Restinformation: Carbocain adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrog/ml

Restinformation: Carbocain adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrog/ml

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Smärta
Senast uppdaterat

2024-01-12 Nytt licensalternativ, samma licens gäller
2023-09-05 Nytt licensalternativ
2023-06-13 Länk till terapiråd från terapigrupp Smärta
2023-01-10

Läkemedel

Vnr. 563366 Carbocain adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrog/ml restnoterar preliminärt till 2024-04-05.

Beräknad tillgänglighet på samtliga lokalanestetika från Aspen Pharma med och utan adrenalin framgår i tabellen nedan. Vid eventuell restproblematik för lokalanestetika utan adrenalin finns ersättningsvara att tillgå i dagsläget. 

Orsak

Bristsituationen beror på tillverkningsrelaterade problem i Recipharms anläggning som tillverkar produkterna för Aspen Pharma.

Information från terapigrupp Smärta

Terapiråd Brist på mepivakain (vgregion.se)

Alternativ

Adrenalin APL Injektionsvätska, lösning 10 mikrog/ml utan konserveringsmedel finns att beställa som extemporeberedning.

Licensalternativ till Carbocain adrenalin 10mg/ml + 5 mikrog/ml

Carbosen con adrenalina 10mg/ml + 5mcg/ml
Beredningsform: Injektionsvätska, lösning
Förpackningsstorlek: 10x10ml
Vnr 844329
Produktresumé
Ledtid: Upp till 14 arbetsdagar, kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL
Pris: ca 650 kr
Referensnummer: 2022560418

Förlängda ledtider och ostabil tillgång på licensalternativen nedan

Carbosen con adrenalina 10mg/ml + 5mcg/ml
Beredningsform: Injektionsvätska, lösning
Förpackningsstorlek: 10x10ml
Vnr 843527
Produktresumé
Ledtid: Oklar ledtid. För information om specifik order kontakta RGL
Pris: ca 700 kr
Referensnummer: 2022560418

Carbosen Adrenalin 10mg/ml + 5mcg/ml
Beredningsform: Injektionsvätska, lösning
Förpackningsstorlek: 10x5ml
Vnr 846194
Produktresumé
Ledtid: Oklar ledtid. För information om specifik order kontakta RGL
Pris: 599 kr
Referensnummer: 2022560418

Regiongemensam licens för beställning på rekvisition finns för ovanstående preparat

Informationskälla:

Aspen Pharma och RGL

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se