SMC Pilen

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Söker du kontakt med Sexualmedicinskt centrum, se denna länk: Sexualmedicinskt centrum - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

För kontakt med SMC Pilen ring eller SMS:a för tidsbokning

0737-21 94 42

Växeltelefon

Verksamhetschef

 

Till oss behöver du ingen remiss
Kontakta oss för konsultation, rådgivning och tidsbokning:

Telefonnummer: 0737-21 94 42

Besök

Öppettider

 • Lunch 12:00-13:00
  måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besökstider

 • Endast tidsbokning
  måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Fjärde Långgatan 48
413 27 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

plan 8

Postadress

SMC Sexualmedicinskt Centrum-Pilen
Fjärde Långgatan 48, pl 8
413 27 Göteborg

 

Verksamhetschef
Mats Leffler
mats.leffler@vgregion.se 
Mobil:0702-45 52 71

OBS: Ingen tidsbokning eller rådgivning på detta nummer.

SMC-Pilen är en specialiserad lågtröskelverksamhet inom Sexualmedicinskt centrum (SMC) som riktar sig till sexuellt riskutsatta personer från 13 år.

Sexuell riskutsatthet: Även om alla kan bli utsatta för sexuellt våld så är vissa individer och grupper mer riskutsatta än andra. Framför allt gäller det personer med tidigare erfarenhet av våld, omsorgssvikt, hemlöshet, substansberoende, socioekonomisk utsatthet, funktionsnedsättning, migration och personer med HBTQ-identitet.  Även personer med kopplingar till kriminella personer och nätverk har ökad risk för sexuellt våld. SMC Pilen vänder sig också till sexuellt riskutsatta personer som även riskerar att utsätta andra.

Sexuellt våld innefattar sexuella övergrepp, våldtäkt, grooming, sexuell exploatering som sex mot ersättning/prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Söka vård hos oss

Till oss behöver du ingen remiss.
Kontakta oss för konsultation, rådgivning och tidsbokning:

Telnr: 0737-21 94 42

Vid ditt besök hos oss

Samtalsstöd och uppföljning av sexuell och reproduktiv hälsa

På SMC-Pilen erbjuder vi samtalsstöd med fokus på sexuell riskutsatthet och erfarenhet av sexuellt våld.
Vi erbjuder också uppföljning av sexuell och reproduktiv hälsa med STI provtagning, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovtagning och Hepatit B vaccination.
Vi arbetar utefter Traumamedveten omsorg (TMO).

Besöket är kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar på SMC-Pilen är barnmorskor med utbildning inom psykoterapi, sexologi och trauma.

Om du behöver testa dig för sexuellt överförbara infektioner (STI) i Göteborg kan du också besöka dessa ställen, eller kontakta din lokala vårdcentral.

Könsmottagningen, Sahlgrenska För dig över 24 år

Ungdomsmottagning, Göteborg För dig mellan 13-24 år

MUM - Mottagning unga män För dig som är man mellan 18-30 år

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Söker du kontakt med Sexualmedicinskt centrum, se denna länk: Sexualmedicinskt centrum - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

För kontakt med SMC Pilen ring eller SMS:a för tidsbokning

0737-21 94 42

Växeltelefon

Verksamhetschef

 

Till oss behöver du ingen remiss
Kontakta oss för konsultation, rådgivning och tidsbokning:

Telefonnummer: 0737-21 94 42

Besök

Öppettider

 • Lunch 12:00-13:00
  måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besökstider

 • Endast tidsbokning
  måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Fjärde Långgatan 48
413 27 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

plan 8

Postadress

SMC Sexualmedicinskt Centrum-Pilen
Fjärde Långgatan 48, pl 8
413 27 Göteborg

 

Verksamhetschef
Mats Leffler
mats.leffler@vgregion.se 
Mobil:0702-45 52 71

OBS: Ingen tidsbokning eller rådgivning på detta nummer.

SMC-Pilen är en specialiserad lågtröskelverksamhet inom Sexualmedicinskt centrum (SMC) som riktar sig till sexuellt riskutsatta personer från 13 år.

Sexuell riskutsatthet: Även om alla kan bli utsatta för sexuellt våld så är vissa individer och grupper mer riskutsatta än andra. Framför allt gäller det personer med tidigare erfarenhet av våld, omsorgssvikt, hemlöshet, substansberoende, socioekonomisk utsatthet, funktionsnedsättning, migration och personer med HBTQ-identitet.  Även personer med kopplingar till kriminella personer och nätverk har ökad risk för sexuellt våld. SMC Pilen vänder sig också till sexuellt riskutsatta personer som även riskerar att utsätta andra.

Sexuellt våld innefattar sexuella övergrepp, våldtäkt, grooming, sexuell exploatering som sex mot ersättning/prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Söka vård hos oss

Till oss behöver du ingen remiss.
Kontakta oss för konsultation, rådgivning och tidsbokning:

Telnr: 0737-21 94 42

Vid ditt besök hos oss

Samtalsstöd och uppföljning av sexuell och reproduktiv hälsa

På SMC-Pilen erbjuder vi samtalsstöd med fokus på sexuell riskutsatthet och erfarenhet av sexuellt våld.
Vi erbjuder också uppföljning av sexuell och reproduktiv hälsa med STI provtagning, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovtagning och Hepatit B vaccination.
Vi arbetar utefter Traumamedveten omsorg (TMO).

Besöket är kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar på SMC-Pilen är barnmorskor med utbildning inom psykoterapi, sexologi och trauma.

Om du behöver testa dig för sexuellt överförbara infektioner (STI) i Göteborg kan du också besöka dessa ställen, eller kontakta din lokala vårdcentral.

Könsmottagningen, Sahlgrenska För dig över 24 år

Ungdomsmottagning, Göteborg För dig mellan 13-24 år

MUM - Mottagning unga män För dig som är man mellan 18-30 år