Uppdaterade ISO-koder och benämningar

Då nya ISO-standard för hjälpmedel har implementerats har specifikationen för produktområden uppdaterats redaktionellt.