Vårdförbundets konflikt

Vårdförbundets blockad mot övertid, mertid och nyanställningar inleddes den 25 april. Blockaden påverkar hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

Så påverkas du som patient av Vårdförbundets konflikt - vanliga frågor

Vilka verksamheter påverkas av strejken?
Här är en lista på verksamheter som påverkas av strejken från 4 och 11 juni.

Vad innebär konflikten för mig som patient? 
För de flesta av VGR:s patienter påverkas inte vården i nuläget. Vissa verksamheter kan dock behöva minska kapacitet till följd av blockaden. Om din planerade vård skulle påverkas kommer du informeras om detta av din mottagning. 

Kommer någon verksamhet att stänga? 
Vilka verksamheter som behöver anpassa sig till blockaden är någonting som varje sjukhusförvaltning ansvarar för. Är du som patient berörd av en förändring så kommer du att bli informerad av din mottagning. 

Jag har inbokad tid för operation, vad gäller? 
Bedömningen i nuläget är att de flesta operationer kan genomföras. Om du är kallad till operation och inte hör något annat ska du komma som den tid du är kallad. Det finns risk för att vi kan behöva minska vår operationskapacitet för planerade operationer till följd av blockaden och du kommer informeras om din operation påverkas. 

Hur ska jag tänka om jag har en tid bokad på eftermiddagen, lägger personalen ned arbetet mitt under en undersökning/kontroll/operation? 
Om medarbetare som berörs av konflikten är mitt i en undersökning/kontroll/operation vid slutet av arbetspassen kan arbetsgivaren beordra övertid- eller mertid som skyddsarbete. På så sätt kan arbetet slutföras på ett säkert sätt för dig som patient. 

Kommer vårdcentralerna vara öppna som vanligt? 
Ja, vårdcentralerna kommer vara öppna som vanligt.  

Kommer jourcentralerna att vara öppna som vanligt? 
Ja, jourcentralerna kommer att vara öppna som vanligt.

Kommer ambulansverksamheten att fungera? 
Ambulansverksamhet kommer fungera som vanligt. 

Vad gäller för akutmottagningarna? 
Akutmottagningarna kommer hållas öppna som vanligt. 

Hur blir det med telefontider, måste jag ringa någon viss tid nu? 
Telefontider gäller som vanligt om inte annat meddelas både inom primärvården och den specialiserade vården. 

Stänger ni några digitala vårdtjänster? 
De är öppna som vanligt, men det kan hända att det blir längre väntetid eller färre tider att boka in sig på. 

Påverkas 1177 på telefon? 
Det kan hända att det blir längre väntetid, framförallt under helger. 

Om mitt bokade besök ställs in, hur får jag veta det? 
Om ditt bokade besök skulle ställas in kommer du bli kontaktad. Hur du blir kontaktad beror på hur lång tid innan besöket ställs in. 

Frågor och svar om konflikten och förhandlingarna mellan SKR och Vårdförbundet finns på SKR:s webbplats