Restinformation: Marcain adrenalin 5 mg/ml + 5 mkg/ml

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Smärta
Senast uppdaterat

2024-05-29 Kortare ledtid för licensalternativ 
2024-05-16 Delleveranser kan förekomma under restperioden, se mer info under rubriken Status
2024-03-05 Nytt licensalternativ
2024-02-06 Licensalternativ restnoterar
2023-08-08 Åter restnoterad
2023-05-05 Information inlagd från terapigrupp smärta
2023-02-23 Nytt varunummer på licensalternativet, samt annat pris, samma licens gäller. Ny produktresumé på engelska
2023-01-18

Läkemedel

Marcain adrenalin 5 mg/ml + 5 mkg/ml, 5x20 ml, injektionsvätska, lösning.
Vnr: 171611

Status Restnoterar med preliminärt leveransdatum
2025-06-06

Delleveranser förväntas komma under restperioden. Leverans är planerad till slutet av september 2024.
Information från terapigrupp smärta

Terapigrupp Smärta rekommenderar att man under restperioden använder bupivakain utan adrenalin i de fall detta är möjligt, för att spara på adrenalinkombinationerna till de ingrepp där dessa är nödvändiga.

Tillgången på lokalanestetika med bupivakain utan adrenalin bedöms för närvarande vara god.

Alternativ

Bupisen con adrenalina 5 mg/ml + 5 mkg/ml,
Beredningsform: Injektionsvätska, lösning
Förpackningsstorlek:10x10 ml
Vnr 843524 
Ledtid: ca 3 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order kontakta RGL
Pris ca 800 kr 
Se produktresumé

Bupicain con adrenalina 5 mg/ml + 5 mkg/ml,
Beredningsform: Injektionsvätska, lösning
Förpackningsstorlek:10x10 ml
Vnr 847192
Ledtid: 10 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order kontakta RGL
Pris 450 kr
Se produktresumé

Nedan licensalternativ är inte längre tillgängligt
Bupisen con adrenalina 5 mg/ml + 5 mkg/ml,
Beredningsform: Injektionsvätska, lösning
Förpackningsstorlek:10x10 ml
Vnr 789812
Pris 275 kr 
Se produktresumé
 


Regiongemensam licens för beställning på rekvisition finns för ovanstående preparat.

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet.

Informationskälla:

Aspen pharma, RGL

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se