VG Primärvård

Västra Götalandsregionen införde 2009 en vårdvalsmodell i primärvården - VG Primärvård. Syftet är att stärka patientens ställning och förbättra kvaliteten och tillgängligheten i vården. Vårdvalet innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja någon av de cirka 200 godkända vårdcentralerna som ingår i vårdvalet.

Informaiton om vårdvalet till invånare finns på: 1177 Vårdguiden

Resterande information på de här sidorna vänder sig till vårdgivare inom VG Primärvård. 

 

Senaste nytt från VG Primärvård

 • Information angående röntgentjänster i Västra Götalandsregionen

  Se bilaga nedan:  Information angående röntgentjänster i Västra Götalandsregionen ...

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-01-28

  Hiv 2.0 – att leva med hiv i Sverige idag, Enkät gällande framtidens vårdcentral, Ersättning av läkemedel inom ramen för ordnat införande, Resultat från nationell patientenkät i primärvården 2015, Nya vårdcentraler inom VG Primärvård

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-01-15

  Broschyr om vart man vänder sig som asylsökande när man blir sjuk, Felaktig fakturaadress för internfakturering, Ersättning för varaktig vård för flyktingar, Information från 1177.se angående flyktingsituationen, Fortsatt införande av videomöte

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2015-12-17

  Ny version av uppföljningssystemet Munin, Tidplan för Närområdesplan 2016 med bilagor, Förtydligande av kap 2.10 Bemanning och kompetens i Krav- och kvalitetsbok 2016, Stramas självdeklaration 2015, Dospatienter flyttas – aktiv ändring i Pascal krävs

Val av vårdcentral

Vårdvalet innebär att du som patient kan välja vilken vårdcentral du vill gå till. Du gör ditt vårdval genom att kontakta den vårdcental du vill välja. Du kan alltid byta vårdcentral om du inte är nöjd. Nedan finns en lista med kontaktuppgifter till vårdcentralerna i Västra Götaland. 

Valbara vårdcentraler i Västra Götaland

Du kan också läsa mer om och jämföra alla vårdcentraler på 1177 Vårdguiden. Där kan du även läsa om hur du gör för att välja en vårdcentral i ett annat landsting. Klicka på bilden nedan för att komma till 1177 Vårdguiden. 

Kontakt

Mejladress till funktionsbrevlådan:
 

Förändringar i vårdval

uiqt|wB%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{m%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m