Försörjning av förbrukningsartiklar för infusionspumpar för läkemedel, total parenteral nutrition (TPN) och nutrition

All försörjning av förbrukningsartiklar till infusiosnpumpar för läkemedel, total parenteral nutrition (TPN) och nutrition sker nu från Läkemedelsnära produkter och beställs via Sesam LMN. Hänvisning finns även i webSesam under respektive infusionspump.

Guiden har uppdaterats i avsnittet Beställning/förskrivning genom borttag av information gällande möjlighet till iterering vid beställning från Hjälpmedelscentralen.