Vårdval VG Primärvård

Västra Götalandsregionen införde 2009 en vårdvalsmodell i primärvården - VG Primärvård. Syftet är att stärka patientens ställning och förbättra kvaliteten och tillgängligheten i vården. Vårdvalet innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja någon av de cirka 200 godkända vårdcentralerna som ingår i vårdvalet. Man kan även välja en vårdcentral i ett annat landsting.

Information om vårdvalet till invånare finns på: 1177 Vårdguiden

Resterande information på de här sidorna vänder sig till vårdgivare inom VG Primärvård. 

 

Senaste nytt från VG Primärvård

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-12-01

  Världsaidsdagen 1 december – gör hivtest, Nytt startdatum för SAMSA blir den 6 december, Uppdaterade KVÅ-koder och diagnoskoder för primärvården 2017, Tillfälliga ersättningar 2017 gällande asylsökande och nyanlända, IGRA-test blir fortsatt kostnadsfritt

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-11-17

  Kompensation för kostnader gällande NOAK-läkemedel, Ersättning för ökade kostnader för osteoporosläkemedel, Nytt arbetssätt på akutmottagningen i Mölndal – fysioterapeuter som första instans, Stärkt första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

 • Vårdgivarnytt -VG Primärvård 2016-11-03

  ADL-intyg i samband med ansökan om personlig assistans, Avtal med Vidarkliniken upphör, Patientsäkerhetsplan 2017, Hela 44 av 49 kommuner i Västra Götaland kan få Mobil närvård 2017, Påminnelse - Utbildning i Lifespan Integration – metod vid trauma

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-10-20

  Ny regional enhet för patienter med svår stressrelaterad psykisk ohälsa, Rotavirusvaccination, Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer för 2017, Viktlista för ålder och kön 2017, Samrehab i Mark-Svenljunga upphör sin verksamhet sista november 2016

Val av vårdcentral

Vårdvalet innebär att du som patient kan välja vilken vårdcentral du vill gå till. Du gör ditt vårdval genom att kontakta den vårdcental du vill välja. Du kan alltid byta vårdcentral om du inte är nöjd. Nedan finns en lista med kontaktuppgifter till vårdcentralerna i Västra Götaland. 

Valbara vårdcentraler i Västra Götaland

Du kan också läsa mer om och jämföra alla vårdcentraler på 1177 Vårdguiden. Där kan du även läsa om hur du gör för att välja en vårdcentral i ett annat landsting. Klicka på bilden nedan för att komma till 1177 Vårdguiden. 

Kontakt

Mejladress till funktionsbrevlådan:
 

Förändringar i vårdval

uiqt|wB%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{m%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m