Övriga utbildningar

Övriga utbildningar som arrangeras av Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) och de regionala processteam inom psykisk hälsa (tema- och inspirationsdagar).

Utbildningar

Elna Persson

Regionutvecklare

Pethra Zollfrank

Regionutvecklare

Ulrika Lundberg

Regionutvecklare

Anders Elmquist

Enhetschef