VGR begär nya förhandlingar om samhällsfara på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Publicerad:
Sjukhuspersonal går i en korridor. Bilden är suddig.
Fotograf: Ines Sebalj

I dag inleder Västra Götalandsregionen, VGR, och Vårdförbundet i Västra Götaland förhandlingar om samhällsfarliga konfliktåtgärder inom kardiologi och ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Efter sju veckors övertidsblockad och nio dagars strejk ser VGR risk för människors liv och hälsa.

Förhandlingarna handlar om vårdpersonal som tagits ut i strejk på den ortopediska avdelningen 233, som bland annat utför avancerad akut handkirurgi, samt hjärtavdelningarna 13 och 26.

- Efter en dryg veckas strejk ser vi tydligt att konfliktåtgärderna innebär medicinskt oacceptabla risker för patienters liv och hälsa. De här avdelningarna står för vård som vi inte kan kompensera för och strejken drabbar patienter med akuta tillstånd som till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt och behov av akuta ortopediska och handkirurgiska ingrepp, säger Mattias Bjarnegård, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Konsekvenser för bland annat medicin och kirurgi

Strejken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset inleddes den 4 juni med konsekvenser för både medicin, kirurgi, akuta åkommor och icke-akuta sjukdomar. Inför strejkstarten drog Vårdförbundet i Västra Götaland tillbaka och justerade delar av varslet.

Men efter tio dagars strejk står det alltså klart för VGR att även det justerade varslet innebär stora risker.

-Vi följer konfliktens effekter i hela Västra Götaland för att snabbt kunna vidta åtgärder om det uppstår risk för människors liv och hälsa. I de här fallen kan vi inte säkerställa akut vård och vård som inte kan anstå. Därför anser vi att dessa delar av strejken samhällsfarlig, säger Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsvårdsproduktionsdirektör i VGR.

VGR lämnade en formell begäran om förhandling om samhällsfarlig konflikt till Vårdförbundet i Västra Götaland på kvällen den 13 juni. Förhandlingar den 14 juni.

Länkar