Restinformation Carbocain 10mg/ml injektionsvätska, lösning

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Smärta
Senast uppdaterat

2024-05-16 Delleveranser kan förekomma under restperioden, se mer info under rubriken Status
2024-01-25 Nytt licensalternativ Scandicain finns tillgänglig, licensalternativen Mecain 10mg/ml 1x20ml samt Carbosen Sol F 10mg/ml 10x10ml restnoterar 
2023-11-08 Licensalternativ Mecain 10mg/ml injektionsvätska, lösning, 1x20ml restnoterar
2023-09-05 Nytt licensalternativ Carbosen Sol F inj, 10 mg/ml, 10 x 10 ml
2022-08-17 Nya licensalternativ
2023-08-15 Rest på licenspreparat, nya alternativ eftersöks
2023-07-17- Nya licensalternativ finns
2023-07-04 Förlängd ledtid på licensvaror. Nytt licensalternativ eftersöks. 
2023-06-13 Länk till terapiråd från terapigrupp Smärta
2023-05-31 Ny regiongemensam licens beviljad
2023-05-25 Nytt licensalternativ, Mecain, regiongemensam licens sökt, ännu ej godkänd. OBS! se information från TG Smärta gällande buffring 
2023-04-12

Läkemedel

Carbocain 10mg/ml injektionsvätska, lösning
5 x 20 milliliter Injektionsflaska Vnr:494279 

Status

Restnoterar med preliminärt leveransdatum 2025-02-07

Delleveranser förväntas komma under restperioden. Delleveranser är planerade till slutet på juni 2024 och slutet på november 2024. Leverans i juni förväntas räcka till början av oktober 2024.

Information från terapigrupp

Obs! konserveringsmedel

Observera att vissa licensalternativ, till skillnad från Carbocain, innehåller konserveringsmedel, och därför inte kan användas till ingrepp där konserveringsmedel är kontraindicerat.

Lösningar som innehåller konserveringsmedel, dvs i förpackningar godkända för upprepad dosering, ska inte användas i följande fall:

- Om volymen för den singeldos som ska injiceras är mer än 15 ml, om inte särskilda skäl finns.

- Om administrering av injektionsvätskan sker via en administreringsväg där konserveringsmedel av medicinska skäl inte accepteras, till exempel intracisternalt, epiduralt, intratekalt eller via någon väg som ger tillgång till cerebrospinalvätskan, samt intra- eller retrobulbärt.

Avrådande från buffring

Terapigrupp Smärta avråder från buffring av Mecain då dessa licensalternativ innehåller kalciumklorid, vilket innebär risk för utfällning vid buffring med natriumbikarbonat

Terapiråd Brist på mepivakain (vgregion.se)

Alternativ

Tillgängliga licensalternativ:

MEPIvacain DELTAMEDICA 10 mg/ml injektionsvätska, lösning, 5X5ml
MAH: DELTAMEDICA GmbH, Tyskland
Varunummer: 846049

Pris ca 200 kr
Se produktresumé
Ledtid: ca 14 arbetsdagar, kan komma att ändras, för mer information om specifik order kontakta RGL

Scandicain 10mg/ml injektionsvätska, lösning 10x5ml
MAH: Aspen Pharma Trading Limited, Irland
Varunummer: 847429
Pris: ca 40 kr
Se produktresumé
Ledtid: ca 2 arbetsdagar, kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL

Tillgängligt i begränsad mängd:

Mecain 10mg/ml injektionsvätska, lösning, 50ml vial
Puren Pharma GmbH & Co.KG, Tyskland
Varunummer: 746031
Pris: 1299 kr
Se produktresumé
Ledtid: ca 10 arbetsdagar, kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL
OBS: innehåller konserveringsmedel

Nedan licensalternativ restnoterar för närvarande:
Carbosen Sol F inj, 10 mg/ml, 10 x 10 ml
MAH: Galencia Senese, Italien
Varunummer: 846373
Pris 599 kr
Se produktresumé
Ledtid: ca 20 arbetsdagar, kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL 
Preliminärt åter hos leverantör vecka 8

Mecain 10mg/ml injektionsvätska, lösning, 1x20ml
MAH: Eugia Pharma (Malta) Limited, Tyskland
Varunummer: 746973
Pris: 800kr
Se produktresumé
Ledtid: ca 10 arbetsdagar, kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL

Mecain 10mg/ml injektionsvätska, lösning, 10x20ml
MAH: Eugia Pharma (Malta) Limited, Tyskland
Varunummer: 845434
Pris: 935 kr
Se produktresumé
Ledtid: ca 14 arbetsdagar, kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL

Mecain 10mg/ml injektionsvätska, lösning, 10x20ml
Eugia Pharma Malta Limited, (Puren Pharma GmbH & Co.KG, Tyskland)
Varunummer: 780244
Pris: 690 kr
Se produktresumé
Ledtid: ca 10 arbetsdagar, kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL

 


Regiongemensam licens finns för ovanstående preparat för beställning på rekvisition.

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla:

RGL, företaget

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se