Övriga utbildningar

Övriga utbildningar som arrangeras av Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) och RUP:s kunskapsnoder (tema- och inspirationsdagar).

Utbildningar

29
aug

MET (Motivationshöjande samtalsbehandling) 5 hp

Starttid:
Ort: Göteborg
30
aug

Workshop om personlighetssyndrom med Dr Joost Hutsebaut

Starttid:
Ort: Göteborg
30
aug

MET (Motivationshöjande samtalsbehandling) 5 hp

Starttid:
Ort: Göteborg
03
sep

MI (Motiverande samtal) 5 hp

Starttid:
Ort: Göteborg
04
sep

MI (Motiverande samtal) 5 hp

Starttid:
Ort: Göteborg
04
sep

Connect utbildning (Göteborg)

Starttid:
Ort: Göteborg
06
sep

ABC - Alla Barn I Centrum Gruppledarutbildning

Starttid:
Ort: Göteborg
07
sep

Grundkurs RUDAS (Rowland Universal Dementia Assessment Scale (Göteborg)

Starttid:
Ort: Göteborg
10
sep

ADOS-2 för personal som deltar i diagnostik av autismspektrumtillstånd (AST)

Starttid:
Ort: Göteborg
18
sep

ÅP (Återfallsprevention) 5 hp

Starttid:
Ort: Göteborg
20
sep

Individual Placement and Support (IPS) - introduktionsutbildning

Starttid:
Ort: Göteborg
21
sep

Ipt-k utbildning

Starttid:
Ort: Göteborg
04
okt

Konferens med Suzette Boon- Komplex traumatisering och dissociation

Starttid:
Ort: Göteborg
05
okt

Konferens med Suzette Boon- Komplex traumatisering och dissociation

Starttid:
Ort: Göteborg
11
okt

KBT-behandling i grupp för insomni

Starttid:
Ort: Göteborg
16
okt

ÅP (återfallsprevention) 5 hp

Starttid:
Ort: Göteborg
16
okt

MINI-Utbildning (Uddevalla)

Starttid:
Ort: Uddevalla
17
okt

MINI - Utbildning (Uddevalla)

Starttid:
Ort: Uddevalla
17
okt

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)- teori och teknik

Starttid:
Ort: Göteborg
07
nov

Unified Protocol med fokus på behandling av vuxna i grupp

Starttid:
Ort: Göteborg
13
nov

MINI-utbildning (Borås)

Starttid:
Ort: Borås
14
nov

PANSS och remissionsskala utbildning

Starttid:
Ort: Göteborg
14
nov

MINI-Utbildning (Borås)

Starttid:
Ort: Borås
15
nov

Grundkurs RUDAS (Rowland Universal Dementia Assessment Scale (Vänersborg)

Starttid:
Ort: Vänersborg
21
nov

Affektfokuserad psykodynamisk terapi – specialistkurs för psykologer

Starttid:
Ort: Göteborg
11
dec

MINI-Utbildning (Göteborg)

Starttid:
Ort: Göteborg
12
dec

MINI-Utbildning (Göteborg)

Starttid:
Ort: Göteborg

Elna Persson

Regionutvecklare

Mia Harty

Regionutvecklare