Vårdförbundets blockad

Publicerad:

Den nationella avtalskonflikten mellan SKR/Sobona och Vårdförbundet fortsätter och har nu pågått i tre veckor.

Hälso- och sjukvården i VGR vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa invånarnas behov av akut vård och vård som inte kan anstå. Ändrade scheman, ändrade arbetssätt och omflyttning av personal från den planerade vården är några av åtgärderna.

Planering inför sommaren pågår enligt rutin för att ta hänsyn till blockadens konsekvenser.

För invånare kan blockaden innebära längre väntetider, eller att planerade besök bokas om. Alla patienter som berörs kommer att kontaktas av sin vårdgivare.

Så påverkas du som patient av Vårdförbundets konflikt - vanliga frågor