Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regional rapport covid-19

Publicerad: Uppdaterad:

Regional rapport covid-19 publiceras på torsdagar och innehåller aktuell lägesbild för covid-19 och vaccinationsarbetet.

Statistik i Västra Götaland och nationellt

Smittskydd

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 28

377 fall  125 fler fall än föregående vecka

Smittspridningen ligger på en fortsatt låg nivå men ökar med 50 procent från föregående vecka. Smittade personer finns i de flesta åldersgrupper men de flesta är under 30 år. Många fall går att härleda till resor utomlands, men trenden pekar också mot alltfler fall i några av länets kustkommuner samt i Göteborg, ofta som en följd av trängsel i allmänna miljöer som restauranger och mötesplatser.

Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare: ”Vi ser tydligt att resor är klar riskfaktor för smitta nu. Under våren såg vi fall från ett fåtal länder men listan blir allt längre. Därför är det viktigt att man blir provtagen vid hemkomst från alla länder utom Norden. Jag vill uppmana alla att vaccinera sig när man får chansen.”

Vaccinering mot covid-19

Statistik till och med: Vecka 28, 2021. Avser personer som är minst 18 år.

Antal givna vaccindoser till personer 18 år och äldre, ackumulerat

Dos 1 966 787
Dos 2 599 718
Totalt 1 566 505 st

 

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade Jmf m föregående vecka

Norra

74 procent

+2 procentenheter

Östra

74 procent

+2

Västra

74 procent

+5

Södra

71 procent

+5

Göteborg

65 procent

+5

Västra Götaland totalt

70,5 procent

+4

 

Göteborg uppdelat per stadsdel

Andel vaccinerade

Jmf m föregående vecka

Västra Göteborg

74 procent

+4 procentenheter

Majorna-Linne

72 procent

+6

Örgryte - Härlanda

72 procent

+8

Askim-Frölunda-Högsbo

70 procent

+5

Centrum

71 procent

+7

Lundby

67 procent

+7

Norra Hisingen

65 procent

+5

Västra Hisingen

61 procent

+5

Östra Göteborg

51 procent

+6

Angered

42 procent

+4

Göteborg totalt

65 procent

+5

 

Prognos antal doser till VGR kommande vecka

Vecka 30

Totalt 68 078 varav 27 000 dos 1 och 41 078 dos 2

Vaccinationerna mot covid-19 fortsätter att gå snabbt framåt i Västra Götaland efter den senaste tidens goda tillgång på vaccin. Nu har 70,5 procent av alla vuxna fått minst en dos vaccin, en ökning med drygt fyra procentenheter från föregående vecka. 43,7 procent är fullvaccinerade.

Minskade leveranser gör att tillgången på vaccin ser ut att bli betydligt mindre under augusti. Dessutom behöver en stor del av leveranserna användas till att ge dos 2 under dessa veckor. Det innebär en kommande lägre vaccinationstakt och periodvis brist på tider för att få dos 1.

Karl Chevalley, ställföreträdande beslutsfattare i VGR:s särskilda sjukvårdsledning: ”Vi har kapacitet att vaccinera väldigt många fler än vad som kommer bli möjligt under augusti så detta är givetvis inte optimalt. Dessutom är det under dessa veckor som vi öppnar för den nya åldersgruppen födda 2005 och tidigare. Men vi får alla ha tålamod, detta är tillfälligt. Leveranserna blir större från och med september.”

Sjukvård

Förvaltn.

Antal patienter covid-19,
21 juli kl. 10:00

NU

0 personer varav 0 på IVA

SU

28 personer varav 4 på IVA

SiV

2 personer varav 0 på IVA

Skas

5 personer varav 0 på IVA

SÄS

3 personer varav 1 på IVA

Totalt

38 personer varav 5 på IVA

 

Sjukhusen i Västra Götaland har en relativt hög beläggning, bland annat med ett högt söktryck på akutmottagningarna. Den tuffa situationen beror dock mer på andra vårdbehov än på pandemin. Antalet inneliggande patienter med covid-19 har inte förändrats nämnvärt hittills under juli månad.

Länkar för statistik och mer information

Statistik: Smittskydd Västra Götaland
Veckovis rapport på torsdagar med bland annat antal fall av covid-19 i respektive kommun.

Statistik: Vaccination och sjukvård
Veckovis vaccinationsstatistik på torsdagar. Antal inneliggande covidpatienter uppdateras på måndagar och onsdagar.

Vaccination: Samlingssida vgregion.se
Här samlar VGR aktuella fakta och nyheter om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland.

Smittskydd
Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 27

252 fall                                                47 färre fall än föregående vecka


Smittspridningen i Västra Götaland ligger fortsatt på en låg nivå. Flest fall ses i åldersgruppen 20–30 år och många av dem bor i Göteborgsområdet. Smittskydd Västra Götaland ser att flera av de nya fallen är resultatet av semesterresor utomlands.

Den 12 juli skärpte Folkhälsomyndigheten sina råd för provtagning efter utlandsresor. Alla som varit utanför Norden rekommenderas att omgående ta ett PCR-test vid hemkomsten om de inte är vaccinerade eller haft covid-19 det senaste halvåret. För personer som rest utanför EU och EES-länder finns även rekommendation om hemisolering i sju dygn.

Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare VGR: ”Många länder har en allvarlig situation med hög smittspridning. Om du reser utomlands är det viktigt att du gör som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Det innebär dels att vara försiktig under din vistelse på resmålet, dels att du bör ta ett PCR-test vid hemkomst oavsett om du har symtom eller inte.”

Vaccinering mot covid-19 i Västra Götaland


Statistik till och med: Vecka 27, 2021. Avser personer som är minst 18 år.

Antal givna vaccindoser till personer 18 år och äldre, ackumulerat

Dos 1  899 650
Dos 2  582 195
Totalt  1 481 845 st

 

Hälso- och sjukvårdsnämnd  Andel vaccinerade      Jmf m föregående vecka

Norra 72 procent +4 procentenheter
Östra 70 procent +4
Västra  69 procent +6
Södra 66 procent +5
Göteborg 60 procent +8
Västra Götaland Totalt 66 procent +6

 

Göteborg uppdelat per stadsdel                  Andel vaccinerade

Västra Göteborg 70 procent
Majorna-Linne 66 procent
Askim-Frölunda-Högsbo 65 procent
Örgryte-Härlanda 64 procent
Centrum 64 procent
Lundby 60 procent
Norra Hisingen 60 procent
Västra Hisingen 56 procent
Östra Göteborg 45 procent
Angered 38 procent
Göteborg totalt 60 procent

 

Prognos antal doser till VGR kommande vecka

Vecka 29 Totalt 69 000 varav 52 000 dos 1 och 17 000 dos 2

 

Nu har 66 procent av alla vuxna fått minst en dos vaccin och över 42 procent är fullvaccinerade. Jämfört med föregående vecka innebär det en ökning med drygt fem procentenheter när det gäller vuxna invånare som fått dos ett. I åldersgruppen 18–29 år ökar andelen vaccinerade från ca 18 till 31 procent jämfört med föregående vecka. Bland invånare mellan 30–39 år ökar andelen från ca 26 till 39 procent.

Den 14 juli kom Folkhälsomyndigheten med beskedet att 16–17 åringar kan vaccineras från vecka 32. Västra Götalandsregionen har ännu inte fattat beslut när vaccination för dem öppnar.

Regionalt vaccinationskansli har för vecka 29 fördelat om vaccinet något, så att de områden i Västra Götaland som har lägre i vaccinationstäckning får mer vaccin än områden med hög vaccinationstäckning. Ett exempel är Göteborgs kommun, som är den kommun med lägst vaccinationstäckning i Västra Götaland.

Två kommande vaccinationskampanjer

  • Västra Götalandsregionen har tagit fram radioreklam som spelas upp under de kommande veckorna. Syftet är att påminna invånarna om att boka vaccination mot covid-19. Reklamen har sedan tidigare publicerats i en finskspråkig version. Tidpunkten är vald för att bibehålla ett högt bokningstryck när en allt större del av befolkningen är vaccinerad.
  • Under vecka 30–32 sker en kampanj i Göteborg inne i bussar och spårvagnar med information om telefonstöd om covid-19 och hur tidsbokning för vaccination går till. Svar ges på flera språk. Fokus är främst vägledning, informationsspridning och närvaro på plats där behoven är störst. Insatserna finansieras av Göteborgs stad och har utformats tillsammans med VGR.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i VGR: ”Vaccinationsviljan är fortsatt mycket god och det är jag väldigt glad för. Vaccinatörerna lägger kontinuerligt upp nya tider. Vi tar hela tiden stora kliv mot målet att invånare i länet ska få ett bra skydd mot allvarlig sjukdom.”

Läs mer: Uppsökande verksamhet ska öka vaccinationstakten i Angered

Sjukvård

Antal patienter covid-19,
14 juli kl. 10:00

NU 5 personer varav 0 på IVA
SU 27 personer varav 2 på IVA
SiV 3 personer varav 0 på IVA
Skas 3 personer varav 0 på IVA
SÄS 4 personer varav 0 på IVA
Totalt 42 personer varav 2 på IVA

 

Sjukvården i Västra Götaland är pressad, men det beror mer på andra sorters vård än på pandemin.

Kristine Rygge, beslutsfattare i RSSL, VGR: ”Vi fortsätter att se en vaccinationseffekt. Allt färre blir så allvarligt sjuka i covid-19 att de behöver läggas in på sjukhus, särskilt i de åldersgrupper där många är fullvaccinerade. Samtidigt är det en tuff sommar för vården på andra sätt. Söktrycket på akutmottagningarna är högt och det finns ett stort vårdbehov.”

 

Regional utveckling/kultur
Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik
Inget nytt att rapportera.

Länkar för statistik och mer information
Statistik: Smittskydd Västra Götaland
Veckovis rapport på torsdagar med bland annat antal fall av covid-19 i respektive kommun.

Statistik: Vaccination och sjukvård
Veckovis vaccinationsstatistik på torsdagar. Antal inneliggande covidpatienter uppdateras på måndagar och onsdagar.

Vaccination: Samlingssida vgregion.se
Här samlar VGR aktuella fakta och nyheter om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland.

Smittskydd

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 26
299 fall
65 fler fall än föregående vecka
Smittspridningen i Västra Götaland ligger fortsatt på en låg nivå. Flest fall förekommer just nu i åldrarna 20-30 år och geografiskt sett är det flest fall i Göteborgsområdet.

Leif Dotevall ställföreträdande smittskyddsläkare VGR: ”Under sommaren gäller det att vi alla fortsätter att ta ansvar för att minska smittspridningen. Många längtar efter att kunna resa fritt men resor utomlands innebär en stor risk för att bli smittad och att sprida smitta. Särskilt vid resor till södra Europa ser vi nu att alltfler kommer hem med covid-19 och riskerar att smitta andra efter hemkomsten.”

Vaccinering mot covid-19 i Västra Götaland

Antal givna vaccindoser till personer 18 år och äldre, ackumulerat

Dos 1 823 974
Dos 2 542 620
Totalt 1 366 597 stHälso- och sjukvårdsnämnd  Andel vaccinerade:

Norra 68 procent
Östra 66 procent
Västra 63 procent
Södra 61 procent
Göteborg 52 procent
Västra Götaland 60 procent


Prognos antal doser till VGR kommande vecka 28

Dos 1  79 000
Dos 2  1000
Totalt  80 000 

 

Vaccinationerna mot covid-19 går nu snabbt framåt i Västra Götaland. Fram till och med föregående vecka har vaccinatörer i Västra Götaland gett totalt 1 366 597 doser vaccin till invånarna i länet. Det innebär att 60,1 procent av alla vuxna invånare har fått minst en dos vaccin och att 39,6 procent är fullvaccinerade.

Inför denna vecka fördelades rekordmånga 100 000 doser avsedda för dos ett till vaccinatörerna i Västra Götaland. Nästa vecka beräknas ytterligare 79 000 förstadoser nå vaccinatörerna.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i VGR: ”Vi har de senaste veckorna levererat ut mycket vaccin till vaccinatörerna i Västra Götaland och jag gläds mycket åt att vi nu också ser i statistiken att vaccinationstakten ökar. Det är goda nyheter för alla, eftersom vaccination är viktigt för att bekämpa pandemin.”

Sjukvård

7 juli kl. 10:00

NU-sjukvården 4 personer varav 0 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhus 28 personer varav 2 på IVA
Sjukhusen i Väster 2 personer varav 1 på IVA
Skaraborgs sjukhus 4 personer varav 1 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus 2 personer varav 0 på IVA
Totalt 40 personer varav 4 på IVA


Pandemin innebär fortfarande en belastning på sjukhusen i Västra Götaland. Varje dag läggs det fortfarande in nya patienter med covid-19 som är så pass allvarligt sjuka att de behöver sjukhusvård. Men de senaste veckorna har trycket legat på en relativt låg nivå.

Marga Brisman, beslutsfattare i RSSL,VGR: ”Pandemin i sig är inte längre sjukvårdens stora utmaning. Men i kombination med sommarbemanning på sjukhusen och ett stort söktryck på andra sorters vård innebär det hög beläggning i sjukvården.”

Denna vecka kommer ingen veckorapport från Smittskydd Västra Götaland. Veckorapporten är åter nästa vecka.

 

 

Smittskydd

Under vecka 25 rapporterades 234 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, och smittspridningen ligger nu på en låg nivå i hela regionen. De senaste veckorna ses en minskning i samtliga åldersgrupper. 

Folkhälsomyndigheten har anpassat föreskrifter, råd och rekommendationer till att spridningen av covid-19 har minskat. I dag den 1 juli gäller de nya nationella smittskyddsåtgärderna. Smittskydd Västra Götaland ser fortsatt att smitta sprids bland annat när människor träffas på kalas, fester och liknande sammankomster.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: ”Det kan vara jobbigt att höra och många är trötta, men alla måste ta sitt ansvar för att viruset inte ska få nytt fäste. Det gäller i sommar och på semestern. Om du träffar andra än dina närmaste behöver du göra det på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Om du får symtom ska du testa dig och du ska stanna hemma i väntan på resultatet.”

Vaccinationsbevis

Idag den 1 juli kan man hämta covidbevis. Det är EU:s digitala covidbevis som är ett dokument som visar att man har fått vaccin mot covid-19, att man har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19. Beviset består av en QR-kod som innehåller nödvändig information. Den kan snabbt läsas av och verifieras.

Sjukvård

Den 30 juni kl. 10:00 fanns det totalt 53 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 4

På intensivavdelningen (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
8 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhus:
32 personer varav 1 på IVA

Sjukhusen i Väster:
1 person varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
6 personer varav 1 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
6 personer varav 0 på IVA

Under sommarperioden blir det en lägre bemanning inom vården. Samtidigt är trycket just nu stort på annan vård än covid-19.

Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR: ”Nu gäller det att vi pressar ner smittspridningen ytterligare. Följ alla råd och rekommendationer i sommar – och ta emot det vaccin som erbjuds.”

Vaccinering mot covid-19 i Västra Götaland

Fram till och med 27 juni hade totalt 1 178 361 doser vaccin registrerats i Västra Götaland. 52,3 procent av alla vuxna invånare har fått minst en dos vaccin och 33,7 procent är fullvaccinerade. Nästa vecka, vecka 27, skickar VGR ut 126 000 doser till vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 100 000 avsedda för dos ett.  Aldrig tidigare har så många dos 1 skickats ut till vaccinatörerna

Igår, den 30 juni, öppnade VGR vaccinationerna mot covid-19 för alla invånare som fyllt 18 år. Över 400 000 nya personer fick därmed möjlighet att boka tid för vaccination. Bakgrunden till beslutet är att flera vaccinatörer under senaste veckan märkt av ett lägre bokningstryck.

Intresset från invånarna att boka tid var under gårdagen glädjande nog mycket stort. Vid lunchtid på onsdagen hade bokningssidan över 900 000 sidvisningar varav 222 000 unika besökare. En (1) sekund i genomsnittlig sidladdningstid.
85 000 personer kom igenom sidan och kunde därmed boka tid under förmiddagen igår – förutsatt att vaccinatören haft ledig tid. Det var i snitt 17 000 per timme under förmiddagen igår.

De många besöken medförde att bokningssidan till och från gick trögt under gårdagen. Samtidigt var det väldigt många som kom in och kunde boka tid. Tiderna tog slut i ett rasande tempo vilket också är meningen.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR: ”Det absolut viktigaste är att vi vaccinerar så många som möjligt, så snabbt som möjligt. Det är så vi förhindrar att fler blir allvarligt sjuka eller i värsta fall avlider. Det är så vi bekämpar pandemin. Då duger inget mindre än att allt vaccin kommer till användning.”

 


Publicerad:
Uppdaterad: