Vård och hälsa: Ny funktion kan minska onödiga vidimeringar

Uppdaterad:
Publicerad:

Det är nu möjligt att förlänga tiden innan en vidimering för missad aktivitet skapas.

Syftet med detta är att undvika att onödiga
vidimeringar för missade aktiviteter skapas. Ibland genomför
patienten aktiviteten inom en acceptabel tid även om det sker utanför
den önskade tidsramen för aktiviteten. Tiden att vänta med att skapa
en vidimering för missad aktivitet är flexibel och kan konfigureras per
aktivitet och vårdplansmall.


Exempel: en patient som ska göra en mätning mellan 12:00-18:00.

Om tiden är inställd att vänta två timmar med att skapa
en vidimering för missad aktivitet kommer ingen vidimering att skapas
om patienten gör en mätning mellan 12:00-20:00. Om patienten inte
genomför aktiviteten under denna tid kommer en vidimering för
missad aktivitet att skapas som vanligt.