Godkänt vårdförlopp depression hos vuxna

Uppdaterad:
Publicerad:

Vårdförlopp depression hos vuxna är godkänt och lanseras 12 oktober. 

Digitalt seminarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för depression hos vuxna.

Datum: 12 oktober 2023
Tid: 13.00 – 16.00
Plats: Digitalt i Teams
Kostnad: Gratis

Följ denna länk för att ta del av seminariet Vårdförlopp depression | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)