Aktuellt om Vårdförbundets blockad

Uppdaterad:
Publicerad:

Vårdförbundets blockad har viss påverkan på hälso- och sjukvården i VGR. Det är den planerade vården som påverkas.

Vårdförbundets blockad har pågått i drygt två veckor. Både den somatiska vården, psykiatrin och vissa operationer (kirurgi och ortopedi) har påverkats. Hälso- och sjukvården vidtar nödvändiga åtgärder för att fortsätta ge god vård i så hög utsträckning som möjligt, som lägst att säkerställa akut vård och vård som inte kan anstå. Verksamheterna planerar för uthållighet.

Skyddsarbete är endast aktuellt när det krävs för akut vård och vård som inte kan anstå. 

För invånare kan blockaden innebära längre väntetider, eller att planerade besök bokas om. Alla patienter som berörs kommer att kontaktas av sin vårdgivare.

Så påverkas du som patient av Vårdförbundets konflikt - vanliga frågor

Fågor och svar om samhällsfarliga stridsåtgärder och skyddsarbete på SKR:s webbplats