Utbildning av PALS-instruktörer

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa utbildar PALS-instruktörer i en stadsdel eller kommun som i sin tur handleder PALS-team på skolorna.

imagesf89.png

Utbildningen till PALS-instruktör innebär i korthet:

• 4 utbildningsdagar à 6 timmar fördelade på flera terminer
• 16 timmar utbildningshandledning
• Möjlighet till telefonkonsultation vid behov

Vi skräddarsyr upplägg för intresserade stadsdelar och kommuner som vill utbilda medarbetare. Grundutbildningen sker antingen på plats i kommunen eller i våra konferenslokaler i Göteborg. Handledningstillfällen sker till viss del digitalt.

Kontakta Åsa Wallentin eller Ebba-Lisa Eckerdal på Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa om du vill veta mer om att utbilda PALS-instruktörer i din verksamhet.

Åsa Wallentin

Utvecklingsledare

Telefonnummer

Mobil: 0705-59 54 40

Ebba-Lisa Eckerdal

Utvecklingsledare

Telefonnummer