Vårdval VG Primärvård

Västra Götalandsregionen införde 2009 en vårdvalsmodell i primärvården - VG Primärvård. Syftet är att stärka patientens ställning och förbättra kvaliteten och tillgängligheten i vården. Vårdvalet innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja någon av de cirka 200 godkända vårdcentralerna som ingår i vårdvalet. Man kan även välja en vårdcentral i ett annat landsting.

Information om vårdvalet till invånare finns på: 1177 Vårdguiden

Resterande information på de här sidorna vänder sig till vårdgivare inom VG Primärvård. 

 

Senaste nytt från VG Primärvård

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-08-25

  Provtagning för syfilis behöver inte längre göras för vuxna i Hälsoundersökningen av asylsökande, m.fl. Ny version av VG Primärvårds IT-stöd, Balansera mera - en nationell kampanjvecka 2016 för äldres säkerhet, Inbjudan till FaR-dagen 2016

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-08-11

  Beslut om tillägg - Rehabiliteringsgaranti Riktlinjer 2015, Informationsmöte tilläggsuppdrag för barn och ungas psykiska hälsa, Utbildning i standardiserat vårdförlopp, Utbildningsdag om hjärnsynskada (CVI), Intyg för deltagande i externa rehabilitering

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-07-07

  Statsbidrag till insatser inom primärvården för att stärka kvinnors hälsa, Konferens - kvalitetsutveckling kring vård för psykisk ohälsa i primärvård & psykiatri, Nya bedrägeriförsök mot äldre patienter på vårdcentral i Sävedalen, Avgiftsfrihet för screen

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-06-16

  Reviderad Krav- och kvalitetsbok 2017 för Vårdval VG Primärvård, Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal, Information om uppdatering av CNI-data (underlag för beräkning av ersättning avseende socioekonomi), Rotavirusvaccination

Val av vårdcentral

Vårdvalet innebär att du som patient kan välja vilken vårdcentral du vill gå till. Du gör ditt vårdval genom att kontakta den vårdcental du vill välja. Du kan alltid byta vårdcentral om du inte är nöjd. Nedan finns en lista med kontaktuppgifter till vårdcentralerna i Västra Götaland. 

Valbara vårdcentraler i Västra Götaland

Du kan också läsa mer om och jämföra alla vårdcentraler på 1177 Vårdguiden. Där kan du även läsa om hur du gör för att välja en vårdcentral i ett annat landsting. Klicka på bilden nedan för att komma till 1177 Vårdguiden. 

Kontakt

Mejladress till funktionsbrevlådan:
 

Förändringar i vårdval

uiqt|wB%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{m%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m