Information: Ketogan suppositorium

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Smärta
Senast uppdaterat 2023-03-01

Läkemedel

Ketogan 10mg/50mg Suppositorium
Vnr: 496935

Orsak Utgår från marknaden
Alternativ

Inget utbytbart alternativ finns att tillgå.

Se tidigare information kring extempore-alternativ till Spasmofen, som kan utgöra ett alternativ för vissa.

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet.

Informationskälla:

RGL, Terapigrupp Smärta, Företaget

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se