Vårdval VG Primärvård

Västra Götalandsregionen införde 2009 en vårdvalsmodell i primärvården - VG Primärvård. Syftet är att stärka patientens ställning och förbättra kvaliteten och tillgängligheten i vården. Vårdvalet innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja någon av de cirka 200 godkända vårdcentralerna som ingår i vårdvalet. Man kan även välja en vårdcentral i ett annat landsting.

Information om vårdvalet till invånare finns på: 1177 Vårdguiden

Resterande information på de här sidorna vänder sig till vårdgivare inom VG Primärvård. 

 

Senaste nytt från VG Primärvård

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-06-16

  Reviderad Krav- och kvalitetsbok 2017 för Vårdval VG Primärvård, Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal, Information om uppdatering av CNI-data (underlag för beräkning av ersättning avseende socioekonomi), Rotavirusvaccination

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-06-02

  Webbaserat synpunktsformulär angående tolkning, Påminnelse – platser kvar på utbildningar i psykoterapi, Vaccintillgång på vaccin maj 2016, Stramas självdeklaration 2016, Riktlinje vid begäran om individuell läkemedelssubvention, Regional Medicinsk

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-05-19

  Filmer om standardiserade vårdförlopp, Pascal till rätt patient, Ny mejladress till KLARA SVPL Support, Påminnelse - Enkät nuläge om internetbaserad KBT-behandling, Regional Medicinsk Riktlinje - venesectio på vårdcentral, Regional Medicinsk Riktli

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-04-28

  Bedrägeriförsök mot äldre patienter i Västra Götaland, Inga nya enheter ska börja använda så kallade enkla intyg, Seminarium om psykisk ohälsa den 17 november i Göteborg, Utbildning i hypertoni – Visst kan vi bli bättre!, Påminnelse om utbildning

Val av vårdcentral

Vårdvalet innebär att du som patient kan välja vilken vårdcentral du vill gå till. Du gör ditt vårdval genom att kontakta den vårdcental du vill välja. Du kan alltid byta vårdcentral om du inte är nöjd. Nedan finns en lista med kontaktuppgifter till vårdcentralerna i Västra Götaland. 

Valbara vårdcentraler i Västra Götaland

Du kan också läsa mer om och jämföra alla vårdcentraler på 1177 Vårdguiden. Där kan du även läsa om hur du gör för att välja en vårdcentral i ett annat landsting. Klicka på bilden nedan för att komma till 1177 Vårdguiden. 

Kontakt

Mejladress till funktionsbrevlådan:
 

Förändringar i vårdval

uiqt|wB%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{m%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m