Primärvård. 

 

Senaste nytt från VG Primärvård

 • Informationsbrev från enhet Primärvård 2015-06-17

  ”En dag med psykiatri” – gemensam utbildningsdag för allmänmedicin och psykiatrin i Göteborg, Ordinationsblankett för Fysisk aktivitet på recept (FaR) med tillhörande manual, Cancerdag för allmänläkare – viktigt att alla läkare ges möjlighet att delta

 • Informationsbrev från enhet Primärvård 2015-06-04

  ”Flippen” i primärvården – vill din vårdcentral vara med och bidra till utvecklingen av framtidens primärvård?, Välkommen till FaR-dag den 7 oktober 2015, Stramas självdeklaration 2015, KBT-utbildningar under hösten 2015

 • Informationsbrev från enhet Primärvård 2015-05-28

  Fel i utbetalning av ersättning i maj månad, Delta i forskningsprojekt som undersöker hur patientmötet påverkar behandling vid långvarig smärta, Utbildningsdag om cancer för läkare i allmänmedicin, Nu finns nya filmer som vårdpersonal kan använda i mötet

 • Informationsbrev från enhet Primärvård 2015-05-13

  Bildspel och minnesanteckningar från Dialogforum 6 maj, Utbildningen Barn som anhöriga ”Våga fråga” finns nu på Kunskapsguiden, Samtalsutbildning för specialistläkare och ST-läkare om svåra samtal, Information från Tolkförmedling Väst

Val av vårdcentral

Vårdvalet innebär att du som patient kan välja vilken vårdcentral du vill gå till. Du gör ditt vårdval genom att kontakta den vårdcental du vill välja. Du kan alltid byta vårdcentral om du inte är nöjd. Nedan finns en lista med kontaktuppgifter till vårdcentralerna i Västra Götaland. 

Valbara vårdcentraler i Västra Götaland

Du kan också läsa mer om och jämföra alla vårdcentraler på 1177 Vårdguiden. Där kan du även läsa om hur du gör för att välja en vårdcentral i ett annat landsting. Klicka på bilden nedan för att komma till 1177 Vårdguiden. 

Kontakt

Mejladress till funktionsbrevlådan:
 

Förändringar i vårdval

uiqt|wB%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{m%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m