Övriga utbildningar

Övriga utbildningar som arrangeras av Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) och RUP:s kunskapsnoder och processteam (tema- och inspirationsdagar).

Utbildningar

28
mar

Regionsdag ECT

Starttid:
Ort: Göteborg
01
apr
02
apr

Cool Kids - Familjeprogram för barn med ångest

Starttid:
Ort: Göteborg
05
apr

Utbildning i Ipt-k, Integrerad psykologisk terapi- kognitiv träning

Starttid:
Ort: Göteborg
10
apr

Unified Protocol med fokus på behandling av vuxna i grupp

Starttid:
Ort: Göteborg
10
apr

Utbildning i PANSS och RS-S 10 april

Starttid:
Ort: Göteborg
25
apr

KBT-behandling i grupp för insomni

Starttid:
Ort: Göteborg
26
apr

Uppstart MI-nätverk

Starttid:
Ort: Göteborg
29
apr

MINI-strukturerad diagnostisk intervju (Göteborg)

Starttid:
Ort: Göteborg
08
maj
15
maj

MBT nätverksträff

Starttid:
Ort: Göteborg
31
maj

190925 Användbar evidens - fortbildningsdag

Starttid:
Ort: Göteborg
31
maj

191018 Inspirationsdag om; Levnadsvanor - på liv och död!

Starttid:
Ort: Göteborg
31
maj

Elna Persson

Regionutvecklare

Eva Hallberg

Regionutvecklare

Mia Harty

Regionutvecklare

Pethra Zollfrank

Regionutvecklare
Senast uppdaterad: 2019-03-08 12:15