Om Family Check-up

Family Check-up är styrkebaserad kortidsintervention för barn mellan 2 och 17 år. Modellen främjar barns psykiska hälsa genom att förbättra föräldrastrategier och föräldrars ledarskap i familjen. Mer än 30 års forskning ger starkt stöd för att Family Check-up främjar barns hälsa och utveckling.