Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala rapporter covid-19

Publicerad:

Regionala rapporter publiceras under hösten 2020 minst en gång i veckan.

Västra Götalandsregionens statistik om covid-19

Folkhälsomyndighetens statistik om covid-19

 

Smittskydd

Som framgick av tisdagens regionala rapport konstaterades under vecka 47 totalt 4 588 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 396 fler än föregående vecka.

Fram till och med idag 26 november kl. 14:00 hade totalt 40 484 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

vgregion.se samt Smittskydd Västra Götalands webbplats finns färsk veckostatistik, bland annat per kommun och åldersgrupp.

Sjukvård och provtagning

Idag den 26 november kl. 10:00 fanns det totalt 230 inneliggande patienter med positiv covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, varav 34 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
27 personer varav 2 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
97 personer varav 18 på IVA

Sjukhusen i Väster:
22 personer varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
45 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
38 personer varav 6 på IVA

Provtagning PCR: Under vecka 47 analyserades över 43 000 PCR-prover. Avtal med externa laboratorieaktören Eurofins är nu undertecknat och samarbetet skalas successivt upp i snabb takt. Alltfler PCR-prover skickas dit vilket avlastar ordinarie laboratorier. Förväntan är att kunna häva den nuvarande begränsning av PCR-provtagning under nästa vecka (v49).

Provtagning antigentest (snabbtest): VGR planerar för att snart kunna komplettera PCR med antigentester, ofta kallade snabbtester. Dessa blir ett viktigt tillskott i situationer som kräver snabba provsvar. Det blir vårdcentralerna och sjukhusen som avgör när någon behöver ta ett snabbtest. Som invånare kan man känna sig lugn med att man får rätt test för sin situation.

Regional utveckling

Arbetslöshet: Arbetslösheten fortsätter att minska. Under vecka 47 minskade den med 320 personer i Västra Götaland. Undantaget är Strömstad kommun där arbetslösheten fortsätter att öka. Totalt är 72 600 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,2 % av arbetskraften jämfört med 6,6 % i slutet av februari.

Varsel: 1–20 november varslades 480 personer i Västra Götaland, vilket är ungefär lika många som under motsvarande period i oktober. Sedan mars har totalt 20 100 personer varslat i Västra Götaland. Det kan jämföras med 2017–2019, då ca 4000–6 000 personer varslades totalt per år.

Kollektivtrafik

Resandet går ner ytterligare och ligger nu på -43%, men det är fortsatt skillnader mellan fordon i regionen.

Resandet i särskild kollektivtrafik fortsätter att minska och ligger nu på -25%. När det gäller serviceresor finns det moment där föraren och resenären måste vara nära varandra i en trång miljö, till exempel vid bältning. Som en del i att minimera risken har Västtrafik beställt visir till förarna i den särskilda kollektivtrafiken.

Västtrafik har fortsatt trängsel på vissa linjer och tider och jobbar för att få till fler förstärkningsfordon främst i nordöstra Göteborg och på linjer med skolelever i regionen.

Smittskydd

Under vecka 47 konstaterades 4 588 nya fall i Västra Götaland, vilket är 396 fler än föregående vecka. Fram till och med idag 24 november kl. 14:00 hade totalt 39 278 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Vi står inför en utmaning som kan bli lika svår som under våren. Det krävs att ännu fler avstår från att utsätta sig själv och andra för smitta innan smittspridningen kan börja minska. Vi har skärpta råd i Västra Götaland och jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att vi alla sluter upp bakom dem. Det är bara tillsammans som vi kan vända utvecklingen. Alla har ett ansvar och jag vill säga till alla där ute – dina val gör skillnad.

Provtagning:

VGR tar just nu fler PCR-tester än någonsin under pandemin, under v47 fler än 43 000 prover. Med hjälp av en ny leverantör ökar kapaciteten inom kort med ytterligare ca 20 000 prover/vecka. Under nästa vecka räknar man med att häva begränsning av PCR-provtagning.

Sjukvård

Idag den 24 november kl. 10:00 fanns det totalt 236 inneliggande patienter med positiv covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, varav 27 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
23 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
98 personer varav 16 på IVA

Sjukhusen i Väster:
23 personer varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
50 personer varav 5 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
42 personer varav 4 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Det är ett pressat läge men samtidigt står vi på många sätt bättre rustade nu. Sjukvården har lärt sig mycket om covid-19 jämfört med i våras. Vårdtiderna är kortare och det är inte lika stor andel av de insjuknade som behöver intensivvård.

Övrigt sjukvård:

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har idag 24 november publicerat en granskning av regionernas ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling av äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende, SÄBO.

IVO konstaterar allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin. Man gör bedömningen att ingen av regionerna har tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling.

Kritiken från IVO handlar bland annat om att:

 • äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19,
 • äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19,
 • ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende,
 • det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 pga. brister i primärvårdens patientjournaler.

IVO:s beslut ålägger regionerna att vidta förbättringsåtgärder samt att senast den 15 januari 2021 redovisa för IVO vad man gjort och avser göra.

Mer information på IVO.se

Smittskydd

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka i Västra Götaland för sjätte veckan i rad. Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland därför beslutat att förlänga de skärpta råden till den 13 december.
Under vecka 46 rapporterades 4 192 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är 123 fall fler än under vecka 45.


Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Varje dag blir hundratals människor smittade och några av dem kommer att bli allvarligt sjuka. Det går åt fel håll nu och vi måste alla känna ansvar för det. Samtidigt kan vi alla göra skillnad om vi följer råden. Det gäller mig, det gäller dig och det gäller alla andra människor vi har omkring oss.

Sjukvård

Den 19 november kl. 10:00 fanns det totalt 220 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 32 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
25 personer varav 2 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
100 personer varav 16 på IVA

Sjukhusen i Väster:
26 person varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
33 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
36 personer varav 6 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Det är mellan 20 och 40 personer varje dag som läggs in på våra sjukhus för covid -19. Vi skriver in fler än som skrivs ut. Därför ökar kurvan brant. Och även om man skrivs ut från sjukhuset så kan man fortfarande vara sjuk under lång tid. Covid är en mycket allvarlig sjukdom för många människor.

 

Regional utveckling och kultur

Arbetslöshet och varsel:

 • Under v. 46 minskade arbetslösheten med 380 personer i Västra Götaland – en minskande trend som startade i mitten av augusti. Totalt är 72 900 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,3 procent av arbetskraften.
 • Under perioden 1–13 november varslades 2 200 personer i Sverige, varav 240 i Västra Götaland. Sedan mars har totalt 110 800 personer varslats i Sverige, varav 19 900 i Västra Götaland. Flest varsel i november har lagts inom Tillverkning följt av Byggverksamhet.

 

Regeringens förslag om förbud om sammankomster med fler än åtta deltagare:

 • Göteborgsoperan kommer inte att genomföra några arrangemang med publik fram tills årsskiftet utan kommer istället fokusera på ett fåtal digitala produktioner och filmade projekt.
 • Göteborgs Symfoniker AB genomför en sista konsert denna vecka, dock via live-stream och utan publik och ställer därefter in alla orkesterkonserter fram till jul. Verksamheten kommer i december att fokusera på live-streamade konserter.
 • Regionteater Väst AB ställer in alla offentliga föreställningar, både egna eller gästspel, under hösten 2020 och våren 2021 samt årets kvarvarande skolturnéer, från och med vecka 48 och året ut.
 • Förvaltning för kulturutveckling rapporterar att beslut tagits att stänga muséer och besöksmål i samband med införandet av de skärpta lokala råden i Västra Götaland. Beslutet kan komma att förlängas beroende på utvecklingen.

 

Kollektivtrafik

 • Både resande och försäljning minskar just nu. Resandet är för närvarande minus 40 procent med skillnader inom regionen. Försäljningen ligger på minus 50 procent.
 • Resandet i särskild kollektivtrafik fortsätter minska. Flera dagverksamheter stänger nu ner i regionen. Utvecklingen innebär en lägre ersättning till trafikföretagen och en ökad risk för den fortsatta verksamheten.

 

Smittskydd

Under vecka 46 konstaterades 4 192 nya fall i Västra Götaland, vilket är något fler än föregående vecka (4 069 fall). Fram till och med idag 17 november kl. 14:00 hade totalt 34 663 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare:

"Vi måste alla fortsätta att undvika kontakter med andra utöver dem vi bor med. Nu behövs krafttag, var och en måste ta sitt ansvar om vi ska få bukt med smittspridningen. Jag har sagt det förut och jag kommer att säga det igen – stanna hemma, undvik möten och all trängsel i inomhusmiljöer. För att minska smittan måste vi alla följa de skärpta allmänna råden."

Sjukvård/provtagning

Den 17 november kl. 10:00 fanns det totalt 203 inneliggande patienter med positiv covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, varav 32 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
22 personer varav 2 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
87 personer varav 16 på IVA

Sjukhusen i Väster:
21 personer varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
39 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
34 personer varav 6 på IVA

Provtagning

VGR har tecknat avtal med en stor extern laboratoriekoncern vilket möjliggör en successiv ökning av analyskapaciteten under vecka 47 och 48. Förhoppningen är att kunna häva nuvarande begränsning av PCR-provtagning under nästa vecka.

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör:

"Nu utökar vi tillfälligt vår analyskapacitet under tiden som vi fortsätter att bygga ut våra ordinarie verksamheter med utrustning och bemanning. Vården är i ett allvarligt läge där alltfler blir svårt sjuka och vi tvingas ställa in planerade operationer. Personalen har det tufft, vi måste alla hjälpas åt att bryta smittläget."

Smittskydd

Under vecka 45 konstaterades 4 069 nya fall i Västra Götaland, vilket är drygt tusen fler än föregående vecka. Fram till och med igår 11 november kl. 14:00 hade totalt 31 151 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Det krävs nu att alla måste avstå kontakter som inte är nödvändiga. Stanna hemma så långt möjligt, undvik möten och besök på köpcentrum. För att minska smittan måste vi alla följa de skärpta allmänna råden! Förändrat beteende är vår största chans att hejda smittan.

Sjukvård/provtagning

Den 12 november kl. 10:00 fanns det totalt 171 inneliggande patienter med positiv covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, varav 25 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
16 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
85 personer varav 13 på IVA

Sjukhusen i Väster:
17 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
21 personer varav 1 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
32 personer varav 4 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Det är en oroande ökning, men det är förväntat att antalet inneliggande ökar när smittspridningen ökar. Därför är det så viktigt att alla följer de skärpta råden. Kan vi minska spridningen i samhället i stort så värnar vi de som kan bli riktigt sjuka i covid-19. Gör allt du kan för att hjälpa till.

Regional utveckling

Den 11 november hade utrikeshandelsminister Anna Hallberg möte med Strömstad kommun för att diskutera situationen i Strömstad och den ökade arbetslösheten sedan Norge stängde ner gränsen och gränshandeln påverkades drastiskt. Bijan Zainali (S), v. ordförande i regionutvecklingsnämnden (RUN), deltog. Samtalet rörde bl a kortsiktiga stödåtgärder samt vikten av ett nordiskt perspektiv, vid nationella beslut som påverkar gränsregioner.

Den 5 november beslutade RUN (ordförandebeslut) om projektmedel till Strömstad kommun på 500 000 kr för ett omställningskontor till arbetsmarknadens akuta kris samt att förbereda en långsiktig utvecklingssatsning mot maritima näringar, handel, logistik samt besöksnäring. RUN har även förstärkt pågående ”Fyrbodalsprojekt” för kompetensförsörjning med ytterligare 1,4 miljoner kr riktat mot Strömstad.

Läget i kultursektorn i Västra Götaland

Statistik från Arbetsförmedlingen inom Kultur och Media visar att antal öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd i Västra Götaland är 862 personer, varav 624 personer i Göteborg (september 2020). Det är en ökning med 91 procent jämfört med september 2019. Det är dock en minskning jämfört med juni 2020, framförallt bland ungdomar och unga vuxna.

Nationella åtgärder

Regeringen meddelade den 9 nov att korttidspermitteringsstödet förlängs t.o.m. juni 2021.

Kollektivtrafik

 • Resandet med Västtrafik under oktober månad var 34 procent mindre, och intäkterna var 32 procent mindre, jämfört med samma månad förra året.
 • Resandet inom särskild kollektivtrafik har minskat och är ungefär 20 procent mindre än samma period förra året.
 • Västtrafik ser fortsatt trängsel inom vissa områden och tider. I dagsläget har förstärkning gjorts med ca 100 buss- och spårvagnslinjer i regionen och några tågturer.
 • Västtrafik planerar att informera och påminna om trängsel på resecentrum och i vänthallar. De särskilda trängselvärdarna har återgått till trängselfokus efter att Tre Zoner introducerades förra veckan.

Smittskydd

Det är fortsatt en snabb ökning av nya covid-19-fall i Västra Götaland. Under vecka 45 konstaterades 4069 nya fall i Västra Götaland och det är 1087 fler än vecka 44.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Det krävs nu att alla måste avstå kontakter som inte är nödvändiga. Stanna hemma så långt möjligt, undvik möten och besök på köpcentrum. Smittan ökar, antalet svårt sjuka ökar och allt fler behöver sjukvård. För att minska smittan måste vi alla följa de skärpta allmänna råden! Förändrat beteende är vår största chans att hejda smittan. Vi måste ta vårt ansvar. Det är nu var och en av oss har möjlighet att göra skillnad

 

Sjukvård

Den 10 november kl. 10:00 fanns det totalt 157 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 28 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
14 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
81 personer varav 14 på IVA

Sjukhusen i Väster:
14 person varav 5 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
18 personer varav 3 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
30 personer varav 5 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Det är en oroande ökning, men det är förväntat att antalet inneliggande ökar när smittspridningen ökar. Därför är det så viktigt att alla följer de skärpta råden. Kan vi minska spridningen i samhället i stort så värnar vi de som kan bli riktigt sjuka i covid-19. Gör allt du kan för att hjälpa till.

Smittskydd

Under vecka 44 upptäcktes 2 984 nya fall, vilket är mer än en fördubbling jämfört med veckan dessförinnan. Fram till och med den 5 november kl. 14:00 hade totalt 27 354 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Vi ser en fortsatt ökning vad gäller alla åldersgrupper, flest fall har vi i åldersgruppen 20 till 59 år. Men smittan ökar även bland de äldre och vi har tyvärr fått in smittan på ett antal äldreboenden. Pandemin är här och nu och mitt ibland oss, det gäller nu att vi alla gör vad vi kan för att få ner den här smittspridningen genom att följa de skärpta lokala råden.

Sjukvård/provtagning

Den 5 november kl. 10:00 fanns det totalt 126 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 17 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
10 personer varav 2 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
66 personer varav 9 på IVA

Sjukhusen i Väster:
7 person varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
17 personer varav 3 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
26 personer varav 1 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Det är en ganska brant ökning av antal inneliggande på de flesta av våra sjukhus vilket är oroande. Vi vet sedan våren att vi kan plana ut kurvan om vi följer råden. Vi har aldrig tagit så många PCR-tester som vi gör nu och vi gör allt för att öka kapaciteten ännu mer på de labb vi har.

Regional utveckling

 • Arbetslösheten i Västra Götaland minskade vecka 44 med 560 personer. Sedan mars har antalet arbetslösa i Västra Götaland totalt ökat med 15 900 personer, vilket innebär att det idag är totalt 73 300 personer som är öppet arbetslösa eller i program. Detta motsvarar 8,3 procent jämfört med 6,6 procent i februari.
 • Konjunkturläget i Västsverige är något bättre än i Stockholm men något sämre än i Sydsverige. Enligt Konjunkturinstitutets senaste undersökning för oktober är läget i Sverige lite sämre än normalläget men det går att se en rejäl återhämtning sedan det rekordlåga konjunkturläget i april i år.
 • Sedan mars har drygt 19 600 personer varslats i Västra Götaland, jämfört med totalt 108 600 personer i Sverige. Det är flest varsel inom transport och magasinering.

Kollektivtrafik

 • Start för Tre Zoner 4 november. Tre zoner kan komma att påverka resandeströmmar på sikt.
 • Vi har fortsatt trängsel inom vissa områden och vissa tider. Vi följer upp och gör förändringar i trafiken där vi har möjlighet.

Smittskydd

Under vecka 43 konstaterades 1 371 nya fall i Västra Götaland, vilket är nästan dubbelt så många som veckan dessförinnan. Fram till och med idag 27 oktober kl. 14:00 hade totalt 23 328 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Vi ser många olika utbrott och det är en generell ökning i hela regionen. Jag kan inte nog poängtera de allmänna rekommendationerna. Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom, provta dig, håll avstånd till andra, undvik större sociala sammanhang, res inte kollektivt om du inte måste och försök arbeta hemifrån om du kan.

Sjukvård/provtagning

Den 26 oktober kl. 10:00 fanns det totalt 64 inneliggande patienter med positiv covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, vilket är det högsta antalet sedan slutet på juli. Av dessa låg 7 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården: 6 personer varav 1 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjh: 36 personer varav 3 på IVA
Sjukhusen i Väster: 2 personer varav 0 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 7 personer varav 1 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 13 personer varav 2 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Vården har god kapacitet att ta hand om dem som behöver vård. Men personalen har arbetat hårt under hela våren och vi kan behöva ställa in planerad vård. Jag tror dessvärre att vi kommer att se fler som behöver sjukhusvård den närmaste tiden. Jag vill understryka det smittskyddsläkaren säger: följ rekommendationerna. Om vi alla hjälps åt kan vi bromsa smittspridningen och vända utvecklingen.

Regional utveckling

Arbetslösheten i Västra Götaland minskade under vecka 43 med 670 personer. 73 800 personer i Västra Götaland är nu öppet arbetslösa eller i program. Det motsvarar 8,4 procent.

Varsel: Under 1-23 oktober varslades totalt 5 000 personer i Sverige, varav 760 i Västra Götaland. Sedan mars har drygt 19 500 personer varslats i Västra Götaland. Så här långt i oktober är det flest varsel inom transport och magasinering.

Kollektivtrafik

 • Resandeminskningen i regionen är ca 30 procent med lokala variationer.
 • Västtrafik bedriver just nu en kampanj för att informera kunderna om att appen Västtrafik To Go nu presenterar som alternativ att gå vid kortare resor.

Smittskydd

Under vecka 42 rapporterades 707 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 170 fall mer än föregående vecka. Fram till och med den 22 oktober kl. 14:00 hade totalt 22 302 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Smittan ökar främst bland personer i arbetsför ålder. Vi måste vara väldigt noga med att få detta att vända, annars kan det snabbt dra iväg även hos oss. Det är viktigt att stanna hemma när man är sjuk, hålla avstånd till andra, inte åka kollektivt i onödan och har man möjlighet är det bra att jobba hemifrån.

Sjukvård/provtagning

Den 21 oktober kl. 10:00 fanns det totalt 49 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 6 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
0 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
31 personer varav 2 på IVA

Sjukhusen i Väster:
1 person varav 0 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
9 personer varav 3 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
8 personer varav 1 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Vi börjar se att antalet inneliggande ökar på våra sjukhus – inflödet är högre än utflödet. Vi har en god kapacitet men fler och fler behöver sjukvård för allvarliga symtom av covid-19. Kapaciteten för PCR-provtagning är god och vi ser att andelen positiva provsvar ökar, vi närmar oss fyra procent.

Regional utveckling

 • Arbetslösheten i Västra Götaland minskade under vecka 42 med 560 personer. Sedan mars har antalet arbetslösa i Västra Götaland ökat med 17 100 personer; idag är totalt 74 500 personer öppet arbetslösa eller i program. Detta motsvarar 8,4 procent jämfört med 6,6 procent i februari.
 • Sedan mars har 105 400 personer varslats i Sverige, varav drygt 19 200 i Västra Götaland. Så här långt i oktober är det flest varsel inom tillverkning (15 procent) följt av byggbranschen (14 procent).

 

Kollektivtrafik

 • Resandet har stabiliserat sig på ca minus 30 procent i regionen i stort. Dock ser vi fortfarande stora skillnader i tid och plats i regionen.
 • Resandet i särskild kollektivtrafik har stabiliserat sig på ca 85 procent. I Fyrbodal och Borås ger resandet viss fordonsbrist som Västtrafik hanterar genom omplanering.
 • Västtrafik bedriver just nu en kampanj för att informera kunderna om att appen Västtrafik To Go nu presenterar som alternativ att gå vid kortare resor.

Smittskydd

Under vecka 41 rapporterades 537 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 135 fall mer än föregående vecka. Fram till och med den 13 oktober kl. 14:00 hade totalt 21 136 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: En stor del av smittspridningen är relaterad till arbetsplatser och afterwork. Man glömmer hur viktigt det är att hålla avstånd och sätter sig trångt både på möten och i fikarum. Vi kan se att det är ett vanligt sätt som smitta sprids. Det är mycket viktigt att alltid hålla avstånd när vi kan.

Sjukvård/provtagning

Den 14 oktober kl. 10:00 fanns det totalt 29 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 6 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 1 personer varav 0 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjh: 16 personer varav 2 på IVA
Sjukhusen i Väster: 0 personer varav 0 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 7 personer varav 3 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 5 personer varav 1 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Man kan tro att inga nya personer blir allvarligt sjuka eftersom antalet patienter ligger ganska stabilt just nu. Men det är inte samma trettiotal personer som vårdas vecka in och vecka ut – smittan i samhället gör att nya personer blir sjuka hela tiden.

Regional utveckling

 • Arbetslösheten i Västra Götaland minskade under vecka 41 med 430 personer. Även nationellt minskade arbetslösheten. 75 100 personer i Västra Götaland är nu öppet arbetslösa eller i program. Det motsvarar 8,5 procent.
 • Varsel: Under 1-10 oktober varslades totalt 1 600 personer i Sverige, varav 300 i Västra Götaland. Sedan mars har drygt 19 000 personer varslats i Västra Götaland. Så här långt i oktober är det flest varsel inom tillverkning följt av byggbranschen. 

Kollektivtrafik

 • Resandeminskningen har stabiliserat sig på ca 30 procent, med lokala skillnader. I Borås är resandeminskningen till exempel 18 procent vilket också ger mer trängsel på vissa linjer och tider.
 • Resandet i särskild kollektivtrafik ökar fortsatt och är nu uppe i ca 85 procent jämfört med samma period förra året. I Fyrbodal och Borås ger resandet viss fordonsbrist som hanteras genom omplanering av resor men ändå kan drabba resenärer genom att de får vänta.
 • Västtrafik förbereder införandet av Tre Zoner den 4 november. Troligen ger detta ingen direkt påverkan på resandet men särskilt fokus läggs på att tekniken fungerar vid övergången.
 • Den 13 december startar ny och förändrad trafik i bland annat Göteborg-Partille-Mölndal. Med nya resmönster finns också risk för trängsel på nya ställen och linjer. Västtrafik följer detta för att snabbt kunna sätta in åtgärder i form av värdar och informatörer på särskilda platser samt kommunikation och förstärkningstrafik.

Smittskydd

Fram till och med i går 7 oktober kl. 14:00 hade totalt 20 647 fall av covid-19 bekräftats i Västra Götaland. Under vecka 40 rapporterades 401 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 93 fall mindre än föregående vecka.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Vi har tidigare sett att läget kan skifta snabbt. Så länge vi har en smittspridning i samhället finns det personer som kan bli allvarligt sjuka. Vi får inte börja slappna av och sluta följa de rekommendationer som ges.

Sjukvård/provtagning

I går den 7 oktober klockan 10:00 fanns totalt 30 inneliggande patienter varav 5 på IVA.

NU-sjukvården 2 personer varav 1 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjh 18 personer varav 2 på IVA
Sjukhusen i Väster 0 personer varav 0 på IVA
Skaraborgs sjukhus 6 personer varav 1 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus 4 personer varav 1 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Sjukvården har god kapacitet att ta emot alla som behöver sjukhusvård för covid-19. Det viktiga nu är att vi minskar smittspridningen så att ännu färre blir sjuka. Många får milda symptom men ju fler som smittas desto större risk att någon blir allvarligt sjuk.

Regional utveckling

Arbetslösheten i Västra Götaland ökade något i början av oktober och därmed bröts trenden med minskande arbetslöshet som pågått sedan mitten av augusti. 75 500 personer i Västra Götaland är nu öppet arbetslösa eller i program. Det motsvarar 8,5 procent.

Varsel: Under september varslades totalt 6 100 personer i Sverige, varav 1 380 i Västra Götaland. Sedan mars har drygt 18 800 personer varslats i Västra Götaland. Under september var det flest varsel inom tillverkning men totalt sedan mars har flest varsel lagts inom hotell- och restaurangbranschen.

Kollektivtrafik

 • Västtrafik får fortsatt in synpunkter på upplevd trängsel inom kollektivtrafiken. Under höstmånaderna brukar trafiken öka och det finns en risk för ökat resande även i år.
 • Västtrafik jobbar fortsatt med kommunikation kring att ha tålamod, att fortsätta hålla avstånd och betala för sig. Ny ¨gå¨-funktion i appen Västtrafik To Go kommer från v.43
 • Biljettkontrollanterna fortsätter trygga sätt att utföra biljettkontroll och fler kontroller görs nu för varje vecka, kommunikationsinsatser kopplat till detta rullas ut löpande.
 • September månad visar en nedgång i resande med 31 procent jmf m september föregående år, samt en nedgång i intäkter med 35 procent.

Smittskydd

Fram till och med i dag 2 oktober september kl. 14:00 hade totalt 20 406 fall av covid-19 bekräftats i Västra Götaland. Under vecka 39 rapporterades 494 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 155 fall fler än föregående vecka.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Vi har sett en ökning av antalet fall under hela september. En anledning till det är att många börjat slappna av och inte följer de rekommendationer som ges. Det är angeläget att vi vänder på den här utvecklingen och för att göra det måste vi alla hjälpas åt. Vi måste minska smittspridningen, så att inte fler insjuknar.

Sjukvård/provtagning

Data för antal patienter uppdateras numera på måndagar, onsdagar och fredagar. I dag den 2 oktober klockan 10:00 fanns totalt 35 inneliggande patienter varav 4 på IVA.

NU-sjukvården: 3 personer varav 0 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 20 personer varav 2 på IVA
Sjukhusen i Väster: 0 personer varav 0 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 6 personer varav 1 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 6 personer varav 1 på IVA

Regional utveckling

 • Arbetslösheten i Västra Götaland minskade under vecka 39 med 600 personer. Totalt 75 400 personer är öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,5 procent.
 • Arbetslösheten har sedan i mars ökat mest i åldersgruppen unga (<30 år). Sedan slutet av augusti är det dock denna grupp som haft störst minskning i antalet arbetslösa med totalt 1 400 personer. Antalet arbetslösa <30 år är för närvarande 10,6 procent.
 • Varsel: Under september har ungefär 5 600 personer varslats i Sverige, varav 1 350 i Västra Götaland. Sedan mars har drygt 18 700 personer varslats i Västra Götaland.

Kollektivtrafik

 • Västtrafik får fortsatt in synpunkter på upplevd trängsel inom kollektivtrafiken. Under höstmånaderna brukar trafiken öka och det finns en risk för ökat resande även i år.
 • Arbetet fortsätter kring förutsättningarna för att öppna upp alla dörrar i fordonen på nytt. Västtrafik följer det pilotförsöket som pågår i Jönköping och har dialog med våra trafikföretag.
 • Biljettkontrollanterna har nu påbörjat, att i liten skala, testa trygga sätt att utföra biljettkontroll. Med start vecka 40 görs kontroller ombord på några platser i Göteborgsområdet och under lågtrafik.
 • Kommunikation pågår med budskap om att ha tålamod och att fortsätta hålla avstånd. 1 oktober startar kampanjen ”Jag sitter gärna bredvid dig, men inte just nu” med tygpåsar att läggas på sätet bredvid sig för att hålla avstånd.

Smittskydd

Fram till och med i går 23 september kl. 14:00 hade totalt 19 709 fall av covid-19 bekräftats i Västra Götaland. Under vecka 38 rapporterades 341 nya fall, vilket är 37 fler än föregående vecka, och det upptäcks fall i alla delar av regionen.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Vi måste alla fortsätta att ta ansvar för att minska smittspridningen. Vi får inte slarva med rekommendationerna, gör vi det kommer vi att få fortsatt ökning och att fler behöver sjukhusvård. Vi ser nu att det sker smittspridning efter just fester, där det kan ha varit svårt att klara rekommendationerna om avstånd och handhygien.

 

Sjukvård/provtagning

Data för antal patienter uppdateras numera på måndagar, onsdagar och fredagar. I går den 23 september klockan 10:00 fanns totalt 42 inneliggande patienter varav 5 på IVA.

NU-sjukvården:
3 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
22 personer varav 1 på IVA

Sjukhusen i Väster:
0 personer varav 0 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
10 personer varav 3 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
7 personer varav 1 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Sjukvården har god kapacitet att hantera de covidpatienter som behöver vård. Men det är viktigt att vi alla hjälps åt och följer rekommendationerna om att stanna hemma vid förkylningssymtom, undvika större sociala sammanhang och hålla god hand- och hosthygien. Annars är det fler som riskerar att bli allvarligt sjuka.

Regional utveckling

Arbetslöshet och varsel

 • Under vecka 38 minskade antalet arbetslösa i Västra Götaland med 500 personer. Totalt 76 000 personer i Västra Götaland är öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,6 procent. I åldersgruppen unga (<30 år) är motsvarande siffra för närvarande 10,7 procent.
 • Under september har än så länge 4 300 personer varslats i Sverige, varav 970 i Västra Götaland. Sedan mars har drygt 18 300 personer varslats i Västra Götaland.

Kollektivtrafik

 • Det kommer fortfarande synpunkter på upplevd trängsel inom kollektivtrafiken. Ett samarbete är påbörjat med Smittskydd Västra Götaland för att säkerställa säkra åtgärder i kollektivtrafiken. Kommunikationsaktiviteter som ska uppmana till att fortsatt hålla avstånd och betala för sig ombord är under planering.
 • Arbete pågår för att utreda förutsättningar för att öppna upp alla dörrar i fordonen igen.

Smittskydd

Fram till och med idag 16 september kl. 14:00 har totalt 19 401 fall av covid-19 bekräftats i Västra Götaland. Under vecka 37 rapporterades 305 nya fall och det upptäcks fall i alla delar av regionen. En tredjedel återfinns i åldersgruppen 20 till 29 år. Pandemin är inte över och det är viktigt att fortsätta följa de rekommendationer som finns, som att stanna hemma vid förkylningssymtom, undvika större sociala sammanhang och hålla god hand- och hosthygien.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Generellt är smittspridningen låg i regionen jämfört med i våras och början av sommaren. Men man måste vara väldigt uppmärksam på och medveten om att det fortfarande upptäcks fall i regionen och att det därmed finns förutsättningar för att få ökad smittspridning igen. Som det brukar vara på hösten så är det många som är förkylda nu i samhället. Det kan vara svårt att avgöra om det är en vanlig förkylning eller covid-19 och jag vill därför betona att det är angeläget att man stannar hemma för att inte smitta andra. Kontakta vårdcentralen för att ta ett PCR-prov.

Sjukvård

Antalet inneliggande patienter med covid-19 har under flera veckor minskat, men de senaste dagarna har denna utveckling avstannat. Idag 16 september klockan tio fanns totalt 46 inneliggande patienter varav 6 på intensivvårdsavdelning.

NU-sjukvården: 4 personer varav 0 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjh: 26 personer varav 3 på IVA
Sjukhusen i Väster: 0 personer varav 0 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 8 personer varav 2 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 8 personer varav 1 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Vi ser en liten ökning i antalet inneliggande, även på IVA, intensivvårdsavdelningen. Det kan vara tillfälligt, men det är också en signal om att vi alla måste fortsätta att ta ansvar och följa rekommendationerna.

Regional utveckling

Arbetslöshet och varsel Under vecka 37 minskade antalet arbetslösa i Västra Götaland med 590 personer. Totalt 76 500 personer i Västra Götaland är öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,6 procent. I åldersgruppen unga (<30 år) är siffran 11,2 procent.

Under första två veckorna i september har 2 400 personer varslats i Sverige, varav 700 i Västra Götaland. Sedan mars har drygt 18 100 personer varslats i Västra Götaland.

Nationella åtgärder Regeringen har inför höstbudgetpropositionen föreslagit flertal satsningar för en grön återstart efter pandemin, rör bl.a. omställning av industri och hållbara transporter. Analys av dessa pågår på koncernstab Regional utveckling.

Kollektivtrafik

Det kommer fortfarande synpunkter på upplevd trängsel inom kollektivtrafiken.

Västtrafik har en dialog med Smittskydd Västra Götaland för att kunna säkerställa kommande åtgärder för att minska trängsel ombord på fordon. Västtrafik planerar också kommunikationsaktiviteter som uppmanar till att fortsatt hålla avstånd.

Under Coronapandemin har biljettkontrollanterna haft ett förändrat uppdrag. Man påbörjar nu att i liten skala testa trygga sätt att utföra kontroller.

Reseminskningen under vecka 37 var ca 30 procent jämfört med samma vecka föregående år.

Smittskydd

Fram till och med torsdag 10 september kl. 14:00 har totalt 19 130 fall av covid-19 bekräftats i Västra Götaland. Under vecka 36 rapporterades 295 nya fall vilket är något mer än föregående vecka men samtidigt avsevärt färre än i början av sommaren.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Vi måste fortsätta att hindra smittspridningen. Har man luftvägssymtom eller andra symtom på covid-19 ska man stanna hemma och kontakta sin vårdcentral för provtagning. Det är inte minst viktigt nu när vi återvänder till arbetsplatser och skolor efter sommaren, för att undvika att smitta människorna vi har omkring oss.

Sjukvård/provtagning

Antalet personer i behov av sjukhusvård för covid-19 i Västra Götaland fortsätter att ligga på en låg nivå. I dag den 10 september kl. 10:00 vårdades totalt 39 personer för covid-19, varav 5 inom intensivvården.

NU-sjukvården: 3 personer varav 0 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjh: 26 personer varav 2 på IVA
Sjukhusen i Väster: 3 personer varav 1 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 4 personer varav 2 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 3 personer varav 0 på IVA

Antikroppstestning i Västra Götalandsregionen utökas denna vecka till att även innefatta kommunal omsorgspersonal samt brukare i särskilt boende och hemtjänst. Vecka 40 öppnar provtagning för allmänheten via en webbaserad tidsbokning.

Arbetsmiljöverket har efter tillsyn av personlig skyddsutrustning kring covidvård på sjukhusen i Västra Götalandsregionen beskrivit att regionen har gjort ”ett riktigt bra arbete”. Materialförsörjningen har styrts upp centralt och all skyddsutrustning har kvalitetsgranskats innan den skickats ut i verksamheten.

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Beskedet är ett kvitto på det hårda och imponerande arbete som gjorts ute på förvaltningarna i samarbete med Västra Götalandsregionens övergripande materielgrupp. Detta breda och goda samarbete har säkrat tillgången på personlig skyddsutrustning i vården.

Regional utveckling

Vecka 36 minskade antal arbetslösa i Västra Götaland med 480 personer. Totalt 77 100 personer i Västra Götaland är öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,7% jämfört med 6,6% i februari.

Under augusti har 3 800 personer varslats i Sverige, varav 470 i Västra Götaland. Det är dubbelt så många som augusti 2019. Sedan mars har drygt 17 800 personer varslats i Västra Götaland, jämfört med totalt 97 900 personer i Sverige.

Kollektivtrafik

Fortsatt kommer rapporter om trängsel på vissa linjer, sträckor och knutpunkter. kommunikationsaktiviteter planeras som rör utvalda knutpunkter och linjer. Dialog förs med flertal kommuner och fortsatt samverkan för att motverka trängsel.

Reseminskningen vecka 36 är ca 32 procent jämfört med samma vecka förra året.

 

Smittskydd

Den 3 september klockan 11.00 fanns totalt 18 768 personer som testats positivt för covid-19 i Västra Götaland. Antalet nya bekräftade fall fortsätter att minska i Västra Götaland.

Under augusti upptäcktes tekniska brister i ett testkit som används för att påvisa covid-19-infektion. För Västra Götalands del innebar det att cirka 1 500 positiva fall nu har makulerats. Med anledning av det har statistiken på Västra Götalandsregionens webbplatser justerats, länk till statistiksidan på vgregion.se.

Under vecka 35 rapporterades 234 fall, det är en minskning med 41 procent jämfört med föregående vecka. Störst andel nya fall finns som tidigare bland personer i åldrarna 20 till 39 år, men även där finns en minskning.

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland:

”Det är positivt att antalet bekräftade fall fortsätter att sjunka och vi måste fortsätta hjälpas åt att hålla smittspridningen nere.”

Sjukvård och provtagning

Den 3 september kl 11.00 fanns totalt 34 inneliggande patienter med covid-19, varav 4 personer vårdas på intensivvårdsavdelning IVA. Det är den lägsta nivån sedan pandemins början.

NU-sjukvården:
3 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
26 personer varav 2 på IVA

Sjukhusen i Väster:
1 person varav 0 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
2 personer varav 2 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
2 personer varav 0 på IVA

Det är hög belastning på provtagningsenheterna men alla arbetar hårt för att öka kapaciteten. Nu kan även barn och unga provtas för pågående covid-19 infektion utan att först få en läkarbedömning. Tidigare har barn under 16 år i Västra Götaland fått genomföra provtagning för pågående covid-19 infektion, så kallat PCR-test, efter bedömning av läkare. Men efter att Folkhälsomyndigheten i veckan ändrade sin provtagningsindikation har Västra Götalandsregionen också uppdaterat sin rutin.

Antikroppstester, som visar om man haft covid-19, har påbörjats på sjukvårdspersonal och patienter, vilka testats som ett led i sin behandling. VGR har testat drygt 35 000 individer, av dem är strax under 10 procent positiva.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör:
”Det är bra att även barn och unga med milda symptom på covid-19, så som förkylning, feber och halsont, kan kontakta sin vårdcentral för att boka ett PCR-test. Men jag vill betona att det är viktigast att stanna hemma med milda symptom.”

 

Regional utveckling

Vecka 35 har antalet arbetslösa i Västra Götaland minskat med 390 personer. Totalt är 77 550 personer i Västra Götaland är öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,8 procent jämfört med 6,6 procent i februari.

Totalt i Sverige har andelen arbetslösa ökat från 7,4 procent till 9,2 procent under samma period.

Andelen arbetslösa i åldersgruppen unga (<30 år) har ökat från 7,4 procent till 11,2 procent.

Under augusti har 3 400 personer varslats i Sverige, varav 400 i Västra Götaland. Det är dubbelt så många som augusti 2019.

Sedan mars har drygt 17 300 personer varslats i Västra Götaland, jämfört med totalt 96 100 personer i Sverige.

Kollektivtrafik

Reseminskningen jämförelse med föregående år och vecka visar en resandeminskning på ca minus 32 procent under vecka 35. I jämförelse med vecka 34 plus 1 procent.

Västtrafik följer utvecklingen av resande i samband med skolor och arbetspendling runt om i regionen.

 

Smittskydd

Den 27 augusti kl 14:00 fanns totalt 18 776 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland. Observera att antalet bekräftade fall har justerats ner på grund av att ungefär 1 500 provsvar i Västra Götaland misstänks vara falskt positiva. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Under vecka 34 rapporterades 396 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är en minskning jämfört med vecka 33 och 32. Det är fortsatt vuxna i åldrarna 20 till 39 år som driver smittspridningen. Åldersgruppen 70 och äldre ligger fortsatt på en låg nivå.

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Det är positivt att vi ser en nedgång av antalet fall. Men man måste vara väl medveten om att det kan vända uppåt igen. Därför är det oerhört viktigt att fortsätta följa råd och rekommendationer.

Sjukvård

Den 27 augusti kl. 10:00 fanns totalt 49 inneliggande patienter med covid-19, varav 6 patienter inom intensivvården (IVA).

NU-sjukvården:
5 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
34 personer varav 1 på IVA

Sjukhusen i Väster:
3 personer varav 3 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
4 personer varav 1 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
3 personer varav 0 på IVA

Behovet av sjukhusvård för covid-19 har under senaste veckorna fortsatt ligga på en lägre nivå.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Det är glädjande att antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 inte ökar. Det ger oss förutsättningar för att öka tillgängligheten till annan vård.

 

Smittskydd

 Den 25 augusti kl. 14:00 fanns totalt 20 098 fall med bekräftad covid-19 i Västra Götaland.

Sjukvård

Den 25 augusti kl. 10:00 fanns totalt 50 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 7 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
6 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssj:
36 personer varav 2 på IVA

Sjukhusen i Väster:
2 personer varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
3 personer varav 1 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
3 personer varav 1 på IVA

Regional utveckling och kultur

Varsel: Under ungefär halva augusti har 1 200 personer varslats i Sverige, varav 240 i Västra Götaland. Det är betydligt färre än under de senaste månaderna. Under augusti förra året varslades 1 800 I Sverige varav 200 i Västra Götaland. Sedan mars har drygt 17 100 personer varslats i Västra Götaland, jämfört med totalt 93 900 personer i Sverige.

Så här långt i augusti har flest varsel lagts i tillverkningsbranschen, medan under juli blev flest personer varslade inom transport och magasinering och byggbranschen. Under perioden april – juni varslades flest inom tillverkningsbranschen men totalt under tiden mars-augusti har flest varsel lagts inom hotell och restaurangbranschen.

Arbetslöshet: Arbetslösheten i Västra Götaland minskade under vecka 34 (17 augusti – 23 augusti) med 170 personer. Det andra veckan på rad som arbetslösheten minskat något, annars har arbetslösheten ökat varje vecka sedan krisen startade i mitten av mars.

Även i Sverige minskade antalet arbetslösa under vecka 34. Totalt är 77 900 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,8 procent av arbetskraften, jämfört 6,6 procent i slutet av februari. I Sverige har under samma period andel arbetslösa ökat från 7,4 procent till 9,2 procent. Antalet arbetslösa har i Västra Götaland ökat med 20 600 personer sedan början av mars.

Störst procentuell ökning av arbetslösheten sedan mitten av mars har det varit i de yngsta åldersgrupperna (<30 år). Totalt har antalet arbetslösa under 30 ökat med ca 8 800 personer jämfört med början av mars. Andelen arbetslösa av arbetskraften i åldersgruppen är nu 11,3 procent, jämfört med 7,4 procent i början av mars.

Kultur: Regeringen ser över ett stödpaket på ca 1.5 miljarder kronor till kultursektorn, dock fortfarande oklart hur det ska fördelas och till vilka. Därutöver finns ytterligare ett statligt stöd från kultursamverkansmodellen som VGR också väntar in besked om fördelning av.

VGR har liksom Region Skåne fortsatt en publikgräns vid noll på sina institutioner framöver, till skillnad från statliga institutioner, i Stockholm t.ex. som följer gränsen om 50 personer. Lösningar ses över i höst.

Kollektivtrafik

Resandeminskning ca 30 procent jämfört med normal beläggning. Skolstarten har fungerat väl och eleverna rör sig på lite andra tider än arbetspendlare, samt går och cyklar mer.

Smittskydd

Den 18 augusti kl. 14:00 fanns totalt 19 701 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 3 personer sedan gårdagen.

Sjukvård

Den 18 augusti kl. 10:30 fanns det totalt 48 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 7 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:

4 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssj:

29 personer varav 4 på IVA

Sjukhusen i Väster:

5 personer varav 1 på IVA

 Skaraborgs sjukhus:

7 personer varav 1 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:

3 personer varav 1 på IVA

Regional utveckling och kultur

Varsel: Under de två första veckorna i augusti har 800 personer varslats i Sverige, varav 80 i Västra Götaland. Under juli varslades cirka 3 600 personer i Sverige varav knappt 500 i Västra Götaland. Det är betydligt färre än under de senaste månaderna men högre än juli förra året då, då det varslades 2 600 personer i Sverige varav 230 i Västra Götaland.

Sedan mars har knappt 17 000 personer varslats i Västra Götaland, jämfört med totalt 93 500 personer i Sverige. Så här långt i augusti har flest personer varslats i tillverkningsbranschen, medan under juli blev flest personer varslade inom transport och magasinering (18 procent) och byggbranschen (18 procent). Under perioden april – juni varslades flest inom tillverkningsbranschen men totalt under tiden mars-juli har flest varsel lagts inom hotell- och restaurangbranschen.

Arbetslöshet: Arbetslösheten i Västra Götaland minskade under vecka 33 (10 augusti – 16 augusti) med 240 personer. Det är första gången som arbetslösheten totalt minskade under en vecka sedan krisen startade i mitten av mars.

Under sommaren har den snabba ökningen av antalet arbetslösa som var under större delen av våren tydligt stannat av, och det har under de senaste veckorna varit relativt små ökningar som nu t.o.m. blivit en liten minskning.

Även i riket minskade antalet arbetslösa under vecka 33. Totalt är 78 100 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,8 procent av arbetskraften, jämfört 6,6 procent i slutet av februari. I Sverige har under samma period andel arbetslösa ökat från 7,4 procent till 9,2 procent. Antalet arbetslösa har i Västra Götaland ökat med 20 700 personer sedan början av mars. Störst ökning av arbetslösheten har det varit i de yngsta åldersgrupperna (<30 år). Andelen arbetslösa av arbetskraften i åldersgruppen är nu 11,2 procent, jämfört med 7,4 procent i början av mars. Kollektivtrafik Västtrafik drar inte ner på trafiken under hösten, utan kör på med full kapacitet utifrån vad som är möjligt. Gällande skolstart är det bra samverkan med berörda aktörer, exempelvis Göteborgs Stad som infört obligatorisk sovmorgon.><30 år). Andelen arbetslösa av arbetskraften i åldersgruppen är nu 11,2 procent, jämfört med 7,4 procent i början av mars.

Kollektivtrafik

Västtrafik drar inte ner på trafiken under hösten, utan kör på med full kapacitet utifrån vad som är möjligt. Gällande skolstart är det bra samverkan med berörda aktörer, exempelvis Göteborgs Stad som infört obligatorisk sovmorgon.

 

Den 13 augusti kl 14:00 fanns totalt 19 299 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 95 personer sedan gårdagen.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare:

– Många går nu från ledighet till arbete och studier. Men smittan är kvar i samhället. Därför måste alla komma ihåg att hålla avstånd och stanna hemma vid symtom. Det gäller inte minst studenter på högskolor och universitet som har ansvar för att inte sprida smitta genom nollningar och andra sociala sammankomster.

– Det är oerhört viktigt att personer i dessa åldersgrupper gör allt de kan för att följa de råd och rekommendationer som finns för att inte driva på ytterligare smittspridning i samhället. Är man sjuk eller har lindriga symtom ska man kontakta sin vårdcentral för provtagning.

 

Sjukvård

Den 13 augusti kl.11:00 fanns totalt 58 inneliggande patienter med covid-19. Av dessa vårdas sju patienter på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
5 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
40 personer varav 4 på IVA

Sjukhusen i Väster:
4 personer varav 0 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
5 personer varav 2 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
4 personer varav 1 på IVA

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör:


– Vi planerar inför hösten och tar höjd för olika scenarier. Det är nu viktigt att alla gör vad de kan för att minska smittspridningen och vid symtom testar sig för att kunna bryta smittkedjor.

Smittskydd

Den 11 augusti kl 14:00 fanns totalt 19 120 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 3 personer sedan gårdagen.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Antal slutenvårdade patienter

Den 11 augusti kl. 11:00 fanns det totalt 49 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 7 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
4 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssj.
35 personer varav 4 på IVA

Sjukhusen i Väster:
3 personer varav 0 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
5 personer varav 2 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
2 personer varav 1 på IVA

Regional utveckling och kultur

Varsel
Vecka 32 har 300 personer varslats i Sverige, varav 10 i Västra Götaland. Under juli varslades cirka 3 600 personer i Sverige varav knappt 500 i Västra Götaland. Det är betydligt färre än under de senaste månaderna men högre än juli förra året då, då det varslades 2 600 personer i Sverige varav 230 i Västra Götaland.  Sedan mars har totalt 16 900 personer varslats i Västra Götaland, jämfört med totalt 93 000 personer i Sverige.

Under juli blev flest personer varslade inom transport och magasinering (18 procent) och byggbranschen (18 procent). Under perioden april – juni varslades flest inom tillverkningsbranschen. Totalt under mars-juli har flest varsel lagts inom hotell och restaurangbranschen.


Arbetslöshet
Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 32 (3 augusti – 9 augusti) med 470 personer. Det är bland de lägsta ökningarna per vecka som rapporterats sedan mitten av mars. I Sverige var ökningen under vecka 32 bland de lägsta som redovisats sedan mitten av mars. Totalt är 78 350 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,8 procent av arbetskraften, jämfört 6,6 procent i slutet av februari.

Antalet arbetslösa har i Västra Götaland ökat med 21 000 personer sedan början av mars. Störst ökning av arbetslösheten har varit i de yngsta åldersgrupperna (<30 år). Andelen arbetslösa av arbetskraften i åldersgruppen är nu 11,3 procent, jämfört med 7,4 procent i början av mars.


Film i Väst
Tolv makthavare inom film- och tv-industrin har gått samman i ett öppet brev till regeringen 10 augusti. Film i Väst är en av aktörerna som undertecknat brevet. Kulturministern, finansministern och näringsministern uppmanas införa så kallade produktionsincitament, för att bidra till Sveriges återhämtning efter covid-19-pandemin.

Länk till pressmeddelande Film i Väst

Smittskydd

Den 6 augusti kl 14:00 fanns totalt 18 742 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 162 personer sedan gårdagen. Under förra veckan, vecka 31, rapporterades 605 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en ökning jämfört med vecka 30 men i nivå med veckorna dessförinnan.

Kommentar, Birgitta Arnholm, biträdande smittskyddsläkare: Speciellt ökar antalet bekräftat smittade personer i åldrarna 20 till 29 år. Det är viktigt att smittspridningen i den gruppen minskar. De har ofta många sociala kontakter, och då finns förutsättningar för att en ytterligare spridning kan ske. Råden till alla gäller fortsatt: Stanna hemma vid minsta symtom, håll avstånd, tvätta händerna ofta och undvik att delta i större sociala sammanhang.

Sjukvård

Den 6 augusti kl. 11:00 fanns det totalt 46 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 9 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
5 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssj.:
28 personer varav 6 på IVA

Sjukhusen i Väster:
3 personer varav 0 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
6 personer varav 2 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
4 personer varav 1 på IVA

Kommentar, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Vi ser en fortsatt nedgång gällande antalet personer med covid-19 som behöver inneliggande vård. Sjukvården har kontroll, tillgång till materiel och läkemedel och hanterar pandemin på ett bra sätt. Men det är fortsatt ansträngt för personalen med de  utmaningar som covid-19 och semesterperioden innebär.

Smittskydd

Den 4 augusti kl 14:00 fanns totalt 18 471 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 21 personer sedan gårdagen.

Sjukvård

Den 4 augusti kl. 10:30 fanns det totalt 57 inneliggande patienter med positiv covid-19, samma antal som under gårdagen. Av dessa vårdas 9 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, en mer än under gårdagen.

NU-sjukvården:
8 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssj.:
32 personer varav 6 på IVA

Sjukhusen i Väster:
6 personer varav 0 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
7 personer varav 2 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
4 personer varav 1 på IVA

Regional utveckling

Varsel - Under juli varslades cirka 3 600 personer i Sverige varav knappt 500 i Västra Götaland. Det är betydligt färre än under de senaste månaderna men högre än juli förra året då, då det varslades 2 600 personer i Sverige varav 230 i Västra Götaland. Totalt under tiden marsjuli har flest varsel lagts inom Hotell och restaurangbranschen.

Arbetslöshet - Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 31 (27 juli – 2 augusti) med 200 personer, vilket är den näst lägsta ökningen för en enskild vecka under perioden från då krisen började i mitten av mars till nu (förra veckans ökning var lägre). Totalt är 77 850 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,8 procent av arbetskraften, jämfört 6,6 procent i slutet av februari.

Kollektivtrafik

Resandet är fortsatt stabilt, men en minskning jämfört med förra sommaren med 36-37 procent. En dialog förs med Göteborgs stad och Länsstyrelsen om hanteringen av trafiken i samband med skolstarten.

Smittskydd

Den 30 juli kl 14:00 fanns totalt 18 065 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 95 personer sedan gårdagen. Antalet nya fall fortsätter minska och även smittspridningen bland äldre minskar och var 4 % av samtliga fall under vecka 30. Fortfarande förekommer dock allmän smittspridning över hela Västra Götaland.

Kommentar Birgitta Arnholm, biträdande smittskyddsläkare: Vi kan inte nog upprepa budskapen om att alla tar sitt ansvar för att minska smittspridningen. Håll avstånd, stanna hemma vid minsta symtom och undvik trängsel i kollektivtrafiken. Det är fortsatt extra viktigt att de som är 70 år eller äldre fortsätter undvika platser där många människor samlas

Sjukvård

Behovet av sjukhusvård för covid-19 minskar fortsatt, men långsamt. Den 30 juli kl. 11:00 fanns totalt 62 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 8 på IVA i VGR.

Kommentar Jan Kilhamn, stabschef i regionövergripande sjukvårdsstaben för covid-19: Vården är fortsatt ansträngd då vi är mitt i semesterperioden, men det är positivt att färre personer med covid-19 behöver inneliggande vård och framför allt då intensivvård.

NU-sjukvården:
5 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjuk.
36 personer varav 5 på IVA

Sjukhusen i Väster:
7 personer varav 0 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
7 personer varav 1 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
7 personer varav 2 på IVA

VGR har en aktiv strategi med provtagning och smittspårning, och ackumulerat sedan pandemins start har nu drygt 167 000 PCR-prover för covid-19 analyserats. Under vecka 30 genomfördes 10 868 prover, och andelen positiva provsvar har fortsatt att minska.

Smittskydd

Den 28 juli kl 14:00 fanns totalt 17 859 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 9 personer sedan gårdagen.

Sjukvård

Den 28 juli kl. 11:00 fanns det totalt 64 inneliggande patienter med positiv covid-19 en ökning med fyra personer sedan gårdagen. Åtta personer vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, samma antal som under gårdagen.

NU-sjukvården:
10 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
35 personer varav 5 på IVA

Sjukhusen i Väster:
4 personer varav 0 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
9 personer varav 1 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
6 personer varav 1 på IVA

Regional utveckling

Varsel: Under 1 – 24:e juli har cirka 3 300 personer varslats i Sverige varav drygt 400 i Västra Götaland. Det är betydligt färre än under de senaste månaderna men högre än juli förra året då, då det totalt under hela månaden varslades 2 600 personer i Sverige varav 230 i Västra Götaland. Så här långt i juli har flest varsel lagts inom Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster mm (19 procent) följt av byggbranschen (18 procent) men totalt under tiden mars-juli har flest varsel lagts inom Hotell och restaurangbranschen.

Arbetslöshet: Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 30 (20 juli – 26 juli) med endast 40 personer, vilket är den lägsta ökningen sedan krisen började i mitten på mars. I Sverige minskade t.o.m. antalet arbetslösa med knappt 70 personer under senaste veckan.

Totalt är 77 650 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,8 procent av arbetskraften, jämfört 6,6 procent i slutet av februari. Störst procentuell ökning av arbetslösheten är det fortsatt för de yngre åldersgrupperna (<30 år). Andelen arbetslösa av arbetskraften i åldersgruppen är nu 11,2 procent, jämfört med 7,4 procent i början av mars.

Kollektivtrafik

Fortsatt kommer ett fåtal rapporter om trängsel på vissa linjer, sträckor och knutpunkter. Vädret har påverkat resandet, som har inneburit att belastningen har minskat i kollektivtrafiken

Reseminskningen vecka 29 är jämfört med samma vecka förra året, som är referensvärdet, - 37 procent.

Smittskydd


Den 23 juli kl 14:00 fanns totalt 17 658 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 87 personer sedan gårdagen.

Den generella utvecklingen just nu är att antalet nya fall minskar. Under vecka 29 rapporterades 615 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, att jämföra med veckorna 23-26 då det rapporterades över 2000 fall i veckan.

Andelen personer 70 år och äldre som diagnosticeras med covid-19 vecka 29 är fem procent, vilket också är en fortsatt minskning.

Kommentar Birgitta Arnholm, ställföreträdande smittskyddsläkare: Det är nu avgörande att var och en fortsätter att ta ansvar. Håll avstånd, stanna hemma vid minsta symtom och undvik att delta i större sociala sammanhang. Jag vill ge en eloge till alla som följer rekommendationerna. Pandemin är långt ifrån över och vi måste tillsammans hålla i och hålla ut.

 

Sjukvård


Den 23 juli kl.10:00 fanns totalt 65 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med 1 person sedan gårdagen. Av dessa vårdas 11 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), det är lika många som igår.

NU-sjukvården:
9 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
40 personer varav 9 på IVA

Sjukhusen i Väster:
4 personer varav 0 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
7 personer varav 1 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
5 personer varav 1 på IVA

Provtagnings- och analyskapaciteten har hög belastning men svarstiderna som tidigare varit ett bekymmer har nu gått ner. Under vecka 29 genomfördes 14 611 virusprovtagningar, PCR-tester.


Kommentar Jan Kilhamn, beslutsfattare RSSL: Belastningen på vården är fortsatt stor, men det är positivt att färre personer med covid-19 behöver intensivvård. VGR har en aktiv strategi med provtagning och smittspårning, den är till för att bryta smittkedjor.

Smittskydd

Tisdag 21 juli kl. 14:00 fanns totalt 17 500 personer som testats positivt med covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 16 personer sedan gårdagen.

 

Sjukvård

Tisdag 21 juli har Västra Götalandsregionen (VGR) 71 inneliggande patienter med bekräftad covid-19, en ökning med 4 personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 13 på intensivvårdsavdelning (IVA), lika många som i går.

Behovet av intensivvård fortsätter att minska överlag, men det finns enstaka variationer mellan sjukhusen.

NU-sjukvården:
5 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
45 personer varav 10 på IVA

Sjukhusen i Väster:
3 personer varav 0 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
9 personer varav 1 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
9 personer varav 2 på IVA

Regional utveckling och kultur

Varsel: Under första halvan av juli har cirka 3 000 personer varslats i Sverige varav knappt 400 i Västra Götaland. Det är betydligt färre än under de senaste månaderna, men högre än juli förra året.
Så här långt i juli har flest varsel lagts inom byggbranschen (20 procent) följt av uthyrning, fastighetsservice, resetjänster mm (15 procent), men totalt under tiden mars-juli har flest varsel lagts inom hotell och restaurangbranschen.

Arbetslöshet: Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 29 med 550 personer, det är lägre än under de flesta veckorna i juni.
Totalt är 77 600 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,8 procent av arbetskraften, jämfört 6,6 procent i slutet av februari.
Störst procentuell ökning av arbetslösheten är det fortsatt för de yngre åldersgrupperna (<30 år). Andelen arbetslösa av arbetskraften i åldersgruppen är nu 11,2 procent, jämfört med 7,4 procent i början av mars.

Kollektivtrafik

Den gångna veckan har medfört ett fåtal rapporter om trängsel på vissa linjer, sträckor och knutpunkter. Vädret har påverkat resandet, som har inneburit att belastningen har minskat i kollektivtrafiken.

Kommunikation rörande kollektivtrafik inför skolstarten kommer att skickas ut.

Reseminskningen vecka 28 är jämfört med samma vecka förra året är 35 procent.

Smittskydd

Den 20 juli kl 14:00 fanns totalt 17 484 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 252 personer sedan i fredags.

Sjukvård

Den 20 juli kl.11:00 fanns totalt 67 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med 4 personer sedan i fredags. Av dessa vårdas tretton patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en minskning med två personer sedan i fredags.

NU-sjukvården:
6 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
45 personer varav 10 på IVA

Sjukhusen i Väster:
3 personer varav 0 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
7 personer varav 1 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
6 personer varav 2 på IVA

Smittskydd

Den 16 juli kl. 14:00 fanns totalt 17 126 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 143 personer sedan gårdagen.

Den generella utvecklingen just nu är att antalet nya fall minskar. Under vecka 27 och 28 har det rapporterats 1 206 respektive 681 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det kan jämföras med veckorna 23-26 då det rapporterades över 2 000 fall i veckan.

Idag presenterar Västra Götalandsregionen de första resultaten av en omfattande punktprevalens-undersökning i Göteborg, där slumpvis utvalda invånare provtagits för covid-19. Totalt 6 162 prover lämnades in, varav ungefär 3 procent av bedömbara prover nu konstaterats vara positiva.

Kommentar Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare: Även om antalet nya fall minskar är pandemin långt ifrån över. Vi måste alla fortsätta att ta gemensamt ansvar för att bromsa smittspridningen. Stanna hemma även om du bara är lite sjuk, umgås på ett säkert sätt och avstå sociala sammanhang när du kan.

 

Sjukvård

Den 16 juli juni kl. 10:00 fanns totalt 84 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med fyra personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 15 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en minskning med två personer sedan gårdagen.

NU-sjukvården:

10 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
57 personer varav 11 på IVA

Sjukhusen i Väster:
4 personer varav 1 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
7 personer varav 2 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
6 personer varav 1 på IVA

Kommentar Karl Chevalley, beslutsfattare RSSL: Just nu blir läget i vården stadigt bättre. Samtidigt ska man vara medveten om att personalen fortfarande jobbar hårt, inte minst i intensivvården. Det är viktigt för vården att den positiva utvecklingen fortsätter.

 

Läs mer

Västra Götalandsregionens webbplats finns bland annat statistik om hur många patienter med covid-19 som skrivs in och ut från sjukhusen i Västra Götaland.

Hos Smittskydd Västra Götaland finns den senaste veckorapporten med detaljerad statistik om smittspridningen i Västra Götaland, bland annat per ålder, kön och kommun.

Folkhälsomyndigheten publicerar varje torsdag ny statistik om covid-19 per region och kommun i hela landet.

Smittskydd

Tisdag 14 juli kl. 14:00 fanns totalt 16 894 personer i Västra Götaland som testats positivt för covid-19, en ökning med 21 personer sedan gårdagen.

Sjukvård

Tisdag 14 juli kl. 10:00 fanns totalt 98 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med nio personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 18 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en minskning med fem personer sedan gårdagen.

NU-sjukvården:
11 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
63 personer varav 14 på IVA

Sjukhusen i Väster:
5 personer varav 1 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
8 personer varav 2 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
11 personer varav 1 på IVA

Behov av inneliggande vård fortsätter att minska, med enstaka variationer mellan förvaltningar.

Regional utveckling och kultur

Varsel: Mellan 1-10 juli har preliminärt 2 400 personer varslats i Sverige, varav ca 250 personer i Västra Götaland. Det kan jämföras med hela juli månad föregående år, då 230 personer i Västra Götaland och 2 600 personer i Sverige varslades. Sedan mars har totalt 91 500 personer varslats i Sverige, varav 16 650 i Västra Götaland.
   Liksom under april och maj varslas fortfarande flest personer i tillverkningsbranschen, ca 34 procent. Näst flest varsel har lagts inom transport och magasinering följt av informations- och kommunikationsverksamhet.

Arbetslöshet: Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 28 med 750 personer, vilket är lägre än under de flesta veckorna i juni och på en liknande nivå som under större delen av maj. Totalt är nu 77 100 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,7 procent av arbetskraften.
   Störst procentuell ökning av arbetslösheten är det fortsatt för de yngre åldersgrupperna (<30 år). Totalt har antalet arbetslösa under 30 ökat med ca 8 450 personer jämfört med början av mars. Andelen arbetslösa av arbetskraften i åldersgruppen är nu 11,1 procent, jämfört med 7,4 procent i början av mars.

Kollektivtrafik

Den gångna veckan har medfört trängsel på vissa linjer, sträckor och knutpunkter. Vädret har påverkat resandet till badplatser och som har inneburit att belastningen på berörda linjer har minskat.

Planerade kommunikationsaktiviteter för sommartrafiken är i full gång och rullas ut fortlöpande.

Reseminskningen vecka 27 jämfört med samma vecka förra året är 38 procent.

Smittskydd

Den 13 juli kl. 14:00 fanns totalt 16 873 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 223 personer sedan i fredags.

Sjukvård

Den 13 juli juni kl. 10:00 fanns totalt 107 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med elva personer sedan i fredags. Av dessa vårdas 23 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en minskning med en person sedan i fredags.

NU-sjukvården:
13 personer varav 0 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
66 personer varav 17 på IVA

Sjukhusen i Väster:
6 personer varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
8 personer varav 2 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
14 personer varav 2 på IVA

Smittskydd

Den 9 juli kl. 14:00 fanns totalt 16 507 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 104 personer sedan gårdagen.

Sjukvård

Den 9 juli juni kl. 10:00 fanns totalt 137 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med tolv personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 27 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), vilket är lika många som under gårdagen.

NU-sjukvården: 18 personer varav 0 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjh: 80 personer varav 21 på IVA
Sjukhusen i Väster: 11 personer varav 2 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 14 personer varav 2 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 14 personer varav 2 på IVA

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Det är glädjande att allt färre blir svårt sjuka och behöver läggas in på sjukhus. Men vi hittar fortfarande många nya fall ute i samhället och jag oroar mig för att smittspridningen kan öka och ta fart igen om vi fortsätter att trängas med våra medmänniskor i affärer, på museer och restauranger. Det är oerhört viktigt att sådana verksamheter agerar och förhindrar att deras kunder och gäster trängs ihop.

Smittskydd

Tisdag 7 juli kl. 14:00 fanns totalt 16 231 personer i Västra Götaland som testats positivt för covid-19, en ökning med 21 personer sedan gårdagen.

Sjukvård

Tisdag 7 juli kl. 11:00 fanns totalt 158 inneliggande patienter med covid-19, en ökning med en person sedan gårdagen. Av dessa vårdas 30 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en minskning med tre personer sedan gårdagen.

NU-sjukvården: 19 personer varav 2 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjh: 90 personer varav 20 på IVA
Sjukhusen i Väster: 12 personer varav 3 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 21 personer varav 2 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 16 personer varav 3 på IVA

Behov av inneliggande vård fortsätter att minska på regional nivå, såväl intensivvård som annan vårdnivå, men det finns variationer mellan förvaltningar.

Regional utveckling och kultur

Varsel: Under juni varslades 2 600 personer i Västra Götaland och totalt 11 300 personer i Sverige. Det är fler än i maj, men färre än i mars och april. Sedan mars har totalt 16 400 personer varslats i Västra Götaland. Liksom under april och maj varslades under juni flest personer i branschen Tillverkning, ca 34 procent. Näst flest varsel har lagts inom Transport och magasinering följt av Information och kommunikation.

Arbetslöshet: Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 27 (29/6 - 5/7) med 1 500 personer, vilket är ungefär som under de flesta veckorna i juni. Antalet arbetslösa har ökat med 19 000 personer sedan början av mars och totalt är 76 300 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program. Det motsvarar 8,6 procent av arbetskraften, vilket kan jämföras med 6,6 procent i slutet av februari och 6,9 procent i slutet på mars.

Störst procentuell ökning av arbetslösheten är det fortsatt för de yngre åldersgrupperna (<30 år). Totalt har antalet arbetslösa under 30 år ökat med ca 8 100 personer jämfört med början av mars och andelen arbetslösa av arbetskraften i åldersgruppen är nu 11 procent.

Kollektivtrafik

Reseminskningen under vecka 26 var 37 procent jämfört med samma vecka förra året.

Just nu ett fåtal rapporter om trängsel på vissa linjer, sträckor och knutpunkter. Det dåliga vädret har påverkat resandet till badplatser – belastningen på berörda linjer har minskat. Åtgärder som avspärrningar, skyltar, markeringar och värdar vid Saltholmen har också fått god effekt.

Planerade kommunikationsaktiviteter för sommartrafiken är i full gång och rullas ut fortlöpande.

Smittskydd

Den 6 juli kl. 14:00 fanns totalt 16 210 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 451 personer sedan fredag 3 juli.

Antalet fall fortsätter att öka i snabb takt som en följd av den omfattande provtagningen.

Sjukvård

Den 6 juni kl. 10:00 fanns totalt 157 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med tolv personer sedan fredag 3 juli. Av dessa vårdas 33 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en minskning med fyra personer sedan fredag 3 juli.

NU-sjukvården:
20 personer varav 2 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
89 personer varav 23 på IVA

Sjukhusen i Väster:
11 personer varav 3 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
23 personer varav 2 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
14 personer varav 3 på IVA

Smittskydd

Den 2 juli kl. 14:00 fanns totalt 15 628 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 220 personer sedan gårdagen.

Antalet fall fortsätter att öka i snabb takt som en följd av den kraftigt ökade provtagningen.

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: När vädret blir lite sämre är det många som passar på att göra ärenden och gå i affärer. Där ser vi en stor risk för trängsel i inomhusmiljöer som till exempel gallerior och köpcentrum. Vi behöver alla fira våra semestrar och skollov på ett ansvarsfullt sätt. Smittan finns omkring oss och även om man inte oroar sig för att själv bli allvarligt sjuk kan man smitta någon annan som råkar illa ut.

Sjukvård

Den 2 juli kl. 10:00 fanns totalt 176 inneliggande patienter med covid-19, en ökning med tre personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 33 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en minskning med en person sedan gårdagen.

NU-sjukvården: 21 personer varav 3 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjh: 97 personer varav 21 på IVA
Sjukhusen i Väster: 10 personer varav 2 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 26 personer varav 3 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 22 personer varav 4 på IVA

Västra Götalandsregionen har också beslutat att avveckla intensivvårdplatserna i fältsjukhuset Kronan, som förstärkt Östra sjukhuset i Göteborg under våren. Avvecklingen kommer att ske successivt under sommaren och görs utifrån bedömningen att behovet av vårdplatser minskar.

Kommentar Kristine Rygge, beslutsfattare RSSL: Vi är glada och tacksamma för stödet från Försvarsmakten genom att de har lånat ut fältsjukhuset, som har varit en viktig resurs i vår beredskap. Samtidigt är det också glädjande att behovet av intensivvård har minskat så mycket att det inte längre behövs.

Smittskydd

Tisdag 30 juni kl. 14:00 fanns totalt 15 173 personer i Västra Götaland som testats positivt för covid-19. Det är en ökning med 167 personer sedan gårdagen.

VGR genomför en undersökning där 17 000 slumpvis utvalda göteborgare får erbjudande om att provtas för covid-19, i syfte att kartlägga smittspridning och planera vård. Idag anordnas en pressvisning vid Bergsjöskolan, en av insamlingsplatserna för dessa prover. Smittskydd Västra Götaland är på plats tillsammans med Försvarsmakten, som stöttar med logistikresurser.

Sjukvård

Tisdag 30 juni juni kl. 11:00 fanns totalt 175 inne-liggande patienter med covid-19, en minskning med tio personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 35 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en minskning med två personer sedan gårdagen.

NU-sjukvården:
18 personer varav 5 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
99 personer varav 23 på IVA

Sjukhusen i Väster:
11 personer varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
29 personer varav 3 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
18 personer varav 2 på IVA

Överlag fortsätter behov av inneliggande vård att minska, såväl intensivvård som annan vårdnivå, men det finns variationer på förvaltningsnivå.

Regional utveckling och kultur

Varsel: Mellan 1-26 juni varslades 10 700 personer i Sverige varslats, varav 2 200 i Västra Götaland. Det är en högre nivå än i maj, men lägre än i mars och april. Liksom under april och maj har flest varsel under juni lagts i tillverkningsbranschen, ca 36 procent av varslen i Sverige är lagda inom tillverkningsindustrin. Näst flest varsel läggs inom transport och magasinering, följt av informations- och kommunikationsverksamhet.

Arbetslöshet: Under vecka 26 (22/6 - 28/6) ökade arbetslösheten i Västra Götaland med
400 personer, vilket är den minsta ökningen per enskild vecka sedan den stora ökningen startade i mars. Totalt är 74 800 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,5 procent av arbetskraften. Störst procentuell ökning av arbetslösheten är det fortsatt för de yngre åldersgrupperna (<30 år), men den kraftiga ökningen i den yngsta åldersgruppen (<25 år) under de senaste veckorna har dämpats den senaste veckan. Totalt har antalet arbetslösa under 30 år ökat med ca 7 700 personer och andelen arbetslösa av arbetskraften i åldersgruppen är nu 10,9 procent.

Storsatsning på kompetensomställning
Göteborgsregionen (GR) har tilldelats 54 miljoner kronor för att genomföra olika satsningar kring kompetensomställning till näringslivet. Bakom satsningen står Västra Götalandsregionen (beslut i RUN 4 juni), Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt Business Region Göteborg, Arbetsmarknad och Vuxenutbildning och GR själva.

Kompetensförsörjning har under flera år varit en stor utmaning i många branscher i Västsverige, inte minst bland små och medelstora företag. Redan innan covid-19 pekades kompetensförsörjning ut som det enskilt största hindret för fortsatt tillväxt i flera undersökningar. Det gemensamma arbetet som parterna genomfört under en lång tid och nu kraftsamlar kring grundar sig i de förstudier som genomförts i Göteborgsregionen kring fordonsbranschens behov av insatser för kompetensomställning och fokus i satsningen är därför fordonsindustrin. Men olika typer av satsningar kommer att genomföras även i andra branscher.

Pressmeddelande 26 juni: 54 miljoner till omställning av kompetens i västsvenskt näringsliv

Kollektivtrafik

Resandeminskningen är just nu 38 procent i jämförelse med samma period i fjol.

Västtrafik har på det stora hela inga kapacitetsproblem men det är svårt att hantera ansamlingar på vissa platser och linjer. Genomförda och pågående informationskampanjer verkar ha gett viss effekt, framförallt i centrala Göteborg.

Smittskydd

Den 29 juni kl. 14:00 fanns totalt 15 006 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 993 personer sedan i fredags kl 14:00.

Antalet fall fortsätter att öka i snabb takt som en följd av den kraftigt ökade provtagningen under juni månad.

Sjukvård

Den 29 juni kl. 11:00 fanns totalt 185 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med tio personer sedan i fredags. Av dessa vårdas 37 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en minskning med två personer sedan i fredags.

NU-sjukvården:
25 personer varav 4 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh:
100 personer varav 24 på IVA

Sjukhusen i Väster:
14 personer varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
27 personer varav 4 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
19 personer varav 3 på IVA

Smittskydd

Den 25 juni kl. 14:00 fanns totalt 14 013 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland.

Antalet fall fortsätter att öka i snabb takt som en följd av den kraftigt ökade provtagningen. Under vecka 25 syns bland annat en tydlig ökning av antalet bekräftade fall bland personer i övre gymnasieåldern.

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Vi är många som har sett fram emot sommar och semesterfirande och då kan det vara lätt att slappna av. Men det är oerhört viktigt att vi inte tränger ihop oss på badplatser, picknickfiltar och uteserveringar. Håll avstånd till varandra så hindrar ni smitta från att spridas och bidrar till att färre personer blir allvarligt sjuka

Sjukvård

Den 25 juni kl. 11:00 fanns totalt 195 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med tolv personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 40 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en minskning med tre personer sedan gårdagen.

Allmänhetens intresse för provtagning är så stort - Västra Götalandsregionen nu kan ta mer än 20 000 prover i veckan - att laboratorierna inte har kapacitet för alla prover. Under sommaren kommer därför provtagning av privatpersoner med milda symtom att bromsas. Syftet är att säkra korta ledtider för patienter och vårdpersonal, där prover är avgörande för fortsatt vård.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Det har gjorts ett fantastiskt jobb i primärvården för att öka provtagning av patienter med lättare symtom och laboratorierna har växlat upp sin kapacitet för PCR-analyser på ett enastående sätt under kort tid och under stor tidspress. Arbetet som görs är storartat.

NU-sjukvården: 28 personer varav 4 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjh: 111 personer varav 25 på IVA
Sjukhusen i Väster: 11 personer varav 2 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 22 personer varav 6 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 23 personer varav 3 på IVA

Läs mer

• På Västra Götalandsregionens webbplats finns bland annat statistik om hur många patienter med covid-19 som skrivs in och ut från sjukhusen i Västra Götaland.
• Hos Smittskydd Västra Götaland finns den senaste veckorapporten med detaljerad statistik om smittspridningen i Västra Götaland, bland annat per ålder, kön och kommun.
• Folkhälsomyndigheten publicerar varje torsdag ny statistik om covid-19 per region och kommun i hela landet.

Smittskydd

Tisdag 23 juni kl. 14:00 fanns totalt 13 065 personer i Västra Götaland som testats positivt för covid-19. Det är en ökning med 212 personer sedan gårdagen.

Sjukvård

Tisdag 23 juni juni kl. 11:00 fanns totalt 210 inne-liggande patienter med covid-19, en ökning med fem personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 43 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en minskning med fyra personer sedan gårdagen.

NU-sjukvården: 38 personer varav 3 IVA

SU: 110 personer varav 27 IVA

SiV: 9 personer varav 3 IVA

SkaS: 27 personer varav 6 IVA

SÄS: 26 personer varav 4 IVA

Regional utveckling och kultur

Hittills under juni har 1 800 personer i Västra Götaland varslats, vilket är fler än i maj men färre än mars och april. Flest varsel läggs i tillverkningsbranschen. Totalt under perioden 1 mars-19 juni har 86 500 personer varslats i Sverige varav 15 600 i Västra Götaland.

Totalt är nu 74 400 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, dvs 8,4 procent av arbetskraften. Andelen arbetslösa är fortfarande lägre i Västra Götaland än riket, men skillnaden har minskat. Störst är ökningen för unga under 30 år. De senaste veckorna har det framför allt skett en kraftig ökning i den allra yngsta åldersgruppen, upp till 24 år där antalet arbetslösa ökat till 11 800 från ca 7 400 i mitten av mars. I åldersgruppen 25-29 år har antalet ökat från 7 500 till 10 700.

Under juni har regionutvecklingsnämnden (4 juni) och kulturnämnden (17 juni) tagit beslut om totalt 13 projekt som beviljas stöd inom utlysningen kulturella och kreativa näringar på ca 8,5 miljoner kronor. Pengarna går till organisationer och projekt med fokus på företags- och kompetensutveckling och förväntas nå uppemot 500 företag och över 1000 individer.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken under midsommarhelgen har fungerat bra, och inga allvarliga rapporter kring trängsel har kommit in.

Kommunikationsaktiviteter om sommartrafiken har startat och kommer att rullas ut fortlöpande.

Reseminskningen under vecka 24 var 39 procent jämfört än vecka 9, som är referensvärdet.

Smittskydd


Idag, den 22 juni kl. 14:00, fanns totalt 12 853 personer som testats positiva för covid-19 i Västra
Götaland, en ökning med 1025 personer sedan den senaste rapporten som sändes torsdag 18 juni.

Sjukvård


Idag, den 22 juni klockan 12.00, fanns totalt 205 inneliggande patienter med covid-19, av dessa vårdas 47 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA).
Från och med helgen som gick redovisas antal inneliggande patienter med covid-19 och antal som vårdas på intensivvårdsavdelning på vardagar. Behovet av inneliggande vård fortsätter att minska något, men det finns variationer på förvaltningsnivå. Prognoserna pekar nedåt, men det är inte
stabilt. Det är fortfarande lika viktigt att alla tar ansvar och följer råd och rekommendationer.

Idag, 18 juni, arrangerade Västra Götalandsregionen en pressträff om covid-19 med regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström, smittskyddsläkare Thomas Wahlberg samt Västtrafiks vd Lars Backström.
Se hela pressträffen i efterhand på www.vgregion.se/direkt.

Dagens pressträff var den sista innan VGR under sommaren gör ett uppehåll från de veckovisa pressträffarna. Statistik samt annan information kommer löpande att publiceras i regionala rapporter och på vgregion.se.

Smittskydd


Torsdag 18 juni kl. 14:00 fanns totalt 11 828 personer i Västra Götaland som testats positivt för covid-19.
Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Det viktigt att vi alla fortsätter ta ansvar även i midsommar och kommande sommardagar med härligt väder. Håll avstånd, undvik att trängas i kustsamhällen, på badplatser och i kollektivtrafiken. Stanna hemma även vid lindriga symtom. Har man provtagit sig ska man inte gå till arbetet eller röra sig ute i samhället – man ska vara hemma tills man har fått ett provsvar.

Sjukvård


Torsdag 18 juni kl. 10:00 fanns totalt 210 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 47 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.
Behovet av inneliggande vård har minskat sedan början av maj men det finns fortfarande variationer på förvaltningsnivå. Se gärna statistik på vgregion.se som uppdateras på vardagar.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Våra prognoser pekar nedåt. Alla sjukhus har färre patienter men det är inte stabilt – prognosen gäller under förutsättning att vi alla tar ansvar och följer förhållningsreglerna.

 

Smittskydd

Den 17 juni kl. 14:00 fanns totalt 11 455 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 372 personer sedan gårdagen.

Under vecka 27-29 undersöks förekomsten av covid-19 i Göteborgsområdet med hjälp av en s k punktprevalensundersökning där ca 10 000 slumpmässigt utvalda invånare testas. Syftet är att få mer kunskap om smittspridningen som underlag för vårdplanering och smittskyddsarbete i Västra Götaland. Mer information ges i samband med fredagens presskonferens kl. 11.00, som livesänds på vgregion.se/direkt.

Sjukvård

Den 17 juni kl. 10:00 fanns totalt 222 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med elva personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 44 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en minskning med fyra personer sedan gårdagen.

NU-sjukvården:
37 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
110 personer varav 29 på IVA

Sjukhusen i Väster:
11 personer varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
33 personer varav 9 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
31 personer varav 3 på IVA

Behovet av inneliggande vård har minskat sedan början av maj men det finns fortfarande variationer på förvaltningsnivå. Se gärna statistik på vgregion.se som uppdateras på vardagar.

Smittskydd

Tisdag den 16 juni kl. 14:00 fanns totalt 11 083 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 340 personer sedan gårdagen.

På torsdag den 18 juni kl. 11:00 planeras en presskonferens för att informera om aktuellt läge kring covid-19 i Västra Götalandsregionen.

Sjukvård

Den 16 juni kl. 10:00 fanns totalt 233 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med tre personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 48 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en minskning med en person sedan gårdagen.

NU-sjukvården: 39 personer varav 2 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjh: 119 personer varav 29 på IVA
Sjukhusen i Väster: 11 personer varav 2 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 33 personer varav 9 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 30 personer varav 5 på IVA

Behovet av inneliggande vård har minskat sedan början av maj men det finns fortfarande variationer på förvaltningsnivå. Se gärna statistik på vgregion.se som uppdateras på vardagar.

 

Smittskydd

Måndag 15 juni fanns totalt 10 743 personer i Västra Götaland som testats positivt för covid-19.

Den snabba ökningen av bekräftade fall beror framför allt på kraftigt ökad provtagning. De flesta fall inrapporteras från primärvården.

Sjukvård

Måndag den 15 juni fanns totalt 236 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 49 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 38 personer varav 1 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 129 personer varav 31 på IVA
Sjukhusen i Väster: 9 personer varav 1 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 32 personer varav 9 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 27 personer varav 6 på IVA

Behovet av inneliggande vård har minskat sedan början av maj men det finns fortfarande variationer på förvaltningsnivå. Se gärna statistik på vgregion.se som uppdateras på vardagar.

Regional utveckling och kultur

Statliga stöd

Den 12 juni föreslog regeringen en satsning på 150 miljoner kronor för att stärka kulturverksamheter i hela landet år 2020. Pengarna fördelas genom kultursamverkansmodellen till institutioner och verksamheter som konserthus, teatrar, museer, bibliotek, enskilda arkiv, med flera. VGR har länge tryckt på nationell nivå för att få till satsningen och satsningen är efterlängtad, nästan 20 verksamheter har statliga medel via VGR/kulturnämnden inom samverkansmodellen. Kulturrådet fördelar pengar till regionerna. Ser man till den andel VGR tilldelas inom modellen idag så skulle uppskattningsvis 25 miljoner kronor hamna i Västra Götalandsregionen.

Länk till regeringens pressmeddelande

Regeringen föreslår ett tillfälligt ökat driftstöd till regionala flygplatser på 100 miljoner kr
under 2020. Trafikverket får i uppdrag att hantera och betala ut det ökade driftstödet till
kommunerna. Hur detta påverkar Västra Götaland undersöks.

Varsel och arbetslöshet

Under de första veckorna i av juni har drygt 5 000 personer i Sverige varslats, varav 880 i Västra Götaland. Det är något högre tal än i maj, då 2 200 personer i Västra Götaland varslades, men lägre än i mars och april. Flest varsel läggs fortfarande inom tillverkning, transport och
magasinering samt informations- och kommunikationsverksamhet.

Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 24 med 1 500 personer, vilket är en ungefär som veckan innan och en snabbare takt än i maj. Totalt är nu 73 200 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 8,3 procent av arbetskraften. Störst
procentuell ökning av arbetslösheten är det fortsatt för de yngre åldersgrupperna. Strömstad tillsammans med flera kommuner runt Göteborg som Härryda, Partille och Kungälv har haft störst procentuell ökning av antalet arbetslösa jämfört med början av mars.

Kollektivtrafik

Folkhälsomyndigheten har gett ut nya rekommendationer med skarpare avrådan mot onödiga resor med kollektivtrafik.

Västtrafik hade under helgen hård belastning på linjer mot Saltholmen. Dialog förs med Transportstyrelsen om fordonskapacitet och riskanalyser.

Smittskydd

Den 12 juni kl. 14:00 fanns totalt 9 752 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 497 personer sedan gårdagen.
Västra Götalandsregionen arrangerade idag en presskonferens om aktuellt läge gällande covid-19. Se konferensen på vgregion.se/direkt eller läs ett referat på vgrfokus.se/.

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Vi har var och en ett ansvar för att förhindra spridningen av covid-19. Vi måste göra allt vi kan för att undvika att fler blir sjuka, för vi vet att av dom som blir sjuka kommer några bli allvarligt sjuka och några att avlida.

Sjukvård

Den 12 juni kl. 10:00 fanns totalt 235 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med tio personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 52 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en minskning med tre personer sedan gårdagen.

NU-sjukvården: 39 personer varav 2 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 114 personer varav 33 på IVA
Sjukhusen i Väster: 11 personer varav 2 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 32 personer varav 9 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 38 personer varav 5 på IVA

Under vecka 23 gjorde VGR över 15 000 s k PCR-tester, som visar om en person har virus i kroppen vid provtillfället. Det kan jämföras med ca 5 500 tester föregående vecka. Merparten av ökningen beror på att privatpersoner med milda symtom nu kan bli testade på sin vårdcentral.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Vår utmaning är personalen och semesterperioderna. Vi måste hålla ett antal iva-platser öppna men också ge personalen semester. Det är en balansgång där vi hjälps åt inom VGR och där vi kan dra fördel av att vi är en så stor region och avlasta varandra. Vi ser de olika intensivvårdsavdelningarna som en gemensam resurs.

Smittskydd

Torsdag den 11 juni fanns totalt 9 255 personer i Västra Götaland som har testats positivt för covid-19, en ökning med 647 personer sedan gårdagen.

Imorgon fredag planeras en presskonferens med smittskyddsläkare samt hälso- och sjukvårds-direktör för att informera om aktuellt läge kring covid-19 och vården i Västra Götalandsregionen.

Sjukvård

Torsdag den 11 juni fanns totalt 245 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 55 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 44 personer varav 3 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjh: 120 personer varav 34 på IVA
Sjukhusen i Väster: 10 personer varav 2 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 31 personer varav 9 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 40 personer varav 7 på IVA

Behovet av inneliggande vård har minskat den senaste veckan men det finns variationer på förvaltningsnivå. Sjukvårdens fokus ligger mycket på provtagning och sommarplanering.

De flesta förvaltningar är klara med sin semesterplanering. Läget är stabilt men ansträngt, särskilt vad gäller kompetens inom IVA. Trycket ökar på icke covid-19 intensivvårdsplatser.

Vid start för provtagning med PCR via primärvården 1 juni blev analyskapaciteten vid egna laboratorier ansträngd, men det har nu lösts genom ökad analysvolym till den upphandlade leverantören SciLifeLab i Stockholm.

Regional utveckling och kultur

Inga nya åtgärder eller beslut sedan senaste rapporteringstillfället.

Kollektivtrafik

Västtrafik hade under vecka 22 ett minskat resande med 43 procent jämfört med vecka 9.

Arbete pågår med att ta fram ett koncept för minskad trängsel vid knutpunkter, fysiska åtgärder, personal och kommunikation för sommartrafiken. Tidplanen för verkställande är vecka 25.

Särskilt arbete pågår kring trängsel i båttrafiken. Från denna vecka kan sjukresenärer få en avskild plats på båtarna i Göteborgs södra skärgård. Nästa vecka görs en informationsinsats på Saltholmen.

Smittskydd

Den 10 juni kl. 14:00 fanns totalt 8 608 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 225 personer sedan gårdagen.
Fortsatt kraftig ökning av bekräftade fall, de flesta fall inrapporterade från primärvården. Två restauranger i Göteborg har stängts denna vecka efter inspektion av kommunens miljöförvaltning.

Sjukvård

Den 10 juni kl. 10:00 fanns totalt 228 inneliggande patienter med covid-19, en ökning med en person sedan gårdagen. Av dessa vårdas 57 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en ökning med fem personer sedan gårdagen.

NU-sjukvården: 44 personer varav 4 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 103 personer varav 34 på IVA
Sjukhusen i Väster: 7 personer varav 2 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 32 personer varav 10 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 42 personer varav 7 på IVA

För aktuella kurvor per förvaltning, se statistiksidan på vgregion.se: https://www.vgregion.se/covid-19-corona/statistik-covid-19-i-vastra-gotaland/

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Just nu ökar antalet bekräftade fall i snabb takt men det är förväntat eftersom vi har skalat upp provtagningen ordentligt. En viktigare indikation på läget är att vi ser en fortsatt minskning av behovet av inneliggande vård. Nu gäller det att vara tydliga till allmänheten att vi alla måste hålla ut och fortsätta följa rekommendationer och beslut från myndigheterna – för pandemin är knappast över.

Smittskydd

Den 9 juni kl. 14:00 fanns totalt 8 383 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 255 personer sedan gårdagen.

Sjukvård och materiel

Den 9 juni kl. 10:00 fanns totalt 227 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med 27 personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 52 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en minskning med 13 personer sedan gårdagen.

Det finns variationer på förvaltningsnivå men det totala behovet av inneliggande vård minskar, såväl intensivvård som annan vårdnivå.

NU-sjukvården: 41 personer varav 4 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 98 personer varav 29 på IVA
Sjukhusen i Väster: 12 personer varav 3 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 36 personer varav 9 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 39 personer varav 6 på IVA

För aktuella kurvor per förvaltning, se statistiksidan på vgregion.se: https://www.vgregion.se/covid-19-corona/statistik-covid-19-i-vastra-gotaland/

Smittskydd

Måndagen den 8 juni fanns totalt 8 128 personer i Västra Götaland som har testats positivt för covid-19, en ökning med 155 personer sedan gårdagen.
Under förra veckan gjordes en stor utökning av provtagningen i Västra Götaland, det är förväntat att antalet bekräftade fall nu ökar i en snabbare takt än tidigare.

Sjukvård

Måndagen den 8 juni fanns totalt 254 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 65 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Behovet av inneliggande vård minskar på regional nivå men det finns variationer på förvaltningsnivå.

NU-sjukvården: 38 personer varav 4 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjh: 121 personer varav 36 på IVA
Sjukhusen i Väster: 13 personer varav 5 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 37 personer varav 11 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 45 personer varav 9 på IVA

Fokus ligger mycket på provtagningskapacitet och sommarplanering. Stabilt nuläge avseende läkemedel, materiel och personal.

Regional utveckling och kultur

Den 4 juni tog regionutvecklingsnämnden (RUN) flera beslut i syfte att mildra coronapandemins konsekvenser på näringslivet och bidra till en hållbar omställning efter krisen:

 • 2 miljoner kronor till projekt ”Kompetensförstärkning inom programmering med särskilt fokus på fordonsindustrin”.
 • 10 miljoner kronor till projekt ”Göteborgsregionens kompetensnav”, som ska samla insatser för anställda i fordonsindustrin att möta nya förväntningar på arbetsmarknaden.
 • 1,4 miljoner kronor i utökning till pågående projektet ”Strategisk kompetensförsörjning i Fyrbodal med fokus på Norra Bohuslän”.
 • Ca 420 000 kronor till projektet ”Förstudie – utveckling av samverkansarena mellan Högskolan i Skövde och Skaraborgs kommunalförbund” som ska analysera behov, organisering och förutsättningar att etablera en arena som matchar behov och möjligheter för kompetensutveckling- och försörjning.
 • 7 miljoner kronor till tio olika ansökningar inom utlysningen för kulturella och kreativa näringar. Utlysningen har gjorts gemensamt av RUN och kulturnämnden, och KUN planerar att ta ytterligare beslut om ansökningar under sitt sammanträde den 17 juni.

Den 5 juni arrangerades ett digitalt möte med västsvenska riksdagsledamöter och gruppledare om coronapandemins effekter på Västra Götaland. Gruppledarna informerade om VGR:s arbete
med att mildra konsekvenserna och diskuterade behovet med riksdagsledamöterna av närmre samverkan och statliga insatser. 27 riksdagsledamöter deltog. Länk till referat från mötet: https://www.vgregion.se/vastsvdialog

Under den första veckan i juni ökade både antalet varslade och arbetslösa snabbare än under maj, men långsammare än i mars och april. 560 personer blev varslade, varav flest i
tillverkningsbranschen följt av informations- och kommunikationsverksamhet. 1 700 personer blev arbetslösa och totalt är nu 71 700 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i
program, vilket motsvarar 8,1 procent av arbetskraften.

Störst procentuell ökning av arbetslösheten är det fortsatt för de yngre åldersgrupperna. Strömstad tillsammans med flera kommuner runt Göteborg som Härryda, Mölndal och Öckerö
har haft störst procentuell ökning av antalet arbetslösa jämfört med början av mars.

Kollektivtrafik

Läget i kollektivtrafiken är stabilt, men med fortsatta utmaningar med trängsel och stora
trafikomläggningar.

Smittskydd

Den 5 juni kl. 14:00 fanns totalt 7 218 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 385 personer sedan gårdagen.

Sjukvård och materiel

Den 5 juni kl. 10:00 fanns totalt 272 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med sju personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 57 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en minskning med fem personer sedan gårdagen.

NU-sjukvården:
36 personer varav 3 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
133 personer varav 32 på IVA

Sjukhusen i Väster:
17 personer varav 7 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
39 personer varav 9 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
46 personer varav 5 på IVA

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör:
I regionen som helhet minskar vårdbehovet när det gäller covid-19 men Skaraborgs sjukhus är i en uppåtgående fas och det stämmer väl med samhällsspridningen av smittan, har man mycket smitta i samhället märks det på sjukhusen. Faran är inte över på något sätt och det är en enorm press på personalen och vården. Vi måste hjälpas åt så att vi fortsätter på kurvan med minskat vårdbehov.

Smittskydd

Torsdag 4 juni fanns totalt 6 833 personer i Västra Götaland som har testats positivt för covid-19.

Imorgon, fredagen den 5 juni, planeras en pressträff för att informera om aktuellt läge i Västra Götaland vad gäller smittspridning och situationen i sjukvården. Särskilt fokus kommer att läggas på provtagning.

Kommentar smittskyddsläkare Thomas Wahlberg: På lördag är det nationaldagen och vi är mitt uppe i en period av skolavslutningar. Jag vill betona vikten av att vi alla tar ansvar och fortsätter med försiktighetsåtgärder för att bromsa smittan. Det råder fortfarande en tuff belastning på sjukvården och vi andra kan hjälpa till genom att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom.

Sjukvård

Den 4 juni fanns det totalt 279 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 62 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 33 personer varav 3 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 139 personer varav 38 på IVA
Sjukhusen i Väster: 15 personer varav 3 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 42 personer varav 9 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 50 personer varav 9 på IVA

På regional nivå fortsatt platåfas för antal inneliggande patienter, dock med variation på förvaltningsnivå. Stabilt läge avseende läkemedel, materiel och personal.

RSSL formerar en särskild provtagningsgrupp för samordning av de många frågor som rör provtagning. Vårdcentralerna påbörjar testning av priogrupp 4 (allmänhet med symptom) denna vecka.

Regional utveckling och kultur

En debattartikel i Göteborgs-Posten (länk) publicerades digitalt igår 3 juni och publiceras i papperstidningen imorgon 5 juni. Bakom artikeln står förutom våra främsta politiska företrädare i Västra Götalandsregionen ett stort antal västsvenska företrädare från näringsliv, akademi och arbetsmarknadens parter. Huvudbudskapet är att Västsverige investerar för att accelerera omställningen mot en hållbar industri- och kunskapsregion och för att ta oss snabbare ur krisen och lindra pandemins skadliga effekter på ekonomin. Samtidigt ställer Västverige om för fler entreprenörer, ökad elektrifiering, mer kompetens och hållbara affärsmodeller.

Kollektivtrafik

Resandet har ökat med 6 % den senaste veckan, prognosen är en fortsatt ökning. I övrigt är läget stabilt.

Smittskydd

Den 3 juni kl. 14:00 fanns totalt 6 414 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 230 personer sedan gårdagen.

Sjukvård och materiel

Den 3 juni kl. 10:00 fanns totalt 284 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med fyra personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 66 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en ökning med en person sedan gårdagen.

NU-sjukvården:
31 personer varav 4 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
141 personer varav 42 på IVA

Sjukhusen i Väster:
22 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
41 personer varav 9 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
49 personer varav 7 på IVA

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Vi fortsätter ligga kvar på en platå när det gäller inneliggande patienter men det ser lite olika ut i olika delar av regionen. Vi arbetar med ökade provtagningar (PCR) på flera fronter, dels det som kallas priogrupp 3, räddningstjänst, polis och kriminalvård, dels allmänhet som har milda symptom som hänvisas till vårdcentralerna. Vi kan förvänta oss att antalet bekräftade fall kommer att öka.

Smittskydd

Den 2 juni kl. 14:00 fanns totalt 6 184 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 163 personer sedan gårdagen.

Sjukvård och materiel

Den 2 juni kl. 10:00 fanns totalt 288 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med 19 personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 65 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en minskning med en person sedan gårdagen.

NU-sjukvården:
29 personer varav 4 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
143 personer varav 42 på IVA

Sjukhusen i Väster:
19 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
42 personer varav 9 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
55 personer varav 6 på IVA

Denna vecka öppnar Närhälsans vårdcentraler för allmän testning av coronavirus. Därmed blir det möjligt för privatpersoner som har milda symptom att testa sig för covid-19. Testerna drar igång allteftersom och sker på olika sätt runtom i Västra Götaland. Aktuell information om vad som gäller för varje enskild vårdcentral kommer att finnas på vårdcentralernas webbplatser och telefonsvar. Testerna är så kallade PCR-tester som visar om personen har covid-19 vid testtillfället.

Smittskydd

Den 1 juni kl. 14:00 finns totalt 6 021 fall med bekräftad covid-19 i Västra Götaland.

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Att antalet fall fortsätter öka beror bland annat på ökad provtagning. Men pandemin har inte lugnat ner sig och det är alldeles för tidigt för att slappna av. Därför måste vi alla fortsätta följa råden och rekommendationerna om att hålla avstånd och stanna hemma vid symtom.

Sjukvård och materiel

Den 1 juni har Västra Götalandsregionen (VGR) 307 inneliggande patienter med bekräftad covid-19 varav 66 på intensivvårdsavdelning (IVA). Inga akuta brister på materiel.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: VGR är sedan några veckor i platåfas, det ser lite olika ut på olika sjukhusförvaltningar. Det innebär ett oförändrat läge, måttlig påverkan på regional nivå men fortsatt hög belastning i vården.

Regional utveckling och kultur

I maj varslades 8 600 personer i Sverige varav 2 200 i Västra Götaland. Det är betydligt fler än maj förra året, men betydligt färre jämfört med mars och april i år då 7 000 resp. 4 600 varslades i Västra Götaland.

Fortsatt flest varsel inom tillverkningsbranschen (20 procent), därefter juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (15), följt av uthyrning, fastighetsservice, resetjänster, mm (14) samt transport och magasinering (13).

Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under föregående vecka med 830 personer, vilket är ungefär som under de senaste tre veckorna. Totalt är 70 000 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program vilket motsvarar 8 procent av arbetskraften. I Strömstad kommun är 8,4 procent arbetslösa vilket är högre än genomsnittet i länet.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort 15 juni. Elever i gymnasieskolan kan därefter återvända till skolans lokaler. För utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen.

Naturbruksgymnasierna och folkhögskolorna kommer att lägga upp sommaren och höstens verksamhetsplanering utifrån detta, men samtidigt ha beredskap ifall det kommer nya
rekommendationer som kräver distansundervisning.

Göteborgs Botaniska trädgård har öppet som vanligt under sommaren, men inga särskilda
arrangemang planeras.

Regionteater Väst AB planerar inga arrangemang eller aktiviteter under sommaren.

Göteborgs Symfonikernas årliga Side-by-Side-läger som brukar locka deltagare från hela
världen, genomförs digitalt.

Förvaltningen för kulturutveckling har ställt in alla stora evenemang.

Kollektivtrafik

Under våren har västtrafik arbetat med resestatistik och har nu fått fram ett tillförlitligt underlag veckovis. Reseminskningen vecka 20 är jämfört med vecka 9, som är referensvärdet, minus 48 procent.

Båttrafiken i Göteborgs södra skärgård förstärks med två fordon.

Det har bildats en arbetsgrupp som tar fram handlingsalternativ – fysiska avspärrningar, personal och kommunikation – för sommartrafiken.

Åtgärderna och insatserna inom särskild kollektivtrafik har haft en viss positiv effekt när det gäller antal körningar. Resorna har minskat med ungefär 40 procent jämfört med föregående år.

Smittskydd

Den 29 maj kl. 14:00 fanns totalt 5 574 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 94 personer sedan gårdagen.
I dag genomförde Västra Götalandsregionen en presskonferens om det aktuella läget i Västra Götaland vad gäller smittspridning och situationen i vården. Hela presskonferensen kan ses i efterhand via vgregion.se/direkt.

Sjukvård och materiel

Den 29 maj kl. 10:00, fanns totalt 285 inneliggande patienter med covid-19, en ökning med sju personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 67 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en ökning med en person sedan gårdagen.

NU-sjukvården:
42 personer varav 5 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
148 personer varav 44 på IVA

Sjukhusen i Väster:
20 personer varav 3 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
33 personer varav 7 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
42 personer varav 8 på IVA

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Vi är i en platåfas men vi har inte ett stabilt läge, faran är långt ifrån över. Det är inte lugnt i vården, vi har en stor omsättning av patienter men antalet patienter som skrivs ut är ungefär lika många som skrivs in. Vi måste hjälpas åt för att hålla nere smittspridningen.

Smittskydd

Torsdag 28 maj finns totalt 5 480 personer i Västra Götaland som har testats positivt för covid-19.
Imorgon, fredagen den 29 maj, planeras en pressträff för att informera om aktuellt läge i Västra Götaland vad gäller smittspridning och situationen i sjukvården.

Kommentar smittskyddsläkare Thomas Wahlberg: Nu har vi levt med coronapandemin en tid och jag ser tecken på att vissa börjar slappna av och vara mindre noga med att till exempel hålla avstånd. Därför vill jag vara väldigt tydlig. Tyvärr är det alldeles för tidigt att börja leva som vanligt, vi har alla ett ansvar att fortsätta med försiktighetsåtgärder för att bromsa smittan. Sjukvården utsätts för en hård belastning och vi andra kan hjälpa till genom att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom.

Sjukvård


Torsdag 28 maj har Västra Götalandsregionen (VGR) 278 inneliggande patienter med bekräftad covid-19 varav 66 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
38 personer varav 4 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
156 personer varav 45 på IVA

Sjukhusen i Väster:
22 personer varav 3 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
39 personer varav 8 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
52 personer varav 6 på IVA

Kommentar hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström: Vi är fortsatt på en platå när det gäller inneliggande patienter, men vi ser en fortsatt hög belastning på sjukvården. Inte minst inom intensivvården är det många som har arbetat hårt under lång tid.


Regional utveckling och kultur

Inget nytt att rapportera sedan måndagens regionala rapport.

Kollektivtrafik

Inget nytt att rapportera sedan måndagens regionala rapport.

Smittskydd

Den 27 maj kl. 14:00 fanns totalt 5 377 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 110 personer sedan gårdagen.
På fredag 29 maj planeras en pressträff för att informera om aktuellt läge i Västra Götaland vad gäller smittspridning och situationen i sjukvården.

Sjukvård

Den 27 maj kl. 10:00, fanns totalt 297 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med 15 personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 65 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), vilket är en minskning med 8 personer sedan gårdagen.

NU-sjukvården:
44 personer varav 5 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
153 personer varav 39 på IVA

Sjukhusen i Väster:
23 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
35 personer varav 9 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
42 personer varav 8 på IVA

Det pågår arbete med att säkra en robust organisation för materielförsörjning under sommaren, som kan bli en utmanande period. Tillgången på IVA-materiel är idag på en överlag stabil nivå.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Läget inom sjukvården är fortsatt relativt stabilt men med hög belastning på vissa delar, bland annat intensivvården. Vi ökar successivt vår provtagningskapacitet. Denna vecka börjar vi provta personal i samhällskritiska verksamheter som polis, räddningstjänst och kriminalvård. Vi kommer också att se ett ökat fokus på antikroppstestning framöver.

Smittskydd

Idag, den 26 maj kl. 14:00, fanns totalt 5 267 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 103 personer sedan gårdagen.

Sjukvård och materiel

Idag, den 26 maj kl. 10:00, fanns totalt 312 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med tio personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 73 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), samma antal som igår.

NU-sjukvården
52 patienter, varav 5 IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
148 patienter, varav 43 IVA

Sjukhusen i Väster
30 patienter, varav 6 IVA

Skaraborgs sjukhus
36 patienter, varav 10 IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus
46 patienter, varav 9 IVA

Under tisdagen fattade regionstyrelsen beslut om att medarbetare i Västra Götalandsregionen, som arbetar i skyddsutrustning med inneliggande smittsamma covid-19-patienter får 500 kronor i extra ersättning per arbetat pass.

Den extra ersättningen gäller för arbetspass utförda på enheter med inneliggande covid-19- patienter från 1 april till 30 juni 2020. Jour- och beredskapspass omfattas inte. Summan på 500 kronor per arbetspass är densamma för alla, oavsett yrkeskategori.

Samtliga partier i regionstyrelsen är helt överens om den extra ersättningen.

Smittskydd

Måndag 25 maj kl. 14.00 finns totalt 5 164 personer i Västra Götaland som har testats positivt för covid-19.

Kommentar smittskyddsläkare Thomas Wahlberg: Eftersom provtagningarna utökas kommer vi se en fortsatt snabb ökning av antalet konstaterade fall. Mitt viktigaste budskap är att vi alla hjälps åt att avstå långa resor och stora sammankomster, skydda personer över 70 år och stanna hemma vid förkylningssymtom. Inte minst gäller det personal inom hälso- och sjukvården – gå absolut inte till arbetet om du har symtom.

Sjukvård

Måndag 25 maj har Västra Götalandsregionen (VGR) 322 inneliggande patienter med bekräftad covid-19 varav 73 på intensivvårdsavdelning (IVA).
En inventering av operationsmössor, baskrar och hjälmar pågår. Kontakt tas med möjliga leverantörer och viss omfördelning mellan förvaltningar kan behövas.

NU-sjukvården:
54 personer varav 7 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
156 personer varav 42 på IVA

Sjukhusen i Väster:
30 personer varav 5 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
35 personer varav 10 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
46 personer varav 8 på IVA

Kommentar hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström: Läget inom vården i Västra Götalands- regionen är i huvudsak oförändrat. Det innebär att vi ligger på en platå vad gäller behovet av inneliggande vård men att belastningen är fortsatt hög. Prioriterade frågor just nu handlar bland annat om uthållighet, semesterplanering, provtagning och vård för annat än covid-19 som inte kan anstå.

Regional utveckling och kultur

Antalet varsel hittills under maj månad är fler än motsvarande period förra året, men färre än i mars och april. I Västra Götaland har 1 900 personer varslats mellan 1–22 maj. Det kan jämföras förra året då totalt 450 personer varslades i Västra Götaland under maj.

Arbetslösheten i Västra Götaland är nu 7,9 procent efter en ökning med 850 personer under förra veckan. Ökningen är i nivå med föregående vecka men mindre än veckorna dessförinnan. Totalt är nu 69 100 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program. Störst är ökningen i de yngre åldersgrupperna (<30 år), där arbetslösheten har ökat från 7,4 procent i början på mars till 9,6 procent. Geografiskt sett ökar arbetslösheten mest i Strömstad tillsammans med flera kommuner runt Göteborg som Partille, Öckerö och Härryda.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken körs med ordinarie kapacitet. På vissa avgångar och sträckor där det är trångt sätts förstärkningstrafik in. 

Västtrafik är inte längre i stabsläge men har en fortsatt beredskap i frågor som rör covid-19.

Smittskydd

Fredag 22 maj kl. 14.00 finns totalt 4 931 fall med bekräftad covid-19 i Västra Götaland.

Allmänheten uppmanas till försiktighet. Håll avstånd, skydda personer över 70 år och avstå långa resor och stora sammankomster. Stanna hemma vid förkylningssymtom.

Sjukvård och materiel

Fredag 22 maj kl. 10.00 har Västra Götalandsregionen (VGR) 309 inneliggande patienter med bekräftad covid-19 varav 76 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
55 personer varav 11 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
151 personer varav 46 på IVA

Sjukhusen i Väster:
23 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
32 personer varav 12 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
46 personer varav 3 på IVA

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Läget inom vården är i huvudsak oförändrat. Ansträngd men ändå relativt stabil situation efter omständigheterna och fortsatt hög belastning på sjukvården.

Smittskydd

Torsdag 21 maj kl. 14.00 finns totalt 4 705 fall med bekräftad covid-19 i Västra Götaland.

Inför långhelgen, Kristi Himmelsfärd och eid al fitr uppmanas allmänheten till försiktighet. Budskapet är att hålla avstånd, skydda personer över 70 år och stanna hemma vid förkylningssymtom. Det är också viktigt att avstå långa resor och stora sammankomster.

Sjukvård

Torsdag 21 maj har Västra Götalandsregionen (VGR) 285 inneliggande patienter med bekräftad covid-19 varav 77 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
53 personer varav 11 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
138 personer varav 48 på IVA

Sjukhusen i Väster:
17 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
30 personer varav 10 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
47 personer varav 4 på IVA

Pandemin har nått en platå när det gäller inneliggande patienter i Västra Götalandsregionen även om belastningen på sjukvården är fortsatt hög. Det är ännu för tidigt att avgöra om kurvan kommer att vika nedåt.

Regional utveckling och kultur

Den ekonomiska utvecklingen i Västra Götaland är starkt negativ och arbetslösheten är hög. Skatteintäkterna förväntas minska med ungefär 1 miljard kronor för 2021. Det vägs till delar upp med ökade statsbidrag. En analys av olika scenarier pågår, liksom att ta fram förslag på strategier för att möta de olika scenarierna. Scenarierna bygger på osäkerheterna ”Kort eller långvarig ekonomisk nedgång” och ”Andra våg med få eller många sjuka”.

Den 19 maj presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna en satsning på över 1 miljard kronor för järnvägs- och vägunderhåll i hela landet. Detta underhållsarbete kan göras utan större störning på trafiken på grund av det kraftigt minskade resandet som Coronapandemin medfört. En väl fungerande väginfrastruktur ökar landsbygdens tillgänglighet och konkurrenskraft, säkrar väl fungerande vägtransporter och bidrar positivt till sysselsättningen.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken körs med ordinarie kapacitet. På vissa avgångar och sträckor har det varit trångt ombord och Västtrafik har då satt in förstärkningstrafik.

Västtrafik lämnade stabsläge 18 maj men har en fortsatt beredskap i frågor som rör Covid-19 även om styrning och beslut övergår till ordinarie verksamhet.

Dialog om spårvagnsförarnas arbetsmiljö pågår och trygghetsskapande åtgärder vidtas. Från och med den 20 maj används till exempel inte spårvagnarnas främre dörr för påstigning.

Smittskydd

Idag, den 20 maj kl. 14:00, fanns totalt 4619 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 177 personer sedan gårdagen.

Inför långhelgen, Kristi Himmelsfärd och eid al fitr uppmanas allmänheten till försiktighet. Uppmaningen sprids via inlägg på flera språk på sociala medier och i pressmeddelande till medierna. Budskapet är att följa myndigheternas rekommendationer till exempel om att hålla avstånd, skydda personer över 70 år och stanna hemma vid förkylningssymtom. Det är också viktigt att avstå långa resor och stora sammankomster.

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare:
Många människor har tagit sitt ansvar och gjort oerhört mycket för att minska smittspridningen. Men det är viktigt att vara medveten om att den fortfarande pågår och att människor fortsätter att drabbas av covid-19. Det är vad vi, var och en, gör nu som avgör hur många människor som blir allvarligt sjuka framöver.

Sjukvård och materiel

Idag, den 20 maj kl. 10:00, fanns totalt 303 inneliggande patienter med covid-19. Av dessa vårdas 79 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA). Totalsiffrorna är samma som igår även om det finns förändringar på vissa sjukhus.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör:
De senaste dagarna har Västra Götalandsregionen haft i genomsnitt ungefär 300 inneliggande patienter, varav ett åttiotal i intensivvård. Vi befinner oss helt klart på en platå men belastningen på sjukvården är fortsatt hög. Nu hoppas vi att kurvan viker nedåt de närmaste veckorna, men det är fortfarande för tidigt att säga, det är mycket som vi inte vet om det här viruset.

Antal slutenvårdade patienter

Den 20 maj kl. 10:00 fanns det totalt 303 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 79 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
55 personer varav 11 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
156 personer varav 47 på IVA

Sjukhusen i Väster:
17 personer varav 5 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
26 personer varav 11 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
49 personer varav 5 på IVA

Källa: VGR Data och analys

Smittskydd

Idag, den 19 maj kl. 14:00, fanns totalt 4 442 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 52 personer sedan gårdagen. Ökningen är väntad då allt fler personer provtas och antalet laboratoriebekräftade fall ökar.

Sjukvård och materiel

Idag, den 19 maj kl. 10:00, fanns totalt 303 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med åtta personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 79 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en minskning med två personer sedan gårdagen.

NU-sjukvården:
51 personer varav 11 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
162 personer varav 47 på IVA

Sjukhusen i Väster:
20 personer varav 6 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
21 personer varav 10 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
49 personer varav 5 på IVA

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Vi fortsätter att jobba med sommarplanering och vår uthållighet och ökar även annan vård som ej kan anstå. Vi uppmanar alla att fortsätta följa rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta symptom, hålla avstånd och han en god handhygien.

 

Smittskydd

Måndag 18 maj kl. 14.00 finns totalt 4 390 fall med bekräftad covid-19 i Västra Götaland.

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Vi ser en fortsatt ökning av antalet laboratoriebekräftade fall i regionen. Vi kan nu provta alltfler personer jämfört med tidigare, vilket är bra. Det är fortsatt oerhört viktigt att inte gå till jobbet, varken inom sjukvården eller i övrigt, när man har symtom.

Sjukvård

Måndag 18 maj har Västra Götalandsregionen (VGR) 311 inneliggande patienter med bekräftad covid-19 varav 81 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
54 personer varav 10 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
157 personer varav 45 på IVA

Sjukhusen i Väster:
26 personer varav 7 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
22 personer varav 11 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
52 personer varav 8 på IVA

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: VGR följer fortsatt Folkhälsomyndighetens scenario/prognos. Stabilt läge gällande inneliggande vård. Måttlig påverkan på materiel, vårdplatser och läkemedel.

Regional utveckling och kultur

Antalet varsel under andra veckan i maj ökade jämfört med första veckan, men är fortfarande lägre än under de flesta tidigare veckor i mars och april. Totalt har 4 500 personer varslats i Sverige under första halvan av maj, varav 1 450 i Västra Götaland.

Av 4 500 varsel lades 1 100 (25 procent) i tillverkningsindustrin. Näst flest varsel har lagts inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (15 procent) följt av uthyrning, fastighetsservice, resetjänster mm (13 procent).

Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 20 (4 till 10 maj) med 800 personer, vilket är den lägsta ökningen för en enskild vecka sedan mitten av mars. Totalt är 68 300 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 7,8 procent av arbetskraften.

Störst procentuell ökning av arbetslösheten är det fortsatt för de yngre åldersgrupperna (<30 år) där andelen arbetslösa har ökat från 7,4 procent i början på mars till 9,4 procent. Det motsvarar en ökning av antalet arbetslösa med totalt cirka 4 500 personer.

Strömstad har tillsammans med flera kommuner runt Göteborg som Partille, Öckerö och Härryda haft störst procentuell ökning av arbetslösheten.

Kollektivtrafik

Går ur stabsläge i dag måndag men kommer fortsatt ha en beredskapsorganisation under sommaren.

Smittskydd

Den 15 maj april kl. 14:00 fanns totalt 4 112 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 202 personer sedan gårdagen.

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Vi kommer att se en fortsatt ökning av antalet bekräftade fall, dels eftersom det finns en samhällsspridning i samtliga kommuner i Västra Götaland, dels eftersom vi hela tiden utökar vår provtagning. Vårdpersonal är en av de grupper som vi prioriterar i provtagningen, vilket leder till att vårdpersonal står för en ökande andel av de bekräftade fallen.

Sjukvård

Den 15 maj kl. 11:00, fanns totalt 297 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med 28 personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 76 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), vilket är en minskning med 8 personer sedan gårdagen.

NU-sjukvården:
48 personer varav 10 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
154 personer varav 41 på IVA

Sjukhusen i Väster:
30 personer varav 8 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
24 personer varav 10 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
41 personer varav 7 på IVA

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Antalet inneliggande patienter i Västra Götaland ligger just nu på en platå sedan några dagar tillbaka. Det är dock viktigt att påpeka att nivån är relativt hög så läget i vården är fortsatt ansträngt. Många av våra medarbetare har jobbat hårt hela våren. Därför är det nu viktigt att vi alla hjälps åt med att bromsa smittspridningen genom att hålla ut och följa myndigheternas rekommendationer.

Smittskydd

Torsdag 14 maj kl. 14:00 finns totalt 3910 fall med bekräftad covid-19 i Västra Götaland. Ökningen är väntad och förklaras av såväl allmän smittspridning som utökad provtagning.

Kommentar Thomas Wahlberg, Smittskyddsläkare:

Vi kan förvänta oss att antalet bekräftat smittade fortsätter öka och det är viktigt att var och en gör sitt yttersta för att undvika smittspridning. Vi måste alla stanna hemma vid minsta tecken på symptom, tänka på att hålla avstånd till såväl kollegor som människor vi möter på andra platser och i övrigt följa rekommendationerna.

Antal slutenvårdade patienter

Den 14 maj kl. 13:00 fanns det totalt 325 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 84 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
56 personer varav 11 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
169 personer varav 40 på IVA

Sjukhusen i Väster:
39 personer varav 15 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
24 personer varav 10 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
37 personer varav 8 på IVA

Sjukvård och materiel

Torsdag 14 maj har Västra Götalandsregionen (VGR) 325 inneliggande patienter med bekräftad covid-19 varav 84 på intensivvårdsavdelning (IVA).
Överlag är tillgång på material god. Tillgången till munskydd behöver stärkas och leveranser är på gång. Under veckan har 130 000 skyddsrockar delats ut till kommunerna som en engångsåtgärd.

När det gäller provtagningar ligger VGR långt fram. Provtagning av personal i kommunal hälso- och sjukvård pågår och under veckan har även nya rutiner för utökad provtagning av medarbetare i primärvården skickats ut.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör:

De bekräftade fallen ökar men vi ser ett tydligt skifte när det gäller inneliggande patienter som hållit sig på en hög men ändå jämn nivå under flertal dagar, ökningen har avstannat och vi har nått en platå. Läget i vården är ansträngt men hanterbart. Arbetet fortsätter med att kunna vara uthålliga på lång sikt och vi fokuserar på hur vi ska hantera sommaren.

Regional utveckling och kultur

Regeringens stödpaket till kollektivtrafikmyndigheter

Den 11 maj presenterade regeringen och samverkanspartierna ett tillfälligt riktat bidrag på 3 miljarder kronor till regionala kollektivtrafikmyndigheter. Fördelning av belopp kommer att baseras på biljettintäkternas storlek i respektive region och hanteras av Trafikverket.

Utlysning av kulturnämndens stipendier

Som en insats för kompetensutveckling utlyser kulturnämnden 100 utbildningsstipendier för kulturutövare, som går att söka från och med 15 maj. Den ideella föreningen Kulturakademin har fått i uppdrag att ta fram digitala utbildningar som stipendiaterna får välja på. Syftet är att ge kulturarbetare möjligheten att använda tiden för att stärka sin kompetens.

Nya analyser från enheten Samhällsanalys om covid-19 och påverkan på den ekonomiska utvecklingen
Perspektiv på den ekonomiska utvecklingen i spåren av pandemin
Arbetsmarknad i kris och omvandling – Corona krisen ur ett regionalt branschperspektiv
Utsatta branscher i Covid-19 krisen

Konsert för Västra Götalandsregionens personal

Tidigare i vår lade Göteborgs Symfoniker om hela sitt konsertutbud och öppnade portarna till det digitala konserthuset GSOplay så att hela utbudet är gratis för alla. De sex sista konserterna under våren har streamats live och tillägnats ”alla de som drabbats och alla de som kämpar”. Programmet till finalkonserten, som sänds på fredag 15maj kl 17.50, är speciellt framtaget med tanke på all personal inom Västra Götalandsregionen och är tänkt som ett tack och en hyllning till dem (https://www.gso.se/gsoplay/klipp/live-15-maj-2020/)

Kollektivtrafik

Planering pågår för sommarens sedvanliga neddragningar av trafiken och Västtrafik ser även möjligheter till förstärkningar på såväl trafik som personalsidan.

Smittskydd

Idag, den 13 maj april kl. 14:00, fanns totalt 3785 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 106 personer sedan gårdagen. Ökningen är väntad och förklaras av såväl allmän smittspridning som utökad provtagning.

Sjukvård och materiel

Idag, den 13 maj kl. 10:00, fanns totalt 330 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med sjutton personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 89 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
56 personer varav 12 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
178 personer varav 47 på IVA

Sjukhusen i Väster:
37 personer varav 12 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
22 personer varav 9 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
37 personer varav 9 på IVA

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Vi har en ansträngd situation på våra sjukhus men noterar också att antalet inneliggande inte ökar utan det finns tydliga tecken på att vi nått en platå. Det är otroligt viktigt att vi alla fortsätter följa rekommendationerna för att minska smittspridning och stannar hemma vid minsta tecken på symptom.

Smittskydd

Idag, den 12 maj april kl. 14:00, fanns totalt 3679 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 119 personer sedan gårdagen. Ökningen är väntad och förklaras av såväl allmän smittspridning som utökad provtagning.

Sjukvård och materiel

Idag, den 12 maj kl. 10:00, fanns totalt 341 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med sjutton personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 83 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
58 personer varav 12 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
186 personer varav 46 på IVA

Sjukhusen i Väster:
33 personer varav 8 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
24 personer varav 7 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
40 personer varav 10 på IVA

Läget kring sjukvårdsmateriel är stabilt i stort, med vissa kritiska delar. Tillgången på skyddsrockar med lång ärm är god och 130 000 rockar delas nu ut till kommunerna som en engångsåtgärd. På nationell nivå kommer Norge att leverera narkosläkemedlet propofol till Sverige.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: I VGR ligger vi långt fram när det gäller provtagning. Provtagning av personal i kommunal hälso- och sjukvård pågår och vi har idag även skickat ut nya rutiner för utökad provtagning av medarbetare i primärvården. Vi arbetar för att utöka provtagningarna ytterligare och kan därför också förvänta oss att antalet bekräftade smittade fortsätter öka.

När det gäller inneliggande patienter är situationen ansträngd men hanterbar. Ökningen av inneliggande har avstannat och det finns tecken på att vi nått en platå.

Smittskydd

Måndag 11 maj finns totalt 3560 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 87 personer sedan gårdagen. Ökningen förväntas fortsätta då det finns samhällsspridning i hela Västra Götaland och eftersom provtagningen successivt utökas. Fortsatt omfattande smittspridning på äldreboenden. Antikroppstest förbereds för att kunna bedöma immunitetsläget hos befolkningen.

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Det är väntat att antalet fall fortsätter öka även denna vecka. Alla måste förstå att det inte är över på långa vägar och vi måste alla fortsätta kämpa. Många vill återgå till sitt vanliga liv men nu har vi ett ansvar att hålla i. Det är alldeles för tidigt att slappna av.

Sjukvård och materiel

Måndag 11 maj har Västra Götalandsregionen (VGR) 347 inneliggande patienter med bekräftad covid-19 varav 86 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
59 personer varav 12 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
187 personer varav 46 på IVA

Sjukhusen i Väster:
33 personer varav 7 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
25 personer varav 9 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
43 personer varav 11 på IVA

Sjukvården har inga akuta brister på materiel och har kunnat minska på antalet kategorier skyddsutrustning som är prioriterade. Fokus ligger på att ta hand om inneliggande patienter, sprida gällande riktlinjer för vårdhygien och planering av bemanning.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Antalet bekräftade fall fortsätter att öka men antalet inneliggande patienter med covid-19 ligger just nu relativt still för både IVA och övrig vård. Viktigt nu är att vi planerar för uthållighet inklusive sommarens semesterperiod. Vi försöker också successivt att öka annan vård som inte kan vänta.

Regional utveckling och kultur

Regional utveckling och kultur för en kontinuerlig dialog med nationell nivå för att säkra att regeringens stödpaket kommer Västra Götaland till del.

Regeringen lanserade den 8 maj ett nytt ekonomiskt stöd till muséer och scener med statligt stöd samt till allmänna nyhetsmedier. Det första stödet är på totalt 319 miljoner kronor där bland annat Röhsska muséet och Riksteatern kan få ta del av stöden. I övrigt är det främst verksamheter utanför Västra Götaland, framförallt i Stockholm, som är målgruppen. Det senare stödet är på totalt 500 miljoner kronor och riktar sig till nyhetsmedier.

Första veckan i maj varslades 260 personer i Västra Götaland, vilket är betydligt lägre än tidigare veckor och liknar normala varselnivåer de senaste åren. Det är dock många veckor kvar i maj och enskilda storföretags varsel kan snabbt förändra siffrorna. Liksom tidigare läggs flest varsel i tillverkningsbranschen.

Arbetslösheten i Västra Götaland ökade förra veckan med 1 300 personer, vilket är ungefär lika stor ökning som föregående vecka. Totalt är just nu 67 500 personer – 7,7 procent av arbetskraften i Västra Götaland – öppet arbetslösa eller i program.

Störst procentuell ökning av arbetslösheten har Strömstad, tillsammans med flera kommuner runtom Göteborg, som Partille, Ale och Härryda. Störst procentuell ökning av arbetslösheten är det fortsatt i de yngre åldersgrupperna: bland personer under 30 år har andelen arbetslösa av ökat från 7,4 procent i början på mars till 9,2 procent.

Kollektivtrafik

Västtrafik kör med ordinarie kapacitet och förstärkningstrafik på särskilt trånga linjer. Från och med idag 11 maj sätts till exempel 14 förmiddagsturer och 12 eftermiddagsturer in i Göteborg nordöstra stadsdelar.

De senaste månaderna har resandet minskat kraftigt, nu ser Västtrafik vissa tendenser till återgång. Olika former av åtgärder för fysisk distansering inom kollektivtrafiken testas.

Smittskydd

Idag, den 8 maj april kl. 14:00, fanns totalt 3 254 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 137 personer sedan gårdagen. Ökningen förväntas fortsätta då det finns samhällsspridning i hela Västra Götaland och eftersom provtagningen successivt utökas.

Smittskydd Västra Götaland har tagit fram en sammanställning som visar hur de bekräftade fallen i Göteborgs stad fördelar sig mellan olika stadsdelar. Störst spridning per 10 000 människor finns i Östra Göteborg, följt av Örgryte-Härlanda och Angered.

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Det finns en samhällsspridning i hela Västra Götaland med bekräftade fall av covid-19 i varje kommun. Det är viktigt att vi inte slappnar av nu, och det gäller även i kommuner och stadsdelar som har något färre bekräftade fall.

Sjukvård

Idag, den 8 maj kl. 11:00, fanns totalt 342 inneliggande patienter med covid-19, en ökning med fyra personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 91 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), vilket är samma som motsvarande siffra igår.

NU-sjukvården:
61 personer varav 13 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
176 personer varav 49 på IVA

Sjukhusen i Väster:
39 personer varav 9 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
24 personer varav 7 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
42 personer varav 13 på IVA

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Läget inom vården är i relativt stabilt. Den senaste veckan har ökningstakten av antalet inneliggande patienter avtagit. Men det är fortfarande för tidigt att säga om vi har nått en platå. Det innebär inte heller att situationen i vården har lättat. Vi har fortsatt många inskrivna patienter och situationen är ansträngd. Därför är det oerhört viktigt att vi alla följer myndigheternas rekommendationer och hjälps åt för att hålla nere smittspridningen.

Smittskydd

Torsdag 7 maj kl. 14:00 finns totalt 3 117 fall med bekräftad covid-19 i Västra Götaland.

Kommentar Thomas Wahlberg, Smittskyddsläkare: Liksom tidigare ser vi en kontinuerlig ökning av positiva fall vilket delvis beror på fler provtagningar på personal. Vi ser tyvärr också en fortsatt ökning av smittspridning på äldreboenden. Det är av yttersta vikt att vi alla inte slappnar av utan fortsätter hålla avstånd, begränsar sociala kontakter och stannar hemma när vi har symptom.

Sjukvård och materiel

Torsdag 7 maj har Västra Götalandsregionen (VGR) 338 inneliggande patienter med bekräftad covid-19 varav 91 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
55 personer varav 15 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
179 personer varav 49 på IVA

Sjukhusen i Väster:
41 personer varav 7 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
26 personer varav 7 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
37 personer varav 13 på IVA

Antalet inneliggande fall följer prognosen från Folkhälsomyndigheten relativt väl. VGR ligger något under prognosen. men det går inte att uttala sig säkert om att vi är på en platå.

Inga akuta brister på materiel men arbete pågår fortfarande med att säkra långsiktiga leveranser av munskydd. God tillgång på visir, skyddsrockar och andningsskydd utan filter.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Ökningen av inneliggande patienter har saktat ner de senaste dagarna men vi vet ännu inte om vi nått en platå eller om vi kan vänta oss fortsatt ökning. Vi arbetar för att vara uthålliga och stärker också arbetet kring post-IVA-vård och rehabilitering. Även om läget är ansträngt klarar vi av situationen och har fler resurser att ta till om det krävs. Men det är viktigt att vi alla hjälps åt minska smittspridningen.

Regional utveckling och kultur

Arbetslösheten i Västra Götaland ökade under vecka 18 (27/4 - 3/5) med lite drygt 1 400 personer, vilket är en ökning jämfört med de senaste veckorna, när arbetslösheten ökat med ca 1 000 personer per vecka. Totalt är 66 200 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 7,6 procent av arbetskraften (jämfört 6,6 procent i slutet av februari och 6,9 procent i slutet på mars). 

Störst procentuell ökning av arbetslösheten är det fortsatt för de yngre åldersgrupperna (<30 år). Andelen arbetslösa av arbetskraften i åldersgruppen har ökat från 7,4 procent i början på mars till 9 procent nu. Det motsvarar en ökning av antalet arbetslösa med totalt cirka 3 600 personer.

Strömstad tillsammans med flera kommuner runt Göteborg som Partille, Ale och Härryda har haft störst procentuell ökning av arbetslösheten. Undantaget är Strömstad, som numera har en arbetslöshet som genomsnittet i Västra Götaland, ligger övriga kommuner som haft högst procentuell ökning under Västra Götalandssnittet.

Konjunkturinstitutets senaste mätning av konjunkturläget i Västsverige (Västra Götaland och Halland) visar på en kraftig försämring första kvartalet 2020. Läget är enligt mätningen något sämre i Stockholm än i Västsverige, vilket kan förklaras av att Stockholm har en större andel av den privata serviceproduktionen där krisen slog till först.

Störst fall har det varit inom privata tjänster men även inom tillverkning och handel har det varit en kraftig försämring. Byggsektorn har däremot, än så länge, inte tappat så mycket, utan branschmönstret är samma för riket/Västsverige.

Kollektivtrafik

Tendenser finns till att resandet ökar och högtrafik är fortfarande morgon och eftermiddag. Västtrafik ser ingen spridning av resandet under dagen.
Sjukfrånvaron är låg hos Västtrafik och påverkar i dagsläget inte trafiken.

Smittskydd 

Den 6 maj april kl. 14:00 fanns totalt 2 971 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 158 personer sedan gårdagen. Ökningen förväntas fortsätta då det finns samhällsspridning i hela Västra Götaland.

På fredag 8 maj planeras en pressträff för att berätta om aktuellt läge kring covid-19 i Västra Götaland.

Sjukvård och materiel

Idag, den 6 maj kl. 10:00, fanns totalt 345 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med sjutton personer sedan gårdagen. Av dessa vårdas 97 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en ökning med en person sedan gårdagen.

NU-sjukvården:
61 personer varav 14 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
171 personer varav 52 på IVA

Sjukhusen i Väster:
45 personer varav 10 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
24 personer varav 7 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
44 personer varav 14 på IVA

Läget kring sjukvårdsmateriel är stabilt i stort, med vissa kritiska delar. Globalt råder till exempel brist på propofol, som inom VGR tilldelas varje förvaltning utifrån förväntat behov per vecka.

Arbetet kring post-IVA-vård och rehabilitering intensifieras.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Läget inom vården är i huvudsak oförändrat – situationen är ansträngd men relativt stabil efter omständigheterna. Ökningen av antalet inneliggande patienter har saktat ner. Det är oerhört viktigt att vi håller i nu, både inom vården och att vi alla hjälps åt i vardagen att hålla ner smittspridningen.

Idag, 5 maj. 14:00, finns totalt 2813 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, samt 362 inneliggande patienter varav 96 i intensivvård med covid-19.

NU-sjukvården:
56 personer varav 15 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
187 personer varav 50 på IVA

Sjukhusen i Väster:
49 personer varav 10 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
27 personer varav 7 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
43 personer varav 14 på IVA


Smittskydd

Kontinuerlig ökning av positiva fall vilket delvis beror på fler provtagningar på personal.

Sjukvård

Idag, 5 maj. 14:00, finns totalt 362 inneliggande patienter varav 96 i intensivvård med covid-19. VGR följer i stort sett Folkhälsomyndighetens prognos vad gäller såväl IVA- som annan vård.

Verksamhetens kommentar

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Arbetet bedrivs på bred front och vi ökar nu också succesivt annan vård som ej kan anstå. Vi jobbar med få uthållighet när det gäller personalen och vi arbetar med semesterplanering. Samverkan och planering kring IVA-platser fortsätter och vi ser även över fördelningen av material från VGR till kommunerna.

Smittskydd

Måndag 4 maj kl. 14:00 finns totalt 2 720 fall med bekräftad covid-19 i Västra Götaland.

Kommentar Thomas Wahlberg, Smittskyddsläkare:
Kontinuerlig ökning av positiva fall vilket delvis beror på fler provtagningar på personal. Smittskydd Västra Götaland beslutade om att stänga en restaurang i Göteborg den 1 maj av smittskyddsskäl. Förnyad inspektion i dag måndag.

Sjukvård och materiel

Måndag 4 maj har Västra Götalandsregionen (VGR) 375 inneliggande patienter med bekräftad covid-19 varav 96 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
60 personer varav 15 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
192 personer varav 50 på IVA

Sjukhusen i Väster:
45 personer varav 8 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
32 personer varav 11 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
46 personer varav 12 på IVA

Inga akuta brister på materiel. God tillgång på visir, skyddsrockar och andningsskydd utan filter. Förhoppningsvis säkrade leveranser av munskydd framöver.

Kommentar Ann Söderström,
hälso- och sjukvårdsdirektör:

Antalet inneliggande fall följer prognosen från Folkhälsomyndigheten relativt väl, ligger fortsatt något under prognos, men det går inte att uttala sig säkert om att vi är på en platå.

Regional utveckling och kultur

Under april varslades totalt 26 800 personer i Sverige, varav 4 600 i Västra Götaland. Antalet varslade i april blev lägre än i mars, men är på fortsatt hög nivå jämförbart med de värsta månaderna under 90-talskrisen och finanskrisen. Totalt i mars varslades 42 400 i Sverige varav 7 000 i Västra Götaland.

Flest varsel i mars månad var inom hotell och restaurang. Flest i april var inom tillverkning som utgjorde 18 procent av alla varsel i landet och 40 procent av alla varsel i Västra Götaland.

Hotell och restaurang har en fortsatt hög andel av totala antalet varsel i landet (15 procent) följt av transport och magasinering (15 procent), handel (14 procent) och kultur, nöje och fritid (11 procent).

Kollektivtrafik

Valborgshelgen har avlöpt relativt lugnt trots flertalet arbeten på spårbunden trafik. Västtrafik ser tendenser på återgång, bland annat genom att det nu har börjat komma in föranmälningar av gruppresor igen. Västtrafik avråder från gruppresor.

Idag, den 1 maj kl. 14:00, finns totalt 2512 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, samt 332 inneliggande patienter med covid-19 varav 90 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
48 personer varav 13 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
165 personer varav 48 på IVA

Sjukhusen i Väster:
54 personer varav 9 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
25 personer varav 9 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
40 personer varav 11 på IVA


Smittskydd
Inget nytt sedan förra rapporten.

Sjukvård och skyddsmateriel
Idag 1 maj kl 11:00, fanns totalt 332 inneliggande patienter med covid-19, i stort sett oförändrat sedan gårdagen. VGR följer i stort sett Folkhälsomyndighetens prognos, något lägre nivå än förväntat. Oförändrad påverkansgrad, måttlig påverkan på regional nivå.

Verksamhetens kommentar
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Läget inom vården är överlag stabilt, men vi har fortsatt många inneliggande patienter och det är många av dem som behöver vård under lång tid. Vi måste fortsätta fokusera på vårdens uthållighet.

Smittskydd

Torsdag 30 april kl. 14:00 finns totalt 2 459 fall med bekräftad covid-19 i Västra Götaland.

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Den här veckan ser vi en tydlig ökning av antalet konstaterat smittade och det är oroväckande. Vi förväntar oss en fortsatt uppgång och måste planera för det. Här kan vi alla bidra för att begränsa smittspridningen.

Sjukvård

Måndag 27 april har Västra Götalandsregionen totalt 333 inneliggande patienter med bekräftad covid-19, varav 88 på intensivvårdsavdelning (IVA).

U-sjukvården:
52 personer varav 13 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
174 personer varav 47 på IVA

Sjukhusen i Väster:
44 personer varav 9 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
24 personer varav 9 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
39 personer varav 10 på IVA

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Vi har fortsatt många inneliggande patienter men läget inom vården är överlag stabilt. Vi fortsätter att fokusera på uthålligheten, främst gällande personal och materiel.

Regional utveckling och kultur

Volvo Cars meddelade på onsdagen att man varslar 1300 egna tjänstepersoner, varav 100 i Skövde och resterande i Göteborg. Dessutom varslas 300 konsulter. Detta beror dels på coronakrisen och dess påverkan på ekonomin, dels på en sedan tidigare planerad transformation/omställning i företaget som nu skyndas på med anledning av det rådande läget.
VGR:s avdelningschef för social hållbarhet har fått i uppdrag av beredningen för mänskliga rättigheter och beredningen för folkhälsa och social hållbarhet att ta fram förslag på extra insatser till föreningslivet med anledning av coronakrisen.

Förvaltningen för kulturutveckling har startat en helpdesk för att stötta kulturutövare som söker stödfinansiering. Detta gäller både VGR:s egna stöd och regeringens stödpaket.

Regeringens stödpaket till kulturutövare - Svenska Filminstitutet ska fördela 50 miljoner kronor till filmområdet, framför allt till biografer och filmfestivaler som drabbats ekonomiskt av den rådande situationen. Göteborgs filmfestival kan få del av detta. Konstnärsnämnden ska fördela70 miljoner kronor och Sveriges Författarfond 10 miljoner kronor i stipendier till enskilda kulturskapare.

Statens kulturråd fördelar 370 miljoner kronor till inställda och uppskjutna kulturevenemang till följd av coronaviruset. Stödet kan inte tilldelas verksamheter med stöd inom kultursamverkansmodellen vilket gör att vissa verksamheter är särskilt utsatta, t.ex. Stiftelsen Läckö slott, Folkteatern och Nordiska Akvarellmuseet.

Kollektivtrafik

Under denna vecka finns en tendens till ökning i resandet. Resandeminskningen har gått från en nivå på ca 45 procent till ca 40 procent.

Västtrafik kör fortsatt med ordinarie kapacitet. På vissa avgångar och sträckor har det varit trångt ombord och där har då satts in förstärkningstrafik. Busstrafiken förstärks löpande, t ex vid sjukhusens skiftbyten.

Inför valborg och första maj har Västtrafik en extra beredskap.

Särskild Kollektivtrafik stöttar sjukvårdens larmcentral med sjuktransporter. I dagsläget har runt 500 resor genomförts.

 

Smittskydd

Idag, den 29 april kl. 14:00, fanns totalt 2 291 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 79 personer sedan gårdagen. Ökningen förväntas fortsätta då det finns samhällsspridning i hela Västra Götaland.

Denna vecka gör VGR och Länsstyrelsen en gemensam informationskampanj som uppmanar allmänheten att följa de allmänna rekommendationerna i samband med valborgsfirandet.

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: Den här veckan ser vi en tydlig ökning av antalet konstaterat smittade. Inför valborg vill jag uppmana alla att fundera ett varv extra kring sina planer och att föräldrar pratar med sina barn. Vi har ett extraordinärt läge och vi måste alla tillsammans, ung som gammal, jobba för att minska spridningen av covid-19.

Sjukvård och materiel

Idag, den 28 april kl. 11:00, fanns totalt 342 inneliggande patienter med covid-19, en minskning med tre personer sedan gårdagen. Av dessa 91 patienter på intensivvårdsavdelning (IVA), en ökning med fem personer sedan gårdagen.

NU-sjukvården: 53 patienter, varav 13 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 184 patienter, varav 49 på IVA
Sjukhusen i Väster: 45 patienter, varav 9 på IVA
Skaraborgs Sjukhus: 25 patienter, varav 9 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 35 patienter, varav 11 på IVA

Läget kring sjukvårdsmateriel är stabilt i stort, med vissa kritiska delar. En stor leverans av provtagningspinnar har inkommit och avhjälper nu den mest akuta bristen.

Torsdag 30/4 arrangeras en pressträff om aktuellt läge i VGR. Filmen från förra veckans pressträff har i nuläget ca 8 000 visningar.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Läget inom vården är överlag stabilt, men vi har fortsatt många inneliggande patienter och det är många av dem som behöver vård under lång tid. Vi måste fortsätta fokusera på vårdens uthållighet.

Smittskydd

28 april kl. 14:00 fanns totalt 2 212 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 111 personer sedan gårdagen. Ökningen förväntas fortsätta då det finns samhällsspridning i hela Västra Götaland samt att antalet provtagningar successivt utökas.

Kommentar Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: En prioriterad fråga denna vecka är budskap till allmänheten om att fira valborg på ett sätt som inte ökar smittspridningen i samhället. Det handlar om att hålla avstånd, att inte dela flaskor och liknande, samt att stanna hemma vid minsta förkylning.

Sjukvård och materiel

Den 28 april kl. 11:00 hade Västra Götalandsregionen 345 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 86 på intensivvårdsavdelning (IVA):

NU-sjukvården:
56 personer varav 12 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
185 personer varav 49 på IVA

Sjukhusen i Väster:
40 personer varav 8 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
26 personer varav 8 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
39 personer varav 9 på IVA

Mycket av fokus ligger på att skapa uthållighet i intensivvården. I nuläget är situationen relativt stabil och antalet patienter är fortsatt något under Folkhälsomyndighetens prognos.

En grupp har tillsatts för att se över vården av patienter som lämnar intensivvården (post-IVA).

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Det är allt fler personer som behöver inneliggande vård, men ökningen av antal personer som behöver intensivvård är inte lika snabb. Vår första prioritet är fortfarande att skapa uthållighet, och de största utmaningarna har vi med personalförsörjning och materiel till våra IVA-, karantän- och infektionsverksamheter.

Smittskydd

Måndag 27 april kl. 14:00 finns totalt 2 101 fall med bekräftad covid-19 i Västra Götaland.

Sjukvård

Måndag 27 april har Västra Götalandsregionen totalt 347 inneliggande patienter med bekräftad covid-19, varav 84 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
54 personer varav 13 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
185 personer varav 41 på IVA

Sjukhusen i Väster:
41 personer varav 9 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
28 personer varav 10 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
39 personer varav 11 på IVA

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Siffrorna innebär en fortsatt ökning av patienter som är i behov av inneliggande vård. Viktigt med fortsatt fokus på personalförsörjning och uthållighet.

Material

Andningsskydd och munskydd genomgår granskning i dagsläget, stora volymer så förhoppningsvis att de blir godkända i granskningen. Stora leveranser av skyddsrockar på väg från flera håll. Beställning av provtagningspinnar på gång.

Regional utveckling och kultur

Från 1 april till 24 april varslades nära 3000 personer i Västra Götaland. Troligt att varseltalen för april blir betydligt lägre än förra månadens då 7000 personer varslades i Västra Götaland. Fortsatt flest varsel inom hotell- och restaurang, följt av handel samt kultur, nöje och fritid.

Totalt är 64 800 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 7,4 procent av arbetskraften. Strömstad tillsammans med flera kommuner runt Göteborg som Öckerö, Partille och Härryda har haft störst procentuell ökning av arbetslösheten.

Efter att EU-kommissionen godkänt statsstödet för kulturområdet publicerades 24 april den statliga förordningen om hur regeringens stöd på 500 miljoner kronor ska fördelas.

Enligt den statliga förordningen som publicerades 24 april kan stödet inte gå till verksamheter inom kultursamverkansmodellen. Det innebär att utöver de regionala bolagen och förvaltningarna så faller även verksamheter så som Akvarellmuseet, Röda stens konsthall, Västergötlands och Bohusläns museer, Göteborgs stadsmuseer, Göteborgs stadsteater, Vara konserthus m.fl. bort. VGR har kontinuerlig dialog med Kulturrådet för att förmedla det
västsvenska behovet.

Kollektivtrafik

Full trafik i spårvagnstrafiken sedan i morse. Pågående ersättningstrafik för spårvagn i västra Göteborg som verkar fungera väl.

Smittskydd

I dag, den 24 april kl. 14:00, finns totalt 1886 laboratoriebekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland.

På VGR:s pressträff i dag redovisades för första gången antal fall per kommun, om kommunen har fler än tio fall. Siffran visar var fallen är folkbokförda.

Antal fall fortsätter att öka och det personliga ansvaret att följa råd och rekommendationer är stort. Håll avstånd, stanna hemma om du är sjuk och håll ut.

Sjukvård och materiel

24 april kl. 14:00 fanns totalt 310 inneliggande patienter med covid-19, varav 85 i intensivvård. VGR fortsätter följa Folkhälsomyndighetens prognos när det gäller inneliggande patienter. Det är ett ansträngt läge för vården men VGR klarar det på ett bra sätt.

Vi ökar successivt arbetet kring vård som inte kan anstå och det är viktigt att man söker vård när man är sjuk.

Det pågår en samverkan mellan övriga regioner i landet kring utrustning som behövs för intensivvård.

Verksamhetens kommentar


Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör:
Trots det ansträngda läget har vi god kapacitet på IVA där vi idag har 176 disponibla platser. 129 av dem är belagda varav 85 är covid-patienter. Det är viktigt att vi ser till att ha platser även för andra som behöver intensivvård.
Under fredagen beslutade vi att lätta på restriktionerna för personer 70 år och äldre som kan behöva planerad vård. Eftersom pandemin kommer att bli långvarig behöver medicinska bedömningar kunna göras på ett långsiktigt hållbart sätt

Smittskydd

Idag 23 april kl. 14:00 finns totalt 1745 personer i Västra Götaland som testats positiva för covid-19. En särskild utmaning i att begränsa smittspridningen är kollektivtrafiken, se kommentar nedan.

Kommentar Thomas Wahlberg, Smittskydd Västra Götaland: En utmaning vi ser är en ökad trängsel på offentliga platser och inom kollektivtrafiken. Det är viktigt att man ser över sitt resande, begränsar sig till endast nödvändiga resor, håller avstånd och som alltid håller en god hand- och hosthygien och stannar hemma vid minsta tecken på förkylningssymptom.

Sjukvård

Idag 23 april finns totalt 291 inneliggande patienter med covid-19 i Västra Götaland, varav 79 på IVA, intensivvårdsavdelning.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Antalet inneliggande patienter fortsätter att öka och följer våra prognoser. Antalet IVA-patienter har planat ut något senaste veckan. Vi har tidigare uppmanat människor att inte vänta med att söka nödvändig vård och vi märker nu en succesiv ökning av annan vård som inte kan anstå. Läget är fortsatt relativt stabilt och vi fortsätter vårt arbete för att kunna vara uthålliga över tid.

Material

Överlag är försörjningen av material stabil. En utmaning finns i att säkra internationella leveranser.

Regional utveckling och kultur

Regionutvecklingsnämnden (RUN) har i samarbete med Lokalproducerat i Väst tagit fram ett utbildningserbjudande till småskaliga livsmedelsproducenter där lönekostnad på upp till 70 procent täcks. Utbildningsprogrammet är utifrån samma framgångsrika modell som Turistrådet Västsverige använder som ska bidra till att företagen utvecklas och förbereda dem för tiden efter pandemin. För utbildningssatsningen har regionutvecklingsnämnden avsatt en budget på 2,5 miljoner kronor.

RUN har beslutat att finansiera affärsutvecklingscheckar på max 150 000 kronor för lokala samverkansprojekt. Det riktar sig till små- och medelstora företag med nya skalbara lösningar som kan möta lokala utmaningar i pandemins spår

En effekt av Covid-19 och social distansering i städerna är fler besökare än någonsin på vandringslederna. Det rapporteras om fulla parkeringsplatser (inte bara helger) och att antalet besökare på vandringsledernas hemsidor har ökat med uppåt 300 procent. Västkuststiftelsen som sköter 280 naturreservat i Västra Götaland och Halland, tar just nu emot fler frågor än någonsin från både vana och ovana vandrare.

Kollektivtrafik

Efter att resandet med kollektivtrafiken tidigare minskat, ser Västtrafik nu tendenser till en svag ökning. En utmaning är att se till att resande följer Folkhälsomyndighetens och smittskydds rekommendationer. Se kommentar från Smittskydd Västra Götaland ovan.

 

Smittskydd

22 april kl. 14:00 fanns totalt 1 667 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland.

Antalet bekräftade fall ökar och ökningen förväntas fortsätta, inte minst då antalet provtagningar successivt utökas. Det finns inga tydliga tecken på att utvecklingen skulle plana ut och samhällsspridningen finns i hela Västra Götaland.

Smittskyddsarbetet har fortsatt stort fokus på äldreboenden. En bred enkät till äldreboenden i regionen planeras, i syfte att ytterligare kartlägga nuläget.

Sjukvård och materiel

22 april kl. 11:00 fanns totalt 271 inneliggande patienter med covid-19 varav 71 på intensivvårds-avdelning (IVA).

Den 22 april kl. 11:00 hade Västra Götalandsregionen 271 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 71 på intensivvårdsavdelning (IVA):

NU-sjukvården:
36 personer varav 10 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
149 personer varav 35 på IVA

Sjukhusen i Väster:
34 personer varav 7 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
19 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
33 personer varav 13 på IVA

Intensivvårdens läge är relativt stabilt och antalet patienter är fortsatt något under Folkhälsomyndighetens prognos.

Västra Götalandsregionens bemannar en av tre helikoptrar som Försvarsmakten från och med denna vecka bistår den svenska vården med. Syftet är att kunna flytta svårt sjuka patienter mellan regioner, mellan sjukhus och mellan IVA-avdelningar.

Verksamhetens kommentar

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Läget inom sjukvården är relativt stabilt, men vi arbetar vidare med de viktiga materielfrågorna och att utöka vår IVA-kapacitet. När det gäller intensivvården är vi också tacksamma för det nationella stödet från Försvarsmakten, nu senast i form av en helikopter och sedan tidigare med fältsjukhuset i Göteborg. Det är viktiga resurser som ökar vår förmåga att klara av situationen.

Smittskydd

21 april kl. 14:00 fanns totalt 1 557 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland.

Antalet bekräftade fall fortsätter att öka och det förekommer samhällspridning i hela Västra Götaland. Det finns inga tydliga tecken på att utvecklingen skulle plana ut.

Folkhälsomyndigheten har adresserat smittorisker på restauranger och liknande nöjeslokaler. Tillsyn av sådana verksamheter är ett kommunalt ansvar, men det är smittskyddsläkaren som kan ta beslut om att stänga en restaurang som inte följer kommunernas påpekanden. Detta har ännu inte varit aktuellt i Västra Götaland, men i till exempel Göteborg har miljöförvaltningen gjort många inspektioner har de senaste dagarna.

Sjukvård och materiel

21 april kl. 11:00 fanns totalt 263 inneliggande patienter med covid-19 varav 67 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
36 personer varav 10 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
142 personer varav 34 på IVA

Sjukhusen i Väster:
32 personer varav 5 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
16 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
34 personer varav 12 på IVA

Intensivvårdens läge är relativt stabilt vad gäller inneliggande patienter med covid-19. Antalet patienter är fortsatt något under Folkhälsomyndighetens prognos.

Uthållighet vad gäller materiel, beredskapslager och leveranser ses över på lång sikt.

Verksamhetens kommentar

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Läget inom sjukvården är relativt stabilt. Den senaste veckan har antalet patienter med covid-19 i intensivvården ökat något långsammare, men det är för tidigt att säga vad det beror på. Helt säkert är att vi behöver fortsätta med det viktiga arbete som görs för att bromsa smittspridningen. Mitt viktigaste budskap till allmänheten är att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer.

Den 20 april kl. 11:00 hade Västra Götalandsregionen 266 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 64 på intensivvårdsavdelning (IVA):

NU-sjukvården:
44 personer varav 10 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
139 personer varav 30 på IVA

Sjukhusen i Väster:
30 personer varav 6 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
18 personer varav 7 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
35 personer varav 11 på IVA

Smittskydd

Idag 20 april kl. 15:00 finns totalt 1 478 personer i Västra Götaland som testats positiva för covid-19. Det förekommer samhällspridning i hela Västra Götaland och spridning till flera äldreboenden.

Miljöförvaltningen i Göteborg har under helgen gjort många inspektioner på restauranger. Smittskydd Västra Götaland har inget tillsynsansvar, men det är smittskyddsläkaren som beslutar om att stänga restauranger som inte följer kommunernas och miljöförvaltningarnas påpekanden.

Kommentar Thomas Wahlberg, Smittskydd Västra Götaland:
Vi har inte nått kulmen ännu. Det ser olika ut runtom i vårt område men vi har fortfarande en ökning med ungefär 60-70 bekräftade fall per dygn i Västra Götaland. Det gäller nu att vi alla behåller garden uppe och orkar vara noggranna med handhygien, att hålla avstånd till varandra och att stanna hemma vid förkylningssymtom.

Sjukvård

Idag 20 april finns totalt 266 inneliggande patienter med covid-19 i Västra Götaland, varav 64 på intensiv-vårdsavdelning.

Hälso- och sjukvårdens läge är överlag stabilt. Antalet intensivvårdspatienter ligger just nu strax under Folkhälsomyndighetens prognos.

Fokus ligger fortsatt på uthållighet med materiel- och personalförsörjning. Det finns också ett fortsatt stort behov av kommunikation till kommunal och regional vårdpersonal om gällande riktlinjer för vårdhygien och skyddsutrustning.

Fredagen den 17 april arrangerade Västra Götalandsregionen en pressträff för att informera om läget i vården och regionens smittskyddsarbete. Pressträffen sändes live via vgregion.se och har hittills haft över 5 600 tittare.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör:
Sjukvårdens läge är relativt stabilt, om än med en hård belastning för personalen på intensiven och på våra infektions- och karantänsavdelningar. Vi har ett väldigt gott samarbete med kommunerna som gör ett fantastiskt jobb och vi hjälps åt så mycket vi kan, bland annat med vårdhygieniska rutiner och utrustning.

Regional utveckling och kultur

Arbetslösheten i Västra Götaland fortsätter att öka och antal varsel är fortsatt många. Hittills under april har 2 500 personer i Västra Götaland blivit varslade. Värst drabbad är hotell- och restaurangbranschen följt av handeln. Totalt är nu 63 700 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa, vilket motsvarar 7,3 procent av arbetskraften.

Tillväxtverket har på två veckor fått in över 34 000 ansökningar om korttidspermitteringar från företag runtom i landet, varav ungefär 22 000 har beviljats.

Naturbruksgymnasierna och Folkhögskolorna bedriver sin undervisning på distans vilket fungerar fortsatt bra. Regeringen har också godkänt att träffas i mindre elevgrupper för praktiska moment och särskilt stöd, vilket naturbruksgymnasierna är igång med.

Kulturnämnden beslutade 17 april om ett stödpaket till det regionala kulturlivet som bland annat innebär frigjorda medel, administrativa förenklingar, stipendier, kompetensutvecklings-insatser samt stöd till mindre organisationer. Länk: Läs mer om åtgärderna och frigjorda medel

Kommentar Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör:
Antal varsel i Västra Götaland fortsätter att öka under april, om än i något långsammare takt än tidigare. Små och medelstora företag är särskilt utsatta och vi försöker vara lyhörda för vad företag i Västsverige verkligen behöver, både när vi tar fram egna åtgärder men även i dialog med nationell nivå om de stödpaket som regeringen lanserar.

Kollektivtrafik

Västtrafik arbetar för att minska trängseln ombord på kollektivtrafikens fordon. Man kör i stort sett med ordinarie kapacitet, men det förekommer avgångar som resenärerna upplever som trånga som behöver hanteras.

Västtrafik förbereder och planerar för återgång till ett normalläge.

Smittskydd

Den 17 april kl. 14:00 fanns totalt 1 316 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland.

Antalet bekräftade fall fortsätter att öka och vi ser inga tydliga tecken på att utvecklingen skulle plana ut. Samhällspridningen förekommer i hela Västra Götaland. 62 procent av de bekräftade fallen finns i Göteborgsområdet, 17 procent i Fyrbodal, 16 procent i Södra Älvsborg samt 5 procent i Skaraborg. Tyvärr ser vi också en fortsatt spridning till äldreboenden.

Sjukvård och skyddsmateriel

Idag, den 17 april kl. 14:00, finns totalt 234 inneliggande patienter med covid-19 varav 66 på intensivvårdsavdelning (IVA). Vi ser en fortsatt ökning.

NU-sjukvården:
39 personer varav 9 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
118 personer varav 32 på IVA

Sjukhusen i Väster:
26 personer varav 5 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
18 personer varav 9 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
33 personer varav 11 på IVA

Intensivvårdens beredskap är generellt sett god. Det finns ett fyrtiotal lediga IVA-platser runtom i regionen och vi har en regional samordning för att fördela resurser och avlasta sjukhusförvaltningar med hög belastning.

Fram till och med igår torsdag 16 april hade 119 patienter
med covid-19 fått intensivvård i Västra Götalandsregionen.

Nästa vecka startar en ny rutin för provtagning av personal på äldreboenden. Det handlar om att utesluta covid-19 hos personal med förkylningssymtom, så att de kan komma tillbaka till arbetet.

Verksamhetens kommentar

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör:
Sjukvårdens läge är relativt stabilt sett till regionen som helhet, men i delar av vården är belastningen hög på våra medarbetare. Vi ser också en oro bland allmänheten som gör att vissa avstår från, eller inte vågar söka vård. Ett viktigt budskap jag vill betona är att vi fortfarande har mycket god kapacitet för annan vård än covid-19. Det är mycket viktigt att man fortsätter att söka vård när man behöver den. Den enda typ av vård som i nuläget är inställd är sådan som kan vänta.

Den 16 april kl. 11:00 hade Västra Götalandsregionen 204 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 69 på intensivvårdsavdelning (IVA):

NU-sjukvården:
32 personer varav 10 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
95 personer varav 35 på IVA

Sjukhusen i Väster:
22 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
15 personer varav 10 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
40 personer varav 10 på IVA

Smittskydd

Det förekommer samhällspridning i hela Västra Götaland och tyvärr ser vi en fortsatt spridning till äldreboenden. Idag 16 april kl. 14:00 finns totalt 1 242 personer i Västra Götaland som testats positiva för covid-19.

Kommentar Thomas Wahlberg, Smittskydd Västra Götaland: Antalet smittade personer i Västra Götaland fortsätter att öka. Som tidigare gäller att vi alla hjälps åt för att begränsa smittspridningen. Det gör vi till exempel genom att stanna hemma vid förkylningssymptom, hålla avstånd till andra personer och absolut inte umgås med äldre och personer med kroniska sjukdomar.

Sjukvård

Idag 16 april finns totalt 204 inneliggande patienter med covid-19 i Västra Götaland, varav 69 på intensivvårdsavdelning.
Påskhelgen innebar ett ansträngt läge på SÄS och i NUsjukvården
men läget inom sjukvården är överlag stabilt. Fokus ligger fortsatt på uthållighet med materiel- och personalförsörjning.

Regionstyrelsen har beslutat om kostnadsfri personalparkering för sjukhuspersonal fram till och med 30 maj.

På fredag 17 april planeras en pressträff för att informera om aktuellt läge kring covid-19 i Västra Götalandsregionen.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Sjukvårdens läge är relativt stabilt. Antalet inneliggande patienter följer Folkhälsomyndighetens prognoser och intensivvårdens beredskap är generellt sett god. Västra Götalandsregionen stöttar även kommunerna, som har ett stort behov av skyddsutrustning och utbildning i vårdhygien.

Regional utveckling och kultur

Under förra veckan ökade arbetslösheten i Västra Götaland med 1 400 personer, vilket var en mindre ökning än veckan innan. Totalt är nu 62 700 personer i Västra Götaland öppet arbetslösa eller i program, vilket motsvarar 7,2 procent av arbetskraften. Det kan jämföras med 6,6 procent i slutet av februari.

Antal varsel är fortsatt många. Hittills under april har 2 200 personer i Västra Götaland blivit varslade, vilket nästan är tre gånger fler än under hela april månad förra året.

Kommentar Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör: När effekterna av coronaviruset slår hårt mot företag och individer, behövs nu olika åtgärder för att stärka ekonomin. Hotell- och restaurangbranschen är fortsatt den som är värst drabbad, men antalet varsel är nästan lika högt inom handeln, kulturbranschen, nöjes- och fritidsbranschen. Även i
tillverkningsbranschen är varselnivåerna höga, hittills i april har 13,4 procent av alla varsel i Sverige lagts här, i mars var den siffran 5,8 procent. Trots att vi är mitt i krisen är det viktigt att se långsiktiga lösningar genom att satsa på omställning och kompetensutveckling när många anställda blir korttidspermitterade eller kommer att stå inför ett karriärsbyte.

Kollektivtrafik/patienttransporter

Kollektivtrafiken fungerar i stort sett normalt. Ett arbete är påbörjat med att undersöka kundernas upplevelse av trängsel i rusningstrafik och eventuella behov av förstärkning.

Västtrafik gör nu automatiska utrop för att påminna resenärer och att hålla avstånd till varandra.

Skyddsskärmar har installerats i ett femtiotal av Västtrafiks bilar för patienttransporter. Då sittande patienter kan transporteras med sådana bilar avlastar det ambulansverksamheterna.

Idag, den 15 april kl. 15:00, finns totalt 1 171 personer
som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, samt
198 inneliggande patienter med covid-19 varav 71 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
35 personer varav 9 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
87 personer varav 37 på IVA

Sjukhusen i Väster:
20 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
17 personer varav 10 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
39 personer varav 11 på IVA

Smittskydd

Antal bekräftade fall i Västra Götaland fortsätter att öka. Det förekommer samhällspridning i hela Västra Götaland och tyvärr ser vi en fortsatt spridning till äldreboenden.

Sjukvård och skyddsmateriel

Påskhelgen innebar ett ansträngt läge på SÄS och i NU-sjukvården men läget inom sjukvården är överlag stabilt. Fokus ligger fortsatt på uthållighet med materiel- och personalförsörjning.

Intensivvårdens beredskap är generellt sett god. Det finns lediga IVA-platser och arbete pågår bland annat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att frigöra fler. Samordning av IVA-patienter inom regionen finns på plats och en nationell samordning är under etablering.

Fortsatta aktiviteter pågår för att sprida information om aktuella rutiner för vårdhygien, dels till sjukvården inom VGR och dels till den kommunala omsorgen.

På fredag 17 april planeras en pressträff för att informera om aktuellt läge kring covid-19 i Västra Götalandsregionen.

Verksamhetens kommentar

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör:
Sjukvårdens läge är relativt stabilt sett till regionen som helhet. Antalet intensivvårdspatienter följer Folkhälsomyndighetens prognos och det totala antalet inneliggande patienter är faktiskt något lägre än prognosen. Mitt viktigaste budskap är vi alla måste hjälpas åt med att begränsa smittspridningen i samhället. För både medarbetare och allmänhet innebär det att man ska tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.

Den 14 april kl. 11:00 fanns totalt 209 inneliggande patienter med covid-19 varav 68 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
39 personer varav 9 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
95 personer varav 37 på IVA

Sjukhusen i Väster:
22 personer varav 5 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
17 personer varav 7 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
36 personer varav 10 på IVA

Smittskydd

Antalet smittade har ökat tydligt under påskhelgen, särskilt bland äldre. Smittspridningen är sedan innan allmän men börjar nu bli tydligare på fler orter än Göteborgsområdet.

Sjukvård

VGR fortsätter följa Folkhälsomyndighetens prognos när det gäller inneliggande patienter med covid-19. Belastningen är hög på SÄS och NÄL, men intensivvården samordnas regionalt och sett över hela VGR är tillgången till intensivvårdsplatser stabil och arbete pågår för att öppna upp flera IVA-platser. Fokus även på fortsatt arbete med uthållighet för materiel- och personalförsörjning.

Materiel

Påskhelgen har varit relativ lugn och arbetet fortsätter för att säkerställa att intensivvården har tillgång till förbrukningsmaterial.

Verksamhetens kommentar

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör:
Övergripande så är det ett stabilt läge i Västra Götalandsregionen där utvecklingen följer Folkhälsomyndighetens och våra egna prognoser. Som väntat är det ansträngt på vissa sjukhus men vi samordnar vårt arbete inom regionen och öppnar fler vårdplatser för att trygga vården.

Upprättad av:

Kommunikationsdirektör Jenny Erkholm, 14 april 2020

Idag, den 13 april kl. 14:00, finns totalt 1064 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, samt 180 inneliggande patienter med covid-19 varav 66 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
36 personer varav 9 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
78 personer varav 35 på IVA

Sjukhusen i Väster:
22 personer varav 5 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
14 personer varav 7 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
30 personer varav10 på IVA

Smittskydd

Antal bekräftade fall i Västra Götaland fortsätter att öka. Merparten finns alltjämt i Göteborgsområdet men det förekommer samhällspridning i hela Västra Götaland. Tyvärr ser vi också en fortsatt spridning till äldreboenden i Västra Götaland.


Sjukvård och skyddsmateriel

Inom sjukvården ligger fokus på att frigöra IVA-platser samt att säkerställa kort- och långsiktig tillgång på skyddsmateriel. Västra Götalandsregionen har också en nära samverkan med kommunerna för att stötta med utrustning och utbildning.
Intensivvårdens beredskap är överlag god och det finns lediga IVA-platser i regionen. Vissa av våra sjukhus har en hög beläggning men genom regional samverkan kan vi vid behov omfördela patienter. Västra Götalandsregionen deltar också i ett påbörjat arbete för nationell samordning av patienter mellan olika regioner.
Från och med den kommande veckan utökas provtagningen av vårdpersonal i syfte att kartlägga smitta och minska sjukfrånvaron inom kommunal och regional hälso- och sjukvård.


Verksamhetens kommentar

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Smittan fortsätter att spridas i Västra Götaland. Takten har ökat och vi ser ett ökat behov av IVA-platser. När det gäller skyddsutrustning får vi en allt bättre situation nu när inhemsk produktionen börjar komma igång. Nu gäller det att vi alla håller ut och fortsätter att begränsa smittspridningen i samhället genom att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma vid förkylningssymptom även om de är lindriga.

Idag, den 8 april kl. 14:00, finns totalt 730 personer
som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, samt
133 inneliggande patienter med covid-19 varav 44 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
26 personer varav 8 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
59 personer varav 23 på IVA

Sjukhusen i Väster:
15 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
8 personer varav 3 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
25 personer varav 6 på IVA

Smittskydd

Det förekommer samhällspridning i samhället runtom
i hela Västra Götaland, utan undantag.

Vi ser också spridning till flera äldreboenden och även inom hemtjänst.

Sjukvård

Läget är i stort oförändrat sedan gårdagens regionala rapport. Med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens beräkningar för olika scenarier fortsätter arbetet med att säkra, utöka och fördela resurser för bland annat IVA-platser, materiel, läkemedel, personal och provtagning.

Resurser för intensivvård samordnas regionalt och en regional samverkansplan för IVA-platser är snart färdigställd.  

Imorgon torsdag 9/4 planeras en presskonferens för att uppdatera media och allmänhet om aktuellt läge kring vård och smittspridning i Västra Götaland.

Sjukvårdsmateriel

Försörjningen av prioriterad materiel är tryggad för den närmaste tiden, exempelvis visir och skyddsrockar. Västra Götalandsregionen har även kunnat leverera skyddsutrustning till kommunala boenden. Västkom samordnar kommunernas behov.

Huvudfokus framöver ligger på förbrukningsmateriel till intensivvården. Just nu pågår ett flertal aktiviteter för att trygga försörjningen av IVA-utrustning. Det viktigaste budskapet till personalen är att inte slänga utrustning som kan återanvändas.

Verksamhetens kommentar

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Ökningen av antal bekräftade fall och antal inneliggande patienter fortsätter att öka i ungefär den takt som vi och Folkhälsomyndigheten har förväntat oss. Vi har inom VGR ett delvis ansträngt läge när det gäller tillgången på personlig skyddsutrustning, men försörjningen i närtid är tryggad och vi jobbar intensivt för att säkerställa att vi har materiel även på sikt.

Idag, den 7 april kl. 14:00, finns totalt 674 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, samt 119 inneliggande patienter med covid-19 varav 44 på intensivvårdsavdelning (IVA).

NU-sjukvården:
15 personer varav 8 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
62 personer varav 22 på IVA

Sjukhusen i Väster:
14 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
9 personer varav 4 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
19 personer varav 6 på IVA

Smittskydd

Det förekommer samhällspridning i samhället runtom i hela Västra Götaland, utan undantag. Mycket arbete är riktat mot äldreboenden och hemtjänst.

Sjukvård

VGR fortsätter sitt arbete utifrån Folkhälsomyndighetens scenarier och har framförhållning för att möta behovet av bland annat personal, IVA-platser, materiel, läkemedel och provtagningsförmåga.

VGR har bland annat beslutat att köpa in ytterligare utrustning som ska öka provtagningskapaciteten. Resurser kring intensivvård samordnas regionalt och matchning av personal pågår mellan framför allt Närhälsan och lämpliga sjukhus.

För att stödja den kommunala hälso- och sjukvården kring vårdhygienrutiner har en instruktionsfilm spelats in tillsammans med vårdhygien. Flera webbinarier om skyddsutrustning har hållits av vårdhygien tillsammans med chefer i vården.

Materiel

Regional produktion av skyddsrockar och visir pågår och materielgruppen bedömer att det finns goda förutsättningar att arbeta proaktivt kring materielförsörjning.

Verksamhetens kommentar

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Som väntat ökar inflödet av patienter som behöver sjukhusvård. Vi satsar på att öka vår provtagningskapacitet och samverkar mellan våra förvaltningar för att se till att såväl personal som material används där nyttan och behovet är som störst.

Den 6 april kl. 11:00 hade Västra Götalandsregionen 114 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 43 på intensivvårdsavdelning (IVA):

NU-sjukvården:
14 personer varav 9 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
57 personer varav 19 på IVA

Sjukhusen i Väster:
12 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
11 personer varav 4 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
20 personer varav 7 på IVA

Smittskydd

Idag, 6 april kl. 15:00, fanns totalt 605 personer i Västra Götaland som har testats positiva för covid-19. Flest bekräftade fall finns som tidigare i Göteborgsområdet, men samhällspridning förekommer runtom i hela Västra Götaland.

Kommentar Thomas Wahlberg, Smittskydd Västra Götaland: Vi ser en tydlig uppgång i bekräftade fall även om det inte är den snabba uppgång som vi tidigare förväntat oss. Med all sannolikhet kommer vi få en snabbare ökningstakt, men det går inte att nu säga när den kommer och hur snabb den blir. Därför är det oerhört viktigt att fortsätta göra allt vi kan för att dämpa spridningen och skydda äldre personer och andra utsatta riskgrupper.

Sjukvård

Idag, 6 april kl. 11:00, fanns totalt 114 inneliggande patienter med covid-19 i Västra Götaland, varav 43 på IVA, intensivvårdsavdelning.
Intensivt arbete pågår för att nå ut till all vårdpersonal med de nya vårdhygienriktlinjer som beslutades 31 mars. Det är viktigt att alla medarbetare har tillgång till rätt skyddsmateriel och att de används på rätt sätt.

Materialfrågan är fortsatt prioriterad. Intensivt arbete pågår för att köpa in mer skyddsutrustning och stora beställningar är lagda. Tillverkning av kvalitetssäkrade visir är även igång hos privatpersoner och lokala industrier.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Vi ser ett fortsatt ökat inflöde av patienter som behöver sjukhusvård och en hel del som behöver intensivvård. Det pågår ett intensivt arbete för att ta hand om de patienter vi har idag, men också att förbereda oss för ett ökat antal sjuka, vilket vi förväntar oss komma inom de närmsta veckorna. Jag bedömer att vi har en god framförhållning på IVA-platser.

Regional utveckling och kultur

Under mars månad varslades 42 400 personer i Sverige, nästan en dubblering av tidigare högsta nivåer för en enskild månad. I Västra Götaland uppgick antal varsel till 7 000, varav flest inom hotell- och restaurangbranschen följt av uthyrning, fastighetsservice, resetjänster samt transport och magasinering.

Länk Varselstatistik Västra Götaland
Länk Arbetsmarknadsläget i Västra Götaland

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att satsa 600 000 kronor till projektet ”Stödja Västra Götalands grundskolor/gymnasieskolor att möta utmaningar med distansundervisning” fram till 30 juni.

Kulturchefen ska denna vecka ge förslag på omfördelningar på upp till 10 miljoner kronor i detaljbudgeten för att frigöra insatser till kulturlivet. Det är ännu oklart hur det statliga kulturstödet på totalt 500 miljoner kronor ska fördelas och när utbetalningar förväntas ske.

Kommentar Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör:
Hittills i april har flest varsel lagts inom handeln samt inom kultur, nöje och fritid men det har även fortsatt komma fler varsel inom hotell- och restaurang. I Västra Götaland har det på tre dagar i april lagts 1 440 varsel (840 för hela april 2019). Bland annat har 110 hamnarbetare i Älvsborgshamnen varslats. Tillväxtverket, som var varselsamordnare under förra krisen 2008, har fått uppdrag att stötta regioner i omställnings- och varselarbete, men vi vet ännu inte vad det innebär i praktiken.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken fungerar fortsatt i stort sett normalt. I spårvagnstrafiken har personalläget gjort att trafiken kommer reduceras planerat och övergå till en glesare trafik. Samtidigt bereds reduceringsplaner för övriga trafikslag om personalläget försämras.

Kollektivtrafiken har numera ett utökat ansvar att minska trängseln ombord på fordonen. Västtrafik kör i stort sett med ordinarie kapacitet men det förekommer avgångar där det upplevs trångt.

Regional rapport covid-19 Hälso- och sjukvården

Idag, den 3 april kl. 14:00, finns totalt 509 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, samt 92 inneliggande patienter, varav 40 i intensivvård, med covid-19.

Antal inneliggande patienter med covid-19

NU-sjukvården 9 varav 7 IVA
SU 48 varav 17
Sjh i Väster 10 varav 5
SkaS 9 varav 5
SÄS 16 varav 6

Smittskydd

Smittspridning i samhället förekommer i hela Västra Götaland, utan undantag.

Det är en tydlig uppgång i bekräftade fall, men inte den snabba uppgång som förväntades tidigare. Det går inte att nu säga när uppgången accelererar och hur stor den blir.

Det är alltfler äldre som blir diagnosticerade med covid-19 och smittade äldre har upptäckts äldreboenden i Västra Götaland. Tät samverkan sker med kommunerna och mellan äldreboenden och vårdhygien i Västra Götaland.

Sjukvård

Sjukvårdens läge är överlag stabilt, med en tydlig ökning av antalet patienter med covid-19.

Tillgången på IVA-platser är i nuläget god och tältet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra har inte behövt tas i bruk. Det finns planer för hur man kan utöka antalet IVA-platser i befintliga byggnader.

De nya vårdhygienriktlinjerna har diskuterats i RS-MBL och med huvudskyddsombud. Det är viktigt att säkra att medarbetare har tillgång till rätt skyddsmateriel och att de används på rätt sätt. Webbinarier hålls med cheferna inom hälso- och sjukvården med möjlighet att ställa frågor om vårdhygienriktlinjer.

Materiel

Tillverkning av visir pågår hos såväl privatpersoner som verksamheter. Som tidigare pågår ett intensivt arbete med att säkerställa tillgången på skyddsutrustning och stora beställningar är lagda på materiel.

Läkemedel

VGR tillsammans med regionerna Stockholm, Skåne och Östergötland har fått i uppdrag från övriga regioner att köpa in de läkemedel som bedöms vara de mest centrala och kritiska för ett nationellt behov relaterat till covid-19.

Läkemedelsdistributörerna, Oriola och Tamro, har fått uppdraget att se över tillgängligheten på läkemedel på en övergripande nivå. En lista över de centrala/kritiska läkemedel som är aktuella för nationellt inköp ska tillhandahållas av de fyra regionerna till läkemedelsdistributörerna. Listan kommer att revideras över tid.

Verksamhetens kommentar

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Situationen i vården är att vi ser ett ökat inflöde av patienter som behöver sjukhusvård och en hel del som behöver intensivvård. Det pågår ett intensivt arbete, dels att ta hand om patienterna dels för att förbereda sig för ett ökat antal sjuka vilket vi förväntar oss komma inom de närmsta veckorna. När det gäller de nya vårdhygienriktlinjerna är det viktigt att se till skyddsutrustning används på rätt sätt vid rätt tillfälle

Upprättad av:

Kommunikationsdirektör Jenny Erkholm, 3 april 2020

Den 2 april kl. 15:00 har Västra Götalandsregionen 91 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 46 på intensivvårdsavdelning (IVA):

NU-sjukvården:
9 personer varav 7 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
44 personer varav 22 på IVA

Sjukhusen i Väster:
7 personer varav 6 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
9 personer varav 5 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
22 personer varav 6 på IVA

Smittskydd

Idag 2 april kl. 15:00 finns totalt 457 personer i Västra Götaland som testats positiva för covid-19. Flest bekräftade fall finns som tidigare i Göteborgsområdet, men vi ser att det förekommer samhällspridning runtom i Västra Götaland utan några särskilda undantag.

Kommentar Thomas Wahlberg, Smittskydd Västra Götaland: Vi ser en fortsatt ökning av antalet fall även om vi i nuläget inte ser samma kraftiga ökning som i Stockholm. Vi har tyvärr även flera äldreboenden som blivit drabbade. Mycket tyder på att viruset kommer leva vidare en längre tid. Vi har alla ett gemensamt ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa smittan.

Sjukvård

Idag 2 april kl. 15:00 finns totalt 91 inneliggande patienter med covid-19 i Västra Götaland, varav 46 på IVA, intensivvårdsavdelning. Tillgång på materiel är än så länge tillräcklig, men det är viktigt med fortsatt noggrann prioritering och fortsatt intensivt arbete för nya inköp. Uppdaterade riktlinjer för vårdhygien och skyddsutrustning publicerades 31 mars och är en viktig intern fråga.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Antalet inneliggande patienter med covid-19 ökar stadigt och ungefär hälften av dem behöver intensivvård. Därför ligger vårt främsta fokus på att öka kapaciteten inom IVA. Det är av största vikt att vi kan upprätthålla bemanning och materiel för en uthållig intensivvård, och att vi har en bra samordning av våra vårdplatser. Inom den övriga vården är läget stabilt.

 

Regional utveckling och kultur

En rapport om coronakrisens tänkbara effekter på ekonomi, näringsliv och sysselsättning har tagits fram av koncernavdelning data och analys. Länk till rapport

Regeringen har lanserat ett stödpaket med tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring, ökade medel till arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska program, fler möjligheter till yrkesutbildning och mer distansundervisning på universitet och högskolor. Folkhögskolorna föreslås få 76 miljoner kronor utan regional medfinansiering.

Det finns ett behov av samlad och tydlig kommunikation om statliga stödpaket till företag. VGR hjälper regionala företag att hitta aktuella stödpaket via Tillväxtverket: Länk till verksamt.se

VGR har kontinuerliga avstämningar med regeringens utsedda samordnare för covid-19:s effekter på näringslivet samt berörda myndigheter och andra regioner. Veckoavstämningar med västsvenska aktörer fortsätter i syfte att utbyta information och koordinera gemensamma insatser.

VGR:s webbplats uppdateras kontinuerligt om insatser inom näringslivet: Länk till webbplats

Kommentar Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör: Varslen ökar nu i en hög takt. Inte ens under 2008–09 års finanskris och lågkonjunktur såg vi en sådan snabb ökning. Under mars månad varslades drygt 36 000 personer i Sverige varav 6 000 personer i Västra Götaland. Det är fortsatt hotell- och restaurang samt besöksnäringen i stort som drabbas, men vi ser också en ökad påverkan på tillverkningsindustrin. Nu gäller det för oss i Västsverige att med stöd av nationella krispaket intensivt jobba vidare med insatser som stöttar företagen på kort sikt, men även skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi när det vänder.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken fungerar i stort sett normalt och vi ser stort värde i att upprätthålla vår samhällsfunktion så långt som möjligt. Resandeminskningen är just nu 30–50 procent.

Västtrafik arbetar med reduceringsplaner för trafiken baserat på dagliga rapporter från trafikföretagen, till exempel körs glesare spårvagnstrafik med anledning av personalläget. Beroende på hur situationen utvecklas kan man komma att behöva genomföra fler tidtabellsförändringar. Sjukskrivningstalen har dock börjat plana ut.

Västtrafik följer Folkhälsomyndigheten rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av covid-19, vilket innebär att vid transport av patient följs lokala rutiner. Vid beställning av ambulanstransport uppges covid-19. Kommunala transportmedel och taxi används inte. Dialog pågår med vården för att stötta med transportbehov.

Det är en ansträngd ekonomisk situation för de trafikbolag som trafikerar för Anropstyrd trafik.

Västtrafik ser även risk för försening och påverkan på vissa projekt.

Idag, den 1 april kl. 15:00, finns totalt 427 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, samt totalt 84 inneliggande patienter med covid-19.

NU-sjukvården
10 patienter, varav 8 IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
42 patienter, varav 23 IVA

Sjukhusen i Väster
7 patienter, varav 5 IVA

Skaraborgs Sjukhus
11 patienter, varav 4 IVA

Södra Älvsborgs sjukhus
14 patienter, varav 4 IVA

Smittskydd

Smittspridning i samhället förekommer runtom i Västra Götaland, utan undantag. Smittskydd Västra Götaland lägger fortsatt mycket kraft på att hindra spridning till människor i riskgrupper. Arbetet bedrivs till stor del i samverkan med kommuner.

Sjukvård

Sjukvårdens läge är överlag stabilt men ökningen av antalet patienter med covid-19 fortsätter. Dagens 84 inneliggande patienter kan till exempel jämföras med motsvarande siffra för en vecka sen, då vi hade totalt 34 inneliggande patienter.

Det är fortsatt prioriterat att stärka IVA-kapaciteten och säkra dess uthållighet. Arbetet samordnas på regional nivå av en särskild IVA-grupp för bland annat resursfördelning, bemanning, utrustning och fysiskt utrymme i form av lokaler för IVA.

Materiel

Tillgången på materiel är i nuläget tillräcklig, men det är viktigt med fortsatt noggrann prioritering och fortsatt intensivt arbete för nya inköp. En sammanställning över kritiska produkter och förbrukningsmaterial för intensivvården tas fram och ska lämnas till Socialstyrelsen. Vi ser även behov av en tydligare samverkan mellan regionerna i materielfrågor.

En kvalitetssäkrad egentillverkning av visir är igång på Chalmers Tekniska Högskola, som kommer bidra till materielförsörjning till kommunerna.

Nya vårdhygienrutiner distribuerades till samtliga berörda förvaltningar inom VGR igår, 31 mars.

Verksamhetens kommentar

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör: Nu ökar smittspridningen snabbare än tidigare men den kraftiga ökning av antal smittade som vi har sett i till exempel Stockholm ser vi fortfarande inte i Västra Götaland. Inom vården fortsätter arbetet med att öka vår kapacitet, främst inom IVA. Till allmänheten är vårt viktigaste budskap att man kan begränsa smittan genom att hålla en god handhygien, stanna hemma vid förkylningssymtom och att skydda våra äldre i riskgrupper från smitta.

Idag, den 31 mars kl. 15:00, finns totalt 399 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland, samt 74 inneliggande patienter med covid-19.

NU-sjukvården:
8 personer varav 4 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
37 personer varav 19 på IVA

Sjukhusen i Väster:
6 personer varav 6 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
10 personer varav 4 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
13 personer varav 4 på IVA

Smittskydd

Vi ser nu att det förekommer samhällspridning i samhället runtom i hela Västra Götaland, utan undantag.

Folkhälsomyndigheten har presenterat ett möjligt scenario med peak om 4-5 veckor men det går i nuläget inte att säga när toppen nås. Vi följer löpande inflödet av personer med misstänkta symtom och där ser vi en pågående ökning.

Smittskydd Västra Götaland lägger mycket kraft på samverkan med kommunerna, där fokus ligger på att hindra spridning till människor i riskgrupper. Det handlar till exempel om att nå ut med information till äldreboenden och hemtjänstpersonal.

Sjukvård

Sjukvårdens läge är överlag stabilt med en tydlig ökning av antalet patienter med covid-19.

Många aktiviteter pågår för att öka IVA-kapaciteten: NU-sjukvården förbereder att öppna en kombinerad uppvakningsavdelning och IVA; SkaS har öppnat en karantänavdelning; SÄS har öppnat en särskild beredskapsavdelning. SU har ännu inte behövt lägga patienter i sjukvårdstältet på Östra sjukhuset.

Personalförsörjning till IVA är fortsatt en nyckelfråga. Förvaltningarna har ett dagligt möte för att bevaka läget och vid behov kunna omfördela resurser.

Idag, 31 mars, gick uppdaterade vårdhygienrutiner ut till samtliga berörda förvaltningar. Dessa baseras på Folkhälsomyndigheten nationella rekommendationer för skyddsutrustning, som publicerades tidigare idag, och harmonierar med övriga regioners riktlinjer för vårdhygien.

Elektiv vård ses över och prioriteras tillsammans med sjukvårdsförvaltningarna. Lokala anpassningar görs då alla förvaltningar inte är lika påverkade av den akuta covid-vården. Digitala lösningar och vård på distans tillämpas där det är möjligt.

Stabilt läge hos Närhälsan och Regionhälsans larmcentral.

Materiel

Tillgången på materiel är i nuläget tillräcklig, men det är viktigt med fortsatt noggranna prioritering och att vi fortsätter det intensiva arbetet med att köpa in mer materiel.

De nya vårdhygienrutiner som gick ut till samtliga berörda förvaltningar idag, 31 mars, har varit efterlängtade. Förhoppningen är att de ska bidra till minskad oro hos medarbetare och korrekt användning av skyddsutrustning.

Särskilt avgörande materielfrågor gäller IVA-utrustning. Diskussioner förs med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten om behovet av nationella riktlinjer.

Inga tecken på läkemedelsbrist i Västra Götaland.

Verksamhetens kommentar

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör:
Nu ser vi en ökning i smittspridningen i Västra Götaland och mycket tyder på att vi kommer att behöva hantera sjukdomen en ganska lång tid framöver. Samtidigt har den relativt långsamma smittspridningen vi hittills haft i Västra Götaland gett oss tid att lära oss mer om viruset och förbereda vården. Det är viktigt att vi fortsätter begränsa smittan så mycket som möjligt genom att hålla en god handhygien, stanna hemma vid förkylningssymtom och att skydda våra äldre i riskgrupper från smitta.

 

Smittskydd

Det förekommer samhällspridning i Västra Götaland men det går ännu inte att ge en prognos för när peaken kommer. Idag 30 mars kl. 15:00 finns totalt 372 personer i Västra Götaland som testats positiva för covid-19.

Kommentar Thomas Wahlberg, Smittskydd Västra Götaland:
Smittspridningen i Västra Götaland börjar öka och det är inte bara i Göteborgsområdet. Det är fortsatt mycket viktigt att vi alla begränsar spridningen så mycket som möjligt. Jag uppmanar alla som har förkylningssymtom att stanna hemma och absolut inte umgås med äldre och personer med kroniska sjukdomar.

Sjukvård

I nuläget finns totalt 71 inneliggande patienter med covid-19 i Västra Götaland, varav 36 på IVA, intensivvårdsavdelning.

NU-sjukvården: 8 patienter, varav 4 IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 36 patienter, varav 18 IVA
Sjukhusen i Väster: 6 patienter, varav 6 IVA
Skaraborgs sjukhus: 8 patienter, varav 4 IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 13 patienter, varav 4 IVA

Tillgång på materiel är än så länge tillräcklig och arbete pågår löpande för att få fram mer materiel.

Kommentar Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör:
Vi ser en ökning av antalet patienter med covid-19 och mycket tyder på att vi får hantera sjukdomen en ganska lång tid framöver. Det som är positivt i Västra Götaland är att vi hittills har haft en relativt långsam smittspridning. Det har gett oss tid att förbereda vården. Nu är det av största vikt att vi säkrar bemanning och materiel för en uthållig intensivvård.

Regional utveckling och kultur

Antal varsel fortsätter att öka snabbt, både i Sverige och Västra Götaland. Antalet varslade i Västra Götaland är nästan 6 000 personer bara i mars – ungefär lika många som under hela förra året. Flest är varslen inom hotell- och restaurangbranschen, där både stora hotellkedjor och enskilda hotell, som i Strömstad och Tanum, har varslat personal.

Varje vecka samlar VGR viktiga parter inom näringsliv, kommunalförbund och andra arbetsmarknadsparter för att enas om och lyfta västsvenska behov till nationell nivå via regeringens nationella samordnare. Regeringens senaste ekonomiska stödpaket innehåller flera insatser riktade mot små- och medelstora företag. VGR överens med kommunalförbunden, myndigheter och arbetsmarknadens parter om att det är positivt.

Med stöd av VGR har företagsjourer för akut rådgivning till västvenska företag organiserats via kommunalförbunden. Verksamheten är igång i Göteborgsregionen, Fyrbodal och Skaraborg samt inom kort även i Boråsregionen.

Koncernkontoret/koncernstab RU har tillsammans med Turistrådet Västsverige skapat en webbutbildning till privata företag med max 20 anställda inom besöksnäringen i Västsverige.

Koncernavdelning kultur kartlägger behoven i regionens kulturliv. Regeringen förväntas inom kort ge besked om hur krispaketet om 1 miljard till kultur och idrott ska fördelas.

Kommentar Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör:
Vi är mitt i en kris vars totala omfattning och utsträckning i tid vi inte kan överblicka och det är viktigt med uthållighet. Det gäller både pandemin och de ekonomiska följderna. VGR och våra samarbetspartners gör allt vi kan för att hjälpa små och medelstora företag både i den akuta situationen och att på lång sikt rusta företagen för den dag det vänder. Vi följer utvecklingen noga och är beredda att gå in med fler åtgärder efterhand.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken fungerar i stort sett normalt men läget är ansträngt, framförallt inom spårvagns- och tågtrafiken. Västtrafik planerar för en situation som kommer att vara utdragen med daglig planering för olika scenarios och en ökad påverkan på kollektivtrafiken. Reduceringsplaner tas fram. Resandet uppskattas totalt sett ha minskat med 30–50 procent och den ekonomiska påverkan följs.

På grund av personalbrist har spårvagnstrafiken reducerats från 9-minuters trafik till 12-minuters trafik i rusningstid på vardagar. Det kan bli aktuellt att göra förändringar inom andra trafikslag.

Ensamåkning inom färdtjänst och sjukresor har införts.

Informationskampanj angående Coronavirusets påverkan på kollektivtrafik går ut vecka 14 i digitala kanaler och på fönsterskyltar ombord.

 

Idag, den 26 mars kl. 15:00, finns totalt 297 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland. Personerna finns runtom i regionen men drygt hälften finns i göteborgsområdet.

I nuläget finns totalt 36 inneliggande patienter med covid-19 i Västra Götaland, varav 19 på intensivvårdsavdelning (IVA).

Nu-sjukvården: 2 personer, varav 1 på IVA
Sahlgrenska Universitetsjukhuset: 24 personer, varav 12 på IVA
Sjukhusen i Väster: 4 personer, varav 4 på IVA
Skaraborgs Sjukhus: 1 person, varav 1 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 5 personer, varav 1 på IVA

Smittskydd

Vi ser att det förekommer samhällspridning i Västra Götaland men det är svårt att ge en prognos för när peaken kommer. Vi följer inflödet av personer med misstänkta symtom som kontaktar 1177 och där finns det indikationer på att en ökning är på gång.

Vi ser en oro bland grupper som vi har svårt att nå ut till med information och lägger just nu mycket kraft på kommunikationsinsatser till sådana grupper. Vi har ett gott samarbete med kommunerna som hjälper oss att nå ut. Många insatser görs på äldreboenden för att förhindra och minska spridningen där.

Sjukvård

Sjukvårdens läge är stabilt med kapacitet för att kunna ta emot fler inneliggande patienter med covid-19. Fältsjukhuset som uppförs vid Östra sjukhuset i Göteborg kan ta emot IVA-patienter sedan i förmiddags, idag torsdag. Högt tryck på telefon till Närhälsan och 1177.

Personalförsörjningen för IVA ses över löpande utifrån lägesrapport från verksamheterna. Regionens centrala funktioner stöttar för att underlätta att ha personal på plats när det behövs.

En regional riktlinje för att kunna upprätthålla viss elektiv vård och att göra prioriteringar blir färdig idag torsdag.

Inga tecken på läkemedelsbrist i nuläget.

Materiel

Materialfrågan är i fokus och en fortsatt hård prioritering nödvändig. Det görs löpande och omfattande arbete på regionövergripande nivå för att få fram materiel och att hjälpa sjukhusens personal med uppdaterade riktlinjer och rätt utrustning för varje enskild situation.

Vårdhygieniska riktlinjer uppdateras efterhand som vi lär oss mer om viruset. Det är av mycket stor vikt att alla riktlinjer når hela vägen ut till personalen för att förhindra onödig överanvändning av materiel. Särskilt avgörande för IVA-utrustning.

Att produktion i Kina och ny inhemsk produktion har kommit igång innebär att situationen kommer att förbättras på sikt. Netrilhandskar har varit bristvara men är på väg in idag torsdag.

Exempel övriga insatser

Regionens IVA-grupp har kartlagt privata leverantörer med VGR-avtal som har IVA-kompetens och ser till att dessa kan användas vid behov.

En presskonferens ska hållas imorgon fredag, i syfte att informera om regionala läget kring covid-19. Deltagare är regionstyrelsens presidium, hälso- och sjukvårdsdirektör, regionutvecklingsdirektör, vd Västtrafik samt Smittskydd Västra Götaland.

Verksamhetens kommentar

Ann Söderström: Smittspridningen i Västra Götaland börjar öka men det är viktigt att begränsa den så mycket som möjligt, framför allt genom att hålla en god handhygien och stanna hemma vid förkylningssymtom. Den relativt långsamma smittspridningen vi hittills haft i Västra Götaland har gett oss tid att lära oss mer om viruset, hur det sprids och hur vården ska agera. Nu är det av största vikt att vi behåller och förstärker den regionala samordningen av till exempel materiel och IVA-kompetens. Vi måste se till våra samlade resurser används på bästa möjliga sätt.

Den 24 mars kl. 13:00 finns totalt 265 personer som testats positiva för covid-19 i Västra Götaland. Personerna finns runtom i regionen men drygt hälften finns i göteborgsområdet.

I nuläget finns totalt 31 inneliggande patienter med covid-19 i Västra Götaland.

NU-sjukvården: 2 st, varav 1 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 22 st, varav 7 på IVA
Sjukhusen i Väster: 4 st, varav 2 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 1 st, varav 1 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 2 st, varav 1 på IVA

Smittskydd

Smittskydd Västra Götaland smittspårar fortsatt kring samtliga bekräftade fall. Antal konstaterade fall ger inte hela bilden om smittspridningen i stort, eftersom det främst är inlagda patienter och verksamhetskritisk sjukvårdspersonal som testas. Vi ser att det förekommer samhällspridning i Västra Götaland.

Vi arbetar intensivt för att nå alla grupper i samhället och på olika språk genom att skicka ut information i de nätverk som finns via kommuner och Länsstyrelsen. Stor vikt läggs vid att förhindra spridning på äldreboenden.

Sjukvård

Sjukvårdens läge är stabilt med en generell beredskap för att kunna ta emot fler inneliggande patienter. Bemanningsfrågan fortsatt viktig, många sjukhus har stor sjukfrånvaro. Högt tryck på telefon till Närhälsan men stabilt läge på vårdcentralerna. Högt tryck på 1177 men man har säker bemanning.
Det pågår många åtgärder för att stärka vården inom IVA, till exempel omfördelning av personal och snabbutbildningar för att höja IVA-kompetens. Ett fältsjukhus som byggs på Östra sjukhuset i Göteborg innebär en förstärkning med 20 IVA-platser som förhoppningsvis kan användas från och med onsdag 25 mars.

Materiel

Läget är stabilt men fortsatt återhållsamhet är mycket viktigt för en säker vård och trygg arbetsmiljö. Viktigt att alla chefer ser till att rutinerna från Vårdhygien följs. Fortsatt behov av att sprida information om att man inte får bunkra arbetskläder.
En bristvara i närtid är netrilhandskar. Diskussion pågår om att ersätta med vinylhandskar.

Exempel övriga insatser

 • Intensivt arbete pågår för att öka regionens provtagningskapacitet för covid-19. Kontakt med flera möjliga leverantörer och bevakning av intressanta projekt på andra håll i landet.
 • Planering för mer intern kommunikation om vårdhygien och gällande rutiner. Instruktionsfilm ska produceras och spridas till sjukhusen.
 • HR på VGR koncernkontor genomför en kartläggning av vårdpersonal. En särskild e-postadress bemanningcovid19@vgregion.se är skapad för att ge en snabb väg in för den som vill jobba hos oss.
 • Pressvisning av fältsjukhuset vid Östra sjukhuset hålls tisdag 24 mars kl. 15.00. Talespersoner från VGR, SU och Försvarsmakten deltar.

Verksamhetens kommentar från hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström:

Vår samordning är en framgångsfaktor för att vi ska vara effektiva och hjälpas åt på bästa sätt. Till exempel har vi ett mycket bra samarbete med kommunerna i Västra Götaland. En viktig fråga nu är den elektiva vården, där vi ser behov av en tydlig inriktning för vilken vård som ska utföras och vilken som får vänta.

Den 23 mars kl. 14:00 finns totalt 254 personer i Västra Götaland som testats positiva för covid-19. Drygt hälften finns i göteborgsområdet, men spritt även i regionen.

Totalt 34 personer i Västra Götaland är i nuläget inneliggande patienter med covid-19:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 24 personer, varav 7 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 3 personer, varav 1 på IVA
NU-sjukvården: 3 personer, varav 1 på IVA
Sjukhusen i Väster: 3 personer, varav 1 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 1 person, varav 1 på IVA

Smittskydd

Antal konstaterade fall ger inte hela bilden om smittspridningen i stort, eftersom det främst är inlagda patienter och verksamhetskritisk sjukvårdspersonal som testas. Vi ser att det förekommer samhällspridning i Västra Götaland.

Ett intensivt arbete pågår för att säkra och om möjligt utöka bemanning av laboratorier som behandlar prover för covid-19, samt att få tillgång till snabbtester som kan effektivisera arbetet.

Smittskydd Västra Götaland betonar att man fortsatt smittspårar kring samtliga bekräftade fall.

Sjukvård

Sjukhusen är förberedda att ta hand om ökade flöden av misstänkta covid-19 patienter, bland annat genom utökningar IVA-platser och minimering planerad vård. Läget under helgen har varit stabilt, men sjukvården märker en ökande belastning och medarbetarna jobbar hårt. Samtliga sjukhusförvaltningar har gått upp i stabsläge, SU och NU-sjukvården har gått upp ytterligare en nivå till förstärkningsläge. Även vårdcentraler och 1177 är fortsatt ansträngda.

Materiel

För en säker vård för patienter och en trygg arbetsmiljö för medarbetare måste vi hushålla med befintliga resurser. Viktigt att sjukhusen litar på det regionala fördelningsarbetet. Brist i närtid på netrilhandskar, vilket inte levereras till Sverige i nuläget. Ingen brist på hand- eller ytdesinfektion. Överbeställningar av läkemedel har mattats av.

VGR har nära och löpande erfarenhetsutbyte med Region Stockholm, som ser att deras personal är orolig och därmed bunkrar bl a arbetskläder. Finns liknande tendens i VGR.

Exempel övriga insatser

Presskonferens 19 mars med Regionstyrelsens ordförande och vice ordförande, hälso- och sjukvårdsdirektören samt Smittskydd Västra Götaland. Talespersonerna betonade att fokus främst ligger på materiel- och personalförsörjning samt IVA.

Smittskydd Västra Götaland arbetar mycket med kommunerna kring äldreboenden för att skydda och få till bra struktur för att kunna vårda där, inte på sjukhus.

Nya interna kommunikationskanaler. Dagligt e-postutskick ”I-linjen covid-19” går till samtliga chefer inom hälso- och sjukvården och alla riktlinjer, rutiner och vägledningar är samlade på en gemensam intern webbplats.

Verksamhetens kommentar från hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström:

 Vi har skapat en organisation som gör att vi ska kunna möta situationen på ett bra sätt. Just nu ser vi ett ökat inflöde av patienter och vi tror att det kommer att fortsätta öka när vi tittar på Stockholm och Italien. Därför är det viktigt att planera för uthållighet, inte minst i bemanningen av intensivvårdsavdelningarna.

Totalt antal konstaterade fall av covid-19

Totalt finns 207 bekräftade fall i Västra Götaland den 19 mars klockan 13.

Antal positiva fall ger inte en säker bild om smittspridningen i stort, eftersom det numera är främst inlagda patienter och verksamhetskritisk sjukvårdspersonal (akut, ambulans och liknande) som testas. Det finns en viss smittspridning i det svenska samhället, framförallt i Stockholm men även i Västra Götaland.

Totalt antal inneliggande patienter med covid-19

Den 19 mars kl. 10:30 har Västra Götalandsregionen 23 inneliggande patienter med positiv covid-19:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 21 st, varav 4 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 1 st, varav 0 på IVA
NU-sjukvården: 1 st, varav 0 på IVA
Sjukhusen i Väster: 0 st
Skaraborgs sjukhus: 0 st

Belastning på sjukvården

Situationen på sjukhusen är fortsatt ansträngd. Samtliga sjukhusförvaltningar har sedan tidigare gått upp i stabsläge för att hantera ökat inflöde av patienter och hög sjukfrånvaro.

1177 på telefon är fortsatt hårt belastade och över 50 procent av inkommande samtal handlar om coronavirus. För att avlasta personalen vidtas åtgärder som bland annat chattbot, snabbutbildning av personal samt att kalla in pensionerade medarbetare. Den senaste veckan har antalet samtal minskat något, troligtvis tack vare knappval 9 och hänvisning till 113 13.

Materiel

Materiel är en fortsatt viktig utmaning. Prioritering och fördelning av skyddsmateriel görs inom arbetsgruppen för materielförsörjning.

Användning av skyddsutrustning ska ske enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Hemställan om tillfällig dispens att använda skyddsmask 90 har nu godkänts av Arbetsmiljöverket. Gäller samtliga ambulansförvaltningar.

Några exempel på övriga insatser

VGR gick upp i regionalt stabsläge 18 mars, i syfte att ytterligare stärka samordning och ledning.

Sjukhusen är förberedda för att ta hand om ökade flöden av misstänkta covid-19 patienter, bland annat genom att utöka sina IVA-platser och minimera planerad vård. För att separera flöden och minska smittorisken mellan patientgrupper, jobbar akutmottagningarna och vårdcentralerna nu med grindvakter och tält.

Närhälsan har ökat sin tillgänglighet per telefon och erbjuder digitala besök där det är möjligt.

Västtrafik har infört åtgärder för att minska smittspridningen; framdörrar på fordonen är stängda och främre sätena är blockerade för att hålla avstånd till förarna.

Verksamhetens kommentar från hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström:

Ann Söderström: Vi går nu in i ett läge där fler behöver sjukhusvård samtidigt som vi kommer att ha en ökad sjukfrånvaro. Därför behöver vi samla Västra Götalandsregionens resurser mer effektivt för att hjälpa förvaltningarna att klara materialtillgång, vårdplatser och läkemedel. Vi har arbetat i en särskild organisation sedan den 3 februari och att vi nu går upp i stabsläge är en naturlig följd av den förväntade händelseutvecklingen. Centralt är vårt fokus på att rigga stabsorganisation genom att formalisera beslutsmandat och identifiera vilka andra funktioner som ska finnas och bemanna dessa.

Totalt antal konstaterade fall av covid-19

Totalt finns 179 bekräftade fall i Västra Götaland den 17 mars klockan 13.

Förändrade provtagningsrutiner från Folkhälsomyndigheten innebär att alla patienter som insjuknar i akut luftvägsinfektion utan känd orsak med behov av inneliggande vård på sjukhus ska provtas.

Syfte med provtagningen är att prioritera identifiering av fall av covid-19 där det finns risk för smittspridning inom sjukvården.

Sjukhusförvaltningarna utarbetar ett flöde som separerar patienter med övre luftvägsinfektion från andra fram till att provsvar är klart. Sedan kan patienter med negativa provsvar för covid-19 flyttas till annan vårdenhet.

Antal inneliggande patienter med covid-19

Inneliggande patienter i Västra Götalandsregionen med positiv covid-19 den 17 mars kl 13:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 9 st, varav 1 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 0 st
NU-sjukvården: 1 st, varav 0 på IVA
Sjukhusen i Väster: 0 st
Skaraborgs sjukhus: 0 st

Belastning på sjukvården

Situationen på sjukhusen är ansträngd på grund av ett ökat inflöde av patienter och hög sjukfrånvaro hos personalen.

VGR har ökat beredskapen i sjukvården. Planer har setts över och verksamheten är beredd för att kunna hantera ett större sjukdomsutbrott där vi stegvis trappar upp vår kapacitet och förmåga.

Alla verksamheter minimerar planerad vård som kan vänta för att bereda plats för covid-19-patienter.

Materiel

För närvarande pågår ett intensivt arbete med att säkerställa tillgång på materiel. Användning av skyddsutrustning ska ske enlig Folkhälsomyndighetens rekommendationer. VGR arbetar med att öka kunskapen hos alla medarbetare om vilken skyddsutrustning som ska användas, hur den ska användas och i vilken omfattning.

Några exempel på övriga insatser

Närhälsan förstärker arbetet med Närhälsan online. Bland annat har ett stort antal sjuksköterskor och läkare snabbutbildats för att omgående kunna gå in och arbeta med Närhälsan online.

En regional rutin för provtagning för covid-19 av medarbetare i sjukhusförvaltningarna har tagits fram. Förvaltningarna utgår i sina lokala rutiner från denna vid val av vilka medarbetare som ska provtas och hur den ska organiseras.

Verksamhetens kommentar från hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström:

Ann Söderström: Det pågår ett intensivt arbete i våra olika förvaltningar för att kunna klara ett ökat inflöde av patienter med covid-19 samtidigt som vi kommer att ha en ökad sjukfrånvaro. Vi samarbetar för att klara materialtillgång, vårdplatser och läkemedel såväl regionalt som nationellt. Samverkan sker också med kommunerna i VG.

Publicerad: