Vårdförbundets konflikt­åtgärder mot VGR

Nu har SKR och Vårdförbundet kommit överens om ett nytt avtal. Det innebär att konflikten, som haft mycket stor påverkan på hälso- och vården i Västra Götalandsregionen, VGR, är över.

Konflikten har pågått sedan den 25 april, då Vårdförbundet inledde en blockad mot över- och mertid för alla sina medlemmar. Den 4 juni gick fackförbundet ut i strejk i flera regioner, bland annat VGR. Den 11 juni utökades strejken som sedan dess innefattat alla sjukhusförvaltningar samt Regionhälsan i VGR.

Vårdkonflikten är över – parterna har kommit överens

 

Nyhetsartiklar från VGR

Juni

Maj

April

Vårdförbundets konfliktåtgärder

25 april: blockad mot övertid och mertid för medlemmar i Vårdförbundet. 

4 juni: strejk som påverkar Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

11 juni: strejken utökas till att också påverka:

  • NU-sjukvården
  • Regionhälsan
  • Sjukhusen i väster
  • Skaraborg sjukhus
  • Södra Älvsborgs sjukhus

28 juni: Nytt avtal träffas – konflikten avslutas

Information från SKR

Vårdförbundet och SKR/Sobona är i avtalskonflikt, bland annat om arbetstider. Information om den nationella konflikten finns på deras webbplatser.