Nyheter från Psykiatrin i Halland

I detta nummer av Psykiatrin Hallands nyhetsbrev resonerar vi om olika aspekter av åldrandet, särskilt med tanke på psykiska besvär, vi hälsar på hos Förebyggande enheten i Halmstad, där barnen är i fokus om än inte personligen närvarande och vi beskriver en överenskommelse som ska komma patienter till del på ett konkret vis. Ovanpå allt detta avslöjar vi något om Psykiatrin Hallands planer för 2021. I denna fråga blir det också filmvisning.

För patienternas bästa samarbetar Psykiatrin Halland med sjukhus och vårdcentraler, socialförvaltningar och skolhälsovård, arbetsförmedling och försäkringskassa – och många fler. Detta skildras ur en rad synvinklar i vårt nyhetsbrev som du kan läsa genom att klicka här nedan. Vi planerar att ge ut sex nummer per år och på denna sida sammanställer vi fullständiga versioner av artiklar, inlägg etcetera som publiceras i Psykiatrin Hallands nyhetsbrev.

Länk till nr 5, 2020
Vill du prenumerera på Psykatrin Hallands Nyhetsbrev? Klicka här