VG Primärvård

Västra Götalandsregionen införde 2009 en vårdvalsmodell i primärvården - VG Primärvård. Syftet är att stärka patientens ställning och förbättra kvaliteten och tillgängligheten i vården. Vårdvalet innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja någon av de cirka 200 godkända vårdcentralerna som ingår i vårdvalet.

Informaiton om vårdvalet till invånare finns på: 1177 Vårdguiden

Resterande information på de här sidorna vänder sig till vårdgivare inom VG Primärvård. 

 

Senaste nytt från VG Primärvård

 • Nyhetsbrev från enhet Primärvård - Vårdgivarnytt 2015-09-24

  Informationsbrevet byter namn till Vårdgivarnytt, Aktuellt - Frågor om hälso- och sjukvård för asylsökande, Kommunikationsstöd vid samtal med flyktingar, Nytt samarbetsavtal med Hjälpmedelscentralen, IT- Information om rensning på VG Primärvårds webbplats

 • Informationsbrevet byter namn till Vårdgivarnytt

  Från och med idag kommer vi att byta namn på vårt informationsbrev till Vårdgivarnytt. Precis som tidigare är detta ett nyhetsbrev till dig som vårdgivare inom VG Primärvård.

 • Informationsbrev från enhet Primärvård 2015-09-11

  Nya rutiner för utskick av informationsbrev, Påminnelse: Standardiserade vårdförlopp och cancerdag för allmänläkare, Nationell informationskampanj om HIV, Regional medicinsk riktlinje – Barn som anhöriga, Ansök om 1 miljon i FoU-medel

 • Informationsbrev från enhet Primärvård 2015-08-27

  Patientsäkerhetskulturmätning 2015, Påminnelse! ”En dag med psykiatri” – gemensam utbildningsdag i Göteborg för allmänmedicin och psykiatrin, Bättre balans - en nationell kampanjvecka 2015 för äldres säkerhet, Regional medicinsk riktlinje om rutiner

Val av vårdcentral

Vårdvalet innebär att du som patient kan välja vilken vårdcentral du vill gå till. Du gör ditt vårdval genom att kontakta den vårdcental du vill välja. Du kan alltid byta vårdcentral om du inte är nöjd. Nedan finns en lista med kontaktuppgifter till vårdcentralerna i Västra Götaland. 

Valbara vårdcentraler i Västra Götaland

Du kan också läsa mer om och jämföra alla vårdcentraler på 1177 Vårdguiden. Där kan du även läsa om hur du gör för att välja en vårdcentral i ett annat landsting. Klicka på bilden nedan för att komma till 1177 Vårdguiden. 

Kontakt

Mejladress till funktionsbrevlådan:
 

Förändringar i vårdval

uiqt|wB%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{m%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m