Terapigrupp Psykiatri

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Psykiatri.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Relaterad information

Läkemedelsverket (www.lakemedelsverket.se)

Behandling av ADHD

Behandling av Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom

Behandlind av depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom (jan 2017)

SBU (www.sbu.se)

Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se)

Nationella riktlinjer missbruk och beroendevård (2015)

Patientbroschyr om hälsofrämjande åtgärder avseende alkohol och tobak (2012)

Kunskapsguiden (Samverkan mellan flera olika statliga myndigheter)

Missbruk och beroende

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (www.tlv.se)

Depressionsrapporten

Svenska föreningen för barn och ungdomspsykiatri

Vårdprogram och riktlinjer

Övriga länkar

Checklista vid antipsykotikabehandling av BPSD

Skattningsskalor

AUDIT

AUDIT förklaring

DUDIT

EPDS

GDS-20

ISI - Insomnia Severity Index

MADRS

MINI

Prisjämförelser (avser priser vid receptförskrivning)

Diagram Antipsykotika (mars 2017)

Diagram Antidepressiva (mars 2017)

Diagram ADHD (mars 2017)

Kontaktpersoner                         

Ordförande Ingrid Lindstedt, ingrid.m.lindstedt@vgregion.se, överläkare, Psykiatrisk klinik, Kungälvs sjukhus

Sekreterare Georg Dolk, georg.dolk@vgregion.se, Apotekare, Sjukhusapoteket VGR/SÄS

Övriga medlemmar

Babak Assadi-Nejad, läkare, Klin farm SU/Sahlgrenska

John Karlsson-Sondell, Apotekare, Regional vårdanalys

Magnus Geirsson, distriktsläkare, VC Norrmalm, Skövde

Ulla-Britt Mattsson, överläkare, Område 2 Neuropsykiatri SU/Mölndal

Valentin Dinca, överläkare, Vuxenpsykiatriska kliniken SÄS

Henrik Nyström, distriktsläkare, Torpavallens Vårdcentral

Lars Joelsson, överläkare, BUP NU-sjukvården


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26