Terapigrupp Psykiatri

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Psykiatri.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Terapigrupp

Kontaktpersoner                         

Ordförande Harald Aiff, harald.aiff@vgregion.se, överläkare, Kunskapsstöd för psykisk hälsa  

Sekreterare Georg Dolk, georg.dolk@vgregion.se, Apotekare, Sjukhusapoteket VGR/SÄS

Övriga medlemmar

Lisa Lundberg - föräldraledig

Sara Lundqvist, överläkare, Område 1 Barn och ungdomspsykiatri, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Johan Nilsson, läkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Robert Sigström, ST-läkare, Område 2 Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Zoltan Szabo, överläkare, Område 2 Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset