Övriga utbildningar

Övriga utbildningar som arrangeras av Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) och RUP:s kunskapsnoder (tema- och inspirationsdagar).

Utbildningar

21
nov

Affektfokuserad psykodynamisk terapi – specialistkurs för psykologer

Starttid:
Ort: Göteborg
28
nov

Cool Kids - familjeprogram för barn med ångest

Starttid:
Ort: Göteborg
28
nov

One size fits all? En dag om standardiserade vårdförlopp i psykiatrin

Starttid:
Ort: Göteborg
11
dec

MINI-Strukturerad diagnostisk intervju (Göteborg)

Starttid:
Ort: Göteborg
12
dec

MI (Motiverande samtal) 5 hp

Starttid:
Ort: Göteborg
12
dec

MINI-strukturerad diagnostisk intervju (Göteborg)

Starttid:
Ort: Göteborg
31
jan

Elna Persson

Regionutvecklare

Mia Harty

Regionutvecklare

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26