METIS för ST-läkare

METIS = mer teori i ST. Begreppet METIS avser både ett pedagogiskt format och att kurserna ges utifrån det regionala och nationella nätverket METIS

Genom METIS har du som ST-läkare inom psykiatrin ett komplett kursutbud som ger dig kliniska relevanta färdigheter och rustar dig att bli specialistläkare.

METIS-kurser som arrangeras av regionalt kansli

 • Personlighetssyndrom
 • BUP för Vuxenpsykiater
 • Rättspsykiatri
 • Affektiva sjukdomar
 • Ätstörningar
 • Konsultationspsykiatri och psykosomatik
 • Äldrepsykiatri
 • Psykossjukdomar
 • Suicidologi
 • Beroendelära
 • Levnadsvanor
 • Psykiatrisk Juridik
 • Psykofarmakologi
 • Neuropsykiatri
 • Psykiatrisk diagnostik
 • Akutpsykiatri
 • Ångestsyndrom, trauma- och stressrelaterade syndrom

Alla tillgängliga kurser kan du läsa mer om i kurskatalogen metiskurser.se

Läs mer

METIS-formatet använder sig av modern interaktiv pedagogik. En del av detta är kombinationen av olika inlärningsmetoder. Flera pedagogiska metoder ger möjlighet att effektivisera inlärning under de tre faserna. 

 • Fas 1: Bygga kunskaper; består av distansstudier med inläsning, inlämningsuppgift och självtest av obligatorisk litteratur – med lägst 80% rätt. Distansstudierna sker via lärplattform Ping Pong. Det ger deltagaren möjlighet till tidsflexibilitet och är beroende av geografiskt läge. Tidsperioden är cirka fyra veckor men uppgiften ska lämnas in två veckor före kursmöte för granskning av kursledning. Båda uppgifterna är obligatoriska för att vara behörig att närvara på kursmötet
 • Fas 2: Överbrygga; består av kursmöte (oftast tre dagar) som ger en utveckling från kunskap till kompetens. Där träffar deltagarna till exempel experter inom klinik och forskning, annan adekvat föreläsning i temat samt i förekommande fall patientrepresentanter. Deltagarna får ställa frågor, diskutera och öva sig i hur kunskapen kan användas i den kliniska vardagen, målsättningen är att minska tiden för katedral föreläsning, så långt det är möjligt mer tid i grupp och andra spännande grepp. Full närvaro krävs för godkännande
 • Fas 3: Tillämpa; består av en distansdel under cirka fyra veckor där deltagaren får tillämpa sin kompetens i en examination, arbeta vidare med t.ex. inlämningsuppgiften utifrån vad man lärt sig på kursmötesdagarna eller föreläsning på egna arbetsplatsen som chef/handledare intygar. Examinationen granskas av kursledaren som också ger feedback. Godkända uppgifter samt inlämnad obligatorisk utvärdering är underlag för godkännande av hela kursen


Regionalt METIS kansli VGR:

Funktionsbrevlåda: metis.vgr@vgregion.se

Ann-Kristin Antonsson

Adm koordinator

Rajna Knez

Medicinsk rådgivare METIS/Övergripande regional studierektor ST-psykiatri

Mikael Ekvall

Regional studierektor ST-psykiatri