Fortfarande drabbas många patienter av vårdskador

Socialstyrelsen presenterar en ny rapport om utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet.

Rapporten syftar till att vara ett kunskapsunderlag till stöd för det fortsatta patientsäkerhetsarbetet på nationell och regional nivå. Den redovisar nuläget, speglar skillnader i utfall, beskriver genomförda och pågående utvecklingsarbeten och utvecklingsområden.

Rapport inom patientsäkerhetsområdet 2017 - Socialstyrelsen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17