Terapigrupp Psykiatri

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Psykiatri.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Relaterad information

Kontaktpersoner                         

Ordförande Ingrid Lindstedt, ingrid.m.lindstedt@vgregion.se, överläkare, Psykiatrisk klinik, Kungälvs sjukhus

Sekreterare Georg Dolk, georg.dolk@vgregion.se, Apotekare, Sjukhusapoteket VGR/SÄS

Övriga medlemmar

Babak Assadi-Nejad, läkare, Klin farm SU/Sahlgrenska

John Karlsson-Sondell, Apotekare, Regional vårdanalys

Magnus Geirsson, distriktsläkare, VC Norrmalm, Skövde

Ulla-Britt Mattsson, överläkare, Område 2 Neuropsykiatri SU/Mölndal

Valentin Dinca, överläkare, Vuxenpsykiatriska kliniken SÄS

Henrik Nyström, distriktsläkare, Torpavallens Vårdcentral

Lars Joelsson, överläkare, BUP NU-sjukvården

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26