Förtydligande i guiden om akut avhjälpande underhåll

En av Beredningsgrupp Avtal & överenskommelse utsedd arbetsgrupp har gjort en översyn av tjänsten akut avhjälpande underhåll för hjälpmedel inom Överenskommelsen. Därefter har texten i guidens avsnitt uppdaterats för att förtydliga vilka hjälpmedel som patienten kan beställa akut avhjälpande underhåll för.

Guide - Avhjälpande underhåll (reparation)