Vårdval VG Primärvård

Västra Götalandsregionen införde 2009 en vårdvalsmodell i primärvården - VG Primärvård. Syftet är att stärka patientens ställning och förbättra kvaliteten och tillgängligheten i vården. Vårdvalet innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja någon av de cirka 200 godkända vårdcentralerna som ingår i vårdvalet. Man kan även välja en vårdcentral i ett annat landsting.

Information om vårdvalet till invånare finns på: 1177 Vårdguiden

Resterande information på de här sidorna vänder sig till vårdgivare inom VG Primärvård. 

 

Senaste nytt från VG Primärvård

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2017-03-09

  Implementering av nya Hälso- och sjukvårdsavstalet startar med kickoffer och vägledande patientfall • Ansök om centralt delfinansierad PTP-psykolog • Information om uppdatering av CNI-data (underlag för beräkning av ersättning avseende socioekonomi)

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2017-02-23

  Information om patientsäkerhetskulturmätning 2017 • Ändringsblankett vid ändring av verksamhetschef • Ersättning för ökade kostnader för osteoporosläkemedel • Ekonomisk kompensation till följd av oväntade kostnader inom inkontinens- och Nutritionsområde

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2017-02-09

  Gemensamt ansvar för trygga och effektiva utskrivningar • Röntgenavtal avslutas 2017-02-28 • Save the date – Konferens om äldres psykiska ohälsa 17 maj • Nya patientavgifter från 2017-01-01 • Råd om hälsoundersökning barn och unga under 18 år

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2017-01-26

  Dietiststöd från producentneutral dietistenhet från och med september • Utbildning i Cool kids - behandlingsprogrammet för barn med ångest • Driftstart av pilotprojektet ungas psykiska hälsa – vårdcentral • Utbildning - Traumafokuserad psykoterapi vid PTS

Val av vårdcentral

Vårdvalet innebär att du som patient kan välja vilken vårdcentral du vill gå till. Du gör ditt vårdval genom att kontakta den vårdcental du vill välja. Du kan alltid byta vårdcentral om du inte är nöjd. Nedan finns en lista med kontaktuppgifter till vårdcentralerna i Västra Götaland. 

Valbara vårdcentraler i Västra Götaland

Du kan också läsa mer om och jämföra alla vårdcentraler på 1177 Vårdguiden. Där kan du även läsa om hur du gör för att välja en vårdcentral i ett annat landsting. Klicka på bilden nedan för att komma till 1177 Vårdguiden. 

Kontakt

Mejladress till funktionsbrevlådan:
 

Förändringar i vårdval

uiqt|wB%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{m%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m