Vård och hälsa: Förhandsvisning av formulär

Publicerad:

Nu kan du förhandsgranska formulärens innehåll innan det skickas till patienter.

Klicka på den pilen bredvid formulärets titel så expanderas fältet och information om formuläret visas. Om du scrollar ned så ser du alla frågor i formuläret samt eventuellt information som ges i samband med frågorna.  

Notera att det inte går att förhandsgranska formulär som är triagerande eftersom innehållet är dynamiskt, vilket innebär att frågorna beror på de tidigare angivna svaren och patienten kan hoppa från ett formulär till ett annat. Därmed är det inte möjligt att känna till frågorna på förhand.