Vårdval VG Primärvård

Västra Götalandsregionen införde 2009 en vårdvalsmodell i primärvården - VG Primärvård. Syftet är att stärka patientens ställning och förbättra kvaliteten och tillgängligheten i vården. Vårdvalet innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja någon av de cirka 200 godkända vårdcentralerna som ingår i vårdvalet. Man kan även välja en vårdcentral i ett annat landsting.

Information om vårdvalet till invånare finns på: 1177 Vårdguiden

Resterande information på de här sidorna vänder sig till vårdgivare inom VG Primärvård. 

 

Senaste nytt från VG Primärvård

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2017-02-09

  Gemensamt ansvar för trygga och effektiva utskrivningar • Röntgenavtal avslutas 2017-02-28 • Save the date – Konferens om äldres psykiska ohälsa 17 maj • Nya patientavgifter från 2017-01-01 • Råd om hälsoundersökning barn och unga under 18 år

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2017-01-26

  Dietiststöd från producentneutral dietistenhet från och med september • Utbildning i Cool kids - behandlingsprogrammet för barn med ångest • Driftstart av pilotprojektet ungas psykiska hälsa – vårdcentral • Utbildning - Traumafokuserad psykoterapi vid PTS

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2017-01-12

  Ersättning för verksamhetsförlagd utbildning höstterminen 2016 • Webbaserad utbildning - levnadsvanor, sjukdomsförebyggande metoder & hälsa • Friska omföderskor går hem direkt från förlossningen vid normal förlossning • Förändrade regler vid förskrivnin

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-12-29

  Reviderade nationella riktlinjer för depression/ångestsyndrom och för demenssjukdom – enkätundersökning för GAP-analys på väg • Film om samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video • Inbjudan - remisskonferens nationella riktlinjer för vård

Val av vårdcentral

Vårdvalet innebär att du som patient kan välja vilken vårdcentral du vill gå till. Du gör ditt vårdval genom att kontakta den vårdcental du vill välja. Du kan alltid byta vårdcentral om du inte är nöjd. Nedan finns en lista med kontaktuppgifter till vårdcentralerna i Västra Götaland. 

Valbara vårdcentraler i Västra Götaland

Du kan också läsa mer om och jämföra alla vårdcentraler på 1177 Vårdguiden. Där kan du även läsa om hur du gör för att välja en vårdcentral i ett annat landsting. Klicka på bilden nedan för att komma till 1177 Vårdguiden. 

Kontakt

Mejladress till funktionsbrevlådan:
 

Förändringar i vårdval

uiqt|wB%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{m%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m