VG Primärvård

Västra Götalandsregionen införde 2009 en vårdvalsmodell i primärvården - VG Primärvård. Syftet är att stärka patientens ställning och förbättra kvaliteten och tillgängligheten i vården. Vårdvalet innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja någon av de cirka 200 godkända vårdcentralerna som ingår i vårdvalet. Man kan även välja en vårdcentral i ett annat landsting.

Information om vårdvalet till invånare finns på: 1177 Vårdguiden

Resterande information på de här sidorna vänder sig till vårdgivare inom VG Primärvård. 

 

Senaste nytt från VG Primärvård

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2015-05-19

  Filmer om standardiserade vårdförlopp, Pascal till rätt patient, Ny mejladress till KLARA SVPL Support, Påminnelse - Enkät nuläge om internetbaserad KBT-behandling, Regional Medicinsk Riktlinje - venesectio på vårdcentral, Regional Medicinsk Riktli

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-04-28

  Bedrägeriförsök mot äldre patienter i Västra Götaland, Inga nya enheter ska börja använda så kallade enkla intyg, Seminarium om psykisk ohälsa den 17 november i Göteborg, Utbildning i hypertoni – Visst kan vi bli bättre!, Påminnelse om utbildning

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-04-21

  Informationsansvar vid patientens vårdval av vårdcentral och rehabenhet, Regional medicinsk riktlinje – Trombolys och trombektomi vid ischemisk stroke, Experiment på Koncernkontoret visar vinsterna med "Förstå mig rätt", Webbutbildning i suicidprevention

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-04-07

  Närhälsan Tanumshede jourcentral öppnar 1 april, ”Flippen” i primärvården – vill din vårdcentral vara med och bidra till en innovativ primärvård? Uppdaterade blanketter för VG Primärvård, Utbildning – multiresistenta bakterier och andra smittor

Val av vårdcentral

Vårdvalet innebär att du som patient kan välja vilken vårdcentral du vill gå till. Du gör ditt vårdval genom att kontakta den vårdcental du vill välja. Du kan alltid byta vårdcentral om du inte är nöjd. Nedan finns en lista med kontaktuppgifter till vårdcentralerna i Västra Götaland. 

Valbara vårdcentraler i Västra Götaland

Du kan också läsa mer om och jämföra alla vårdcentraler på 1177 Vårdguiden. Där kan du även läsa om hur du gör för att välja en vårdcentral i ett annat landsting. Klicka på bilden nedan för att komma till 1177 Vårdguiden. 

Kontakt

Mejladress till funktionsbrevlådan:
 

Förändringar i vårdval

uiqt|wB%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{m%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m