Prisjustering 2022-01-01

Hjälpmedelscentralens förslag till prisjustering av produkter och tjänster har beslutats av regiondirektören, efter rekommendation av Ledningsråd Medicintekniska produkter. På totalen innebär det en sänkning med 1,8% av hyrespriset per månad. Kostnaden för buffertförråd har minskat.

Avgifter för tjänster har ökat med 5 %, förutom för akutavgift och bomkörningsavgift som ökat med 51 %. Avsikten med den kraftiga höjningen av akutavgift och bomkörningsavgift är att styra så att volymökningen inte ska öka i samma takt som tidigare. Det innebär också att en större del av den verkliga kostnaden nu ingår i avgiften. Utfallet av ökad akutavgift kommer att följas upp över tid.

De nya priserna gäller från 2022-01-01. För detaljer om priser se länkade tabeller i Specifikation gällande finansiell samverkan.

Specifikationen har även uppdaterats med ändringar som beslutats tidigare, men ej justerats i specifikationen. Se ändringslogg för vilka justeringar som skett.