Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sveriges kommuner och landstings kontaktpersonsmöte för patientsäkerhet ägde rum den 23 maj

Sveriges kommuner och landsting anordnade den 23 maj 2017 ett kontaktpersonsmöte för patientsäkerhet. Här hittar du program och presentationsmaterial från dagen.

Program för dagen 
Vid frågor kontakta Agneta Resare, agneta.resare@vgregion.se

Sammanhållen vård med fokus på vårdens övergångar 

Göran Stiernstedt, Regeringens särskilda utredare
Effektiv vård
Anna Nergårdh, Regeringens särskilda utredare
System- och strukturförändringar av hälso- och sjukvården
Maj Rom, SKL
Samverkan vid utskrivning från sjukhus 

Information från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen berättade om webbplatsen "Samlat stöd för patientsäkerhet"

En ny föreskrift om ordination och hantering av läkemedel börjar gälla från 2018-01-01. En handbok kommer vid årsskiftet 2017/2018. 

En ny föreskrift om vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete som börjar gälla från 2017-09-01. Även här kommer en handbok att komma. IVO kommer att färdigställa en anmälningsföreskrift till 2017-09-01. 

Se bildspelet från Socialstyrelsen. 

Information från SKL 

SKL informerade om: 

- rapport om vårdrelaterade infektioner
- markörbaserad journalgranskning
- visualisering av resultat från PPM-mätningar 
- uppdaterad handbok kring patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård
- en studie och ett arbetsmaterial kring patientens övergångar i hälso- och sjukvården
- jämförelse mellan innehållet i patientsäkerhetsberättelserna 2014 och 2016
- presentation av resultat av SKLs enkät till kontaktpersonerna. 

Se bildspelet om markörbaserad journalgranskningar från SKL.  

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18