Ny hantering akut avhjälpande underhåll CPAP

Förändrad hantering vid behov av akut avhjälpande underhåll för CPAP

Ny hantering av akut avhjälpande underhåll för CPAP har arbetats fram med representanter från behandlande verksamheter och beslutats av Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelser. För att patient med CPAP ska kunna avropa akut avhjälpande underhåll direkt från Hjälpmedelscentralen krävs bedömning och beslut av behandlingsansvarig vårdgivare. Beställs i sådana fall via artikel i webSesam. Ingen förändring vad gäller avhjälpande underhåll (ej akut).