Samhällsfarliga varsel dras tillbaka efter förhandling med Vårdförbundet

Uppdaterad:
Publicerad:

Vårdförbundet återkallar nu flera konfliktåtgärder som VGR anser samhällsfarliga och skulle riskera människors liv och hälsa. Det står klart efter förhandlingar som blev klara på fredagsmorgonen.

– Resultatet av förhandlingarna innebär att flera strejkåtgärder stoppas eller dras ner på. Det betyder att patienter som behöver akut vård inte påverkas, säger Lotta Cellbrot, förhandlingschef i Västra Götalandsregionen, VGR.

Den gångna veckan har VGR förhandlat med Vårdförbundet i Västra Götaland om den strejk på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som fackförbundet varslat om från 4 juni.

Återkallar delar av strejkvarslet

Vårdförbundet återkallar nu strejkvarslet beträffande ett flertal av de berörda enheterna, bland annat inom akutmedicin, kirurgi och radiologi. Därutöver har Vårdförbundet också gått med på undantag för flera av de andra verksamheter som VGR ansåg drabbades på ett samhällsfarligt sätt. Det handlar bland annat om blodbussen, laboratorieverksamhet och kardiologi.

– Vi har varit tydliga med hur allvarliga konsekvenser strejkåtgärder skulle ha på våra patienter och Vårdförbundet har lyssnat in oss. Med patienternas bästa för ögonen känns det väldigt bra att vi är överens om att varslet var samhällsfarligt på flera punkter. I den fortsatta konflikten kommer VGR säkerställa att patienter med behov av akut vård och vård som inte kan anstå kommer att få sin vård. Samtidigt vill jag poängtera att det är viktigt att SKR och Vårdförbundet skyndsamt återupptar sina förhandlingar nationellt. Konflikten behöver få ett slut för patienternas skull, säger Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsproduktionsdirektör i VGR.

Stora delar av strejkvarslet kvarstår

Även om Vårdförbundet nu återkallar flera av sina konfliktåtgärder kvarstår stora delar av strejkvarslet inför tisdag 4 juni. För Sahlgrenska Universitetssjukhuset fortsätter nu de intensiva förberedelserna.

– Vi står fortfarande inför en mycket ansträngd situation på tisdag och arbetar vidare med att minska konsekvenserna för våra patienter. Såväl akutsjukvård som vårdplatser och mottagningar är påverkade, men på en lägre nivå. Många enheter har stora beroenden av varandra och en strejk kan fortfarande innebära risker, säger Mattias Bjarnegård, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Mot bakgrund av de lokala förhandlingarna med Vårdförbundet kommer VGR inte att lämna in någon framställan till den centrala nämnden för samhällsfarliga konflikter.

Parallellt med varslet inför 4 juni har Vårdförbundet lagt ett separat strejkvarsel som träder i kraft den 11 juni och som VGR nu analyserar.

Sedan 25 april har Vårdförbundet också en pågående blockad mot övertid, mertid och nyanställningar. Blockaden mot nyanställningar upphör dock den 4 juni. 

Läs mer

28/5: Vårdförbundet varslar om ytterligare strejk från 11 juni
24/5: Västra Götalandsregionen begär förhandling om samhällsfara
25/4: Facklig blockad inom hälso- och sjukvården