Förskrivarutbildning hjälpmedel – vårdval rehab

Utbildningen vänder sig till arbetsterapeuter, logopeder och sjukgymnaster/fysioterapeuter inom vårdval rehab.

Utbildningen ingår som en del i Västra Götalands koncept för förskrivarkompetens, vars övergripande syfte är att säkerställa förskrivarkompetens och därmed nå en god och säker vård.

Utbildningens innehåll

  • Förtroendeförskrivning
  • Lokala anvisningar och rutiner kring särskild prövning
  • Lokala rutiner vid skada eller förlust av hjälpmedel
  • Patientfall

Kompetenskrav för förskrivare i Västra Götaland

Ett koncept är framtaget av enhet Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel, i samarbete med representanter för olika förskrivande verksamheter inom kommunal och regional hälso- och sjukvård.

Innehållet grundar sig på lagstiftning samt Västra Götalands reglering i handböcker, medicinska riktlinjer samt försörjningsavtal. I konceptet anges kompetenskraven för förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i Västra Götaland.

Kompetenskrav för förskrivare av hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation och information samt antidecubitus

Annika Jonasson Flytström

Telefonnummer

Karin Jisbrant

Telefonnummer