Förskrivarutbilning Hjälpmedel för medicinsk behandling

Nu har konceptet för förskrivarkompetens utökats med utbilningen Förskrivarutbildning Hjälpmedel för medicinsk behandling. Sedan tidigare har det funnits utbildningar för förskrivarkompetens inom hjälpmedel för rörelse, kommunikation, information och antidecubitus samt läkemedelsnära produkter.

Utbildningarna finns i Lärportalen och länkar till dessa utbildningar och mycket annat hittar du på sidorna om konceptet för förskrivarkompetens.

Koncept för förskrivarkompetens