Fortbildning för specialister i allmänmedicin

Professionell utveckling för dig som är specialist i allmänmedicin i Västra Götalandsregionen.

För att bibehålla patientsäkerhet och hög kvalitet i primärvården krävs kompetenta specialister i allmänmedicin. Denna sida är skapad för att underlätta för dig att hitta relevant information om fortbildningsaktiviteter. Här kan du få tips på utbildningar, länkar och poddar samt få inspiration till kollegial dialog och reflektion som kan hjälpa dig bibehålla en hög kompetens samt bidra till ett hållbart arbetsliv med professionell utveckling i fokus. Sidan kommer uppdateras kontinuerligt så kika gärna in när du har möjlighet.

För att hålla dig uppdaterad med händelser på sidan får du gärna prenumerera på nyheter genom att klicka på prenumerera på RSS nedan.

sedlar

Stipendium för fortbildning

I samråd med Svenska Distriktsläkarföreningen har Provinsialläkarstiftelsen beslutat utlysa 100 stipendier om maximalt 10.000 kr. Pengarna kan användas för distriktsläkare för att täcka kostnader för fortbildning och studieresor, men även andra ändamål som kan anses falla inom ramen för distriktsläkares yrkesutveckling. Ansökningar tas emot och beviljas löpande, men senast 31 december behöver du ansöka för att ta emot bidrag inom ramen för Provinsialläkarlyftet.

höst

Anmälan är öppen till Allmänläkardygnet 2024

Välkomna till ännu ett Allmänläkardygn, SFAM Storgöteborgs årliga event av allmänläkare, för allmänläkare, med allmänläkare. Vi ses på Aspenäs Herrgård i Lerum 21-22 november 2024. https://www.allmanlakardygnet.se/

Nyheter

 • Bidrag 2024 för externa kurser och konferenser

  Nya medel beviljade för 2024! Operativa hälso- sjukvårdsnämnden har avsatt 3,5 miljoner kronor 2024 för bidrag till finansiering av deltagande i externa kurser och konferenser för specialistläkare anställda i VGR.

 • SFAM:s Torsdagsmöten

  Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till en digital föreläsning med möjlighet till efterföljande nationell kollegial dialog för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till allmänläkarnas professionella utveckling. Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

 • Fortbildning om den äldre patienten

  Geriatriskt intresserade allmänläkare inbjudes att delta i RFRs fortbildning för geriatriker i regionen.

 • Allmänläkardygnet 2024

  Allmänläkardygnet 2024 kommer gå av stapeln 16-17 november. Håll utkik när anmälan öppnar i vår.

 • Mitt-i-ST-värderare sökes!

  Sedan 2021 har anmälningstakten till Mitt-i-ST mer än fördubblats. SFAM har behov av fler värderare/examinatorer. Är du intresserad?

 • Kollegial dialog online

  SFAM har lanserat en ny modell för fortbildning: Kollegial dialog online. Både ST-läkare och färdiga specialister är välkomna att delta. Nyfiken? Läs mer här.

 • Månadens utbildningsfilm

  Här hittar du länk till tidigare Månadens utbildningsfilmer.

 • Nya utbildningar

  REK-dagen, Migränutbildning, Basutbildning MI

 • VGR-föreläsningar

  Länk till tidigare VGR-föreläsningar.


Blå dekor för puffblocket VGR-föreläsningar.

VGR-föreläsningar

Här hittar ni tidigare inspelade föreläsningar: https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/filmer--material/vgr-forelasningar/

Månadens utbildningsfilm

Länk till tidigare Månadens utbildningsfilm. Filmerna är oftast 15-20 min lång och kan med fördel utgöra en grund för diskussion vid visning på ex läkarmöten.

Användbara länkar

Poddar att inspireras av

Jannike Norström

Regional studierektor för fortbildning i allmänmedicin

Telefonnummer

Mobil: 0700-82 23 01