Regionala administrativa riktlinjer

Uppdaterad:
Publicerad:

Regiongemensamma administrativa riktlinjer inom strategiskt viktiga ämnesområden

Internetförmedlad psykologisk behandling - behandlingsformen har gott forskningsstöd och är en effektiv behandling vid lindrig till medelsvår problematik. Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutade 2018-01-22 om en Riktlinje för internetförmedlad psykologisk behandling

Det finns också riktlinjer för s k stegvis psykologisk behandling vid ångest, depression och insomni. Dessa hittar du på läkemedelssidan under terapigrupp psykiatri och regionala medicinska riktlinjer. Dokumenten som avses kallas här Tilläggsinformation RMR insomni, Tilläggsinformation RMR Depression och Tilläggsinformation Ångestsjukdomar.