VG Primärvård

Västra Götalandsregionen har infört en vårdvalsmodell i primärvården, VG Primärvård. Syftet är att stärka patientens ställning och förbättra kvaliteten och tillgängligheten i vården.

Alla invånare över 16 år kan välja bland cirka 200 vårdcentraler, privata och offentliga, som har godkänts av Västra Götalandsregionen. Samma krav ställs på alla vårdcentraler.

Information om alla vårdcentraler finns på 1177.se/vgregion. Där kan du läsa mer om hur du kan välja eller byta vårdcentral.

All information som rör vårdgivare som är eller som vill ansöka om att bli en del av VG Primärvård finns under rubriken För vårdgivare

Nytt om VG Primärvård

uiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m