Hälsa och vård

Västra Götalandsregionen ansvarar för att du som bor i Västra Götaland kan få den hälso- och sjukvård du behöver. Hälso- och sjukvården är vår mest omfattande verksamhet. Här arbetar omkring 48 000 medarbetare och cirka 90 procent av den totala budgeten går till olika former av hälso- och sjukvård.

1177

Söker du vård? På 1177.se finns uppgifter till all vård i Västra Götaland samlad.

Pojke tar sig för ögat.

Patientnämnden

Om du upplevt något i vården som du inte är nöjd med kan du klaga eller lämna synpunkter.

Vårdgivarwebben

På Vårdgivarwebben finns information som är riktad till dig som är vårdgivare, samarbetspartner eller jobbar på någon av kommunerna i Västra Götaland.

Vårdspersonal tittar på surfplatta i sjukhuskorridor

Vårdskiftet

På Vårdskiftet finns information för dig som vill följa utvecklingen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

Forskning och utveckling

Västra Götalandsregionen verkar för att stimulera forskning i hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och näringsliv.

Förvaltningar och bolag

På den här sidan hittar du länkar till Västra Götalandsregionens egna sjukhus och andra förvaltningar och bolag,