Nytt arbetssätt vid underhåll

Nytt arbetssätt för hantering av hjälpmedel med inställningar och doser vid avhjälpande och förebyggande underhåll.

Ett nytt arbetssätt för hur hjälpmedel med inställningar och doser ska hanteras vid olika typer av underhåll har arbetats fram. Arbetssättet implementeras nu i ordinarie verksamhet inom Överenskommelsen. Informationen på sidorna i guiden gällande avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll har uppdaterats och en ny sida, som beskriver arbetssättet, har upprättats.

Läs mer i guiden till överenskommelsen:

Avhjälpande underhåll (reparation)

Förebyggande underhåll (service)

Hantering av hjälpmedel med inställningar och doser vid underhåll