Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny rutin för hantering av person- och journaluppgifter vid könskorrigering

Nu finns en ny rutin som ska följas av hela VGR som gäller för hantering av person- och journaluppgifter vid könskorrigering. Här hittar du rutinen och samtyckesblanketten.

Processen för en person att erhålla nya namn och personnummer efter könskorrigering involverar flera myndigheter och är inte alltid synkroniserad. Det är viktigt att patientens identifikation är säkerställd i de informationssystem som hanterar journaluppgifter. Det är viktigt för sjukvården att ha tillgång till historiken i patientjournalen för att ge en så god och säker vård som möjligt. VGR har flera regionala vårdsystem, därför krävs regiongemensam hantering av person- och patientuppgifter. 

För den som genomgått könskorrigerande behandling och fått ett nytt personnummer upprättas en ny patientjournal. Rekommendationen är att patient-/ journaluppgifter slås ihop/kopplas. Om patienten inte vill att journaler slås samman/kopplas ska en hänvisning noteras från den nya journalen till den gamla. Viktigt att patienten är införstådd med vad alternativen innebär och att vi har ett samförstånd kring hanteringen. Samtyckesblankett fylls i av patienten för hur patient-/ journaluppgifter ska hanteras. Verksamhetsrutiner krävs för att säkerställa hanteringen. Patienten ska också informeras om vilka andra möjligheter som finns att skydda tidigare journalinformation.

För den som genomgått könskorrigerande behandling och fått ett nytt personnummer upprättas en ny patientjournal. Rekommendationen är att patient-/ journaluppgifter slås ihop/kopplas. Om patienten inte vill att journaler slås samman/kopplas ska en hänvisning noteras från den nya journalen till den gamla. Viktigt att patienten är införstådd med vad alternativen innebär och att vi har ett samförstånd kring hanteringen. Samtyckesblankett fylls i av patienten för hur patient-/ journaluppgifter ska hanteras. Verksamhetsrutiner krävs för att säkerställa hanteringen. Patienten ska också informeras om vilka andra möjligheter som finns att skydda tidigare journalinformation.

Senast uppdaterad: 2019-10-04 08:36