VG Primärvård

Västra Götalandsregionen införde 2009 en vårdvalsmodell i primärvården - VG Primärvård. Syftet är att stärka patientens ställning och förbättra kvaliteten och tillgängligheten i vården. Vårdvalet innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja någon av de cirka 200 godkända vårdcentralerna som ingår i vårdvalet.

Informaiton om vårdvalet till invånare finns på: 1177 Vårdguiden

Resterande information på de här sidorna vänder sig till vårdgivare inom VG Primärvård. 

 

Senaste nytt från VG Primärvård

 • Informationsbrev från enhet Primärvård 2015-05-13

  Bildspel och minnesanteckningar från Dialogforum 6 maj, Utbildningen Barn som anhöriga ”Våga fråga” finns nu på Kunskapsguiden, Samtalsutbildning för specialistläkare och ST-läkare om svåra samtal, Information från Tolkförmedling Väst

 • Informationsbrev från enhet Primärvård 2015-04-23

  Västra Götalandsregionen bildar ett gemensamt koncernkontor och Vårdvalsenheten upphör, Uppföljningsrapport VG Primärvård 2014, Information om problem med vårdvalssystemet vid användande av webbläsaren Google Chrome, Minnesanteckningar från Dialogforum

 • Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2015-04-02

  Stomi- och diabetesprodukter förskrivs inte på Hjälpmedelskort, Funktionsbrevlåda för IT-stödet Vårdvalet och ekonomifrågor, Ordförandebeslut om registrering av internetbehandling (KBT) i primärvården, Rehabiliteringsgaranti riktlinjer 2015

 • Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2015-03-26

  Projektet minskad förskrivning av sömn- och lugnande läkemedel fortsätter; Uppdaterad info om restsituationen med vacciner; Inbjudan till utbildning av TBE-vaccin; Kartläggning av utbildningsbehov gällande tobaksavvänjning; Utbildning om nution;

Val av vårdcentral

Vårdvalet innebär att du som patient kan välja vilken vårdcentral du vill gå till. Du gör ditt vårdval genom att kontakta den vårdcental du vill välja. Du kan alltid byta vårdcentral om du inte är nöjd. Nedan finns en lista med kontaktuppgifter till vårdcentralerna i Västra Götaland. 

Valbara vårdcentraler i Västra Götaland

Du kan också läsa mer om och jämföra alla vårdcentraler på 1177 Vårdguiden. Där kan du även läsa om hur du gör för att välja en vårdcentral i ett annat landsting. Klicka på bilden nedan för att komma till 1177 Vårdguiden. 

Förändringar i vårdval

uiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m