Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Har du synpunkter eller klagomål på vården?

Så här kan du lämna klagomål och synpunkter till oss:

På 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du logga in och göra en elektronisk anmälan:
1177 Vårdguiden

Blankett för anmälan till Patientnämnden     
V.g. skicka inte med journalkopior

Fullmakt, skickas in tillsammans med blankett för anmälan
Om klagomålet gäller en närstående över 18 år, bifoga ett skriftligt medgivande (en fullmakt) från den personen. 

Du når oss på telefonnummer 010-441 20 00  under följande telefontider (med reservation för ändringar):

Måndag kl. 09.00-11.00
Tisdag kl. 09.00-11.00, 13.00-15.00
Onsdag kl. 09.00-11.00
Torsdag kl. 09.00-11.00, 13.00-15.00
Fredag kl. 09.00-11.00

OBS! Torsdag 29 augusti har vi utbildningsdag och därför ingen telefontid.

I första hand ska vårdgivaren ta emot och besvara patienter och närståendes klagomål och synpunkter.

Du som är patient eller närstående kan också vända dig till patientnämndernas kansli med frågor, synpunkter och klagomål. Kontakta patientnämnden när du upplever att vården inte fungerar som den ska. Dina synpunkter och klagomål är viktiga för att vården ska kunna bli bättre och säkrare.

Våra förutsättningar:

 • Patientnämndernas kansli tar emot synpunkter och klagomål på offentligt finansierad hälso- och sjukvård, tandvård och kommunal hälso- och sjukvård inklusive skolhälsovård i Västra Götalandsregionen.
 • Om patienten är ett barn ska patientnämnden särskilt beakta barnets bästa. 
 • Vi är en fristående instans i förhållande till hälso- och sjukvården.
 • Patientnämnderna har ett gemensamt kansli med personal med bred kompetens och erfarenhet från olika områden inom och utanför hälso- och sjukvården.
 • Det kostar inget att vända sig till oss.
 • Vi fungerar som en förmedlande länk mellan patient och vårdens verksamheter.
 • Utredare på patientnämndernas kansli har tystnadsplikt.
 • Vi gör inga medicinska bedömningar och har inga disciplinära befogenheter.

 

Vårt arbetssätt:

 • Du kan kontakta oss via 1177, e-post, brev, telefon eller vid behov planerat besök.
 • Utredare på patientnämndernas kansli lyssnar, informerar och svarar på frågor.
 • Vid behov hjälper vi dig att hitta rätt myndighet eller kontaktvägar.
 • Vi kan om du önskar och ger oss samtycke, förmedla dina synpunkter och klagomål till berörd vårdverksamhet och begära svar på dina frågor. Om klagomålet gäller en närstående, behövs muntligt eller skriftligt medgivande från den personen.
 • Vid handläggning av ärenden där patienten är ett minderårigt barn kan utredaren behöva samtala med barnet för att ta del av barnets åsikter och beakta dessa vid bedömningen av barnets bästa. Det är den enskilde utredaren som bedömer om kontakten med barnet ska tas utifrån ärendets karaktär.
 • Vi eller vården återkopplar svar till dig.
 • Alla inkomna klagomål i linje med vårt uppdrag, registreras och ingår i löpande statistik och redovisning till vårdens tjänstemän och politiker i Västra Götalandsregionen. Syftet är att bidra till ökad kvalitet, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. 

Informationsbroschyr om Patientnämnden - för patienter

För beställning av foldrar inom VGR (Västra Götalandsregionen)v.g. kontakta adress- och distributionscentrum). För beställning utanför VGR, v.g. kontakta oss på patientnämnden.

För generella frågor till förvaltningen, kontakta patientnamnden@vgregion.se. Skicka inte känslig information via e-post.

Har du klagomål och synpunkter som rör verksamheten utanför Västra Götalandsregionen kontakta respektive landstings hemsida på 1177.se.

Senast uppdaterad: 2019-07-26 10:35