Psykisk hälsa/ohälsa

Här hittar du information om utbildningar som arrangeras av Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH), METIS-kansliet och psykiatrins regionala processteam (tema- och inspirationsdagar).