För skolor

imagerng13.png

Att arbeta systematiskt och förebyggande för att minska beteendeproblem på skolan

Det finns behov, i dagens skola, av ett mer systematiskt arbete för att skapa en god lärandemiljö där eleverna trivs och känner sig trygga, där de har goda möjligheter till utveckling och lärande. För att komma tillrätta med oro, bråk, konflikter och andra beteendeproblem behöver man arbeta mer med generella förebyggande strategier på ett systematiskt och inkluderande sätt. Många skolor har bra strategier för att hjälpa enskilda elever men forskning visar också på vikten av att jobba långsiktigt med strategier som riktas mot alla elever på skolan.

Vad en skola kan uppnå med PALS:

  • Gemensamt förhållningssätt hos personalen med fokus på positivt beteendestöd såsom beröm och uppmuntran
  • Gemensamt ansvar för problemlösning
  • Mindre bråk och oro - mer tid för lärande
  • Ökad kompetens och hantering av svåra situationer i skolvardagen
  • Bättre samarbete mellan hem och skola