Psykologmottagningar föräldraskap och små barn

Snart flyttar vi informationen på denna sida till 1177 för att erbjuda en väg in till vården.

Vi finns till för dig som upplever att du behöver ytterligare stöd och råd i ditt föräldraskap utöver det stöd du får på barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen.

Du kan vända dig till oss med frågor kring:

  • oro inför att bli förälder
  • hur du mår i samband med att bli förälder
  • när du har bekymmer i ditt föräldraskap
  • ditt barns beteende och utveckling
  • händelser i familjen som påverkar dig och ditt barn

Vi möter blivande föräldrar, barn 0-5 år och deras föräldrar individuellt och i grupp.

Vi genomför bedömning av barns utveckling på uppdrag av barnhälsovården.

Du får i första hand kontakt med någon av psykologerna genom barnavårdscentralen eller barnmorskemottagningen. Det går även att ta kontakt med oss direkt via e-tjänster. Besöken är kostnadsfria.

Föräldrarådgivning online

Om du har kortare frågor kring föräldraskap eller barn 0-5 år, finns vår mottagning online för dig. Vi erbjuder ett gratis, digitalt samtal på 15-30 minuter.

Mottagningen Föräldrarådgivning online finns i appen Vård och hälsa. Där erbjuder vi en kostnadsfri rådgivning upp till 30 minuter med BVC-psykolog för dig som har avgränsade frågor kring ditt barn, 0-5 år, eller föräldraskapet.

För att du ska få snabb och rätt hjälp rekommenderar vi att du alltid tar upp frågan på ditt BVC först. Vi ger endast psykologisk rådgivning och svarar inte på medicinska frågor.