Sammanfattning av ändringar vid uppdatering av RMR-Läkemedel

 

Titel på RMR: Klimakteriebehandling

Ansvarig terapigrupp: Gynekologi

Datum: 2023-11

Sammanfattning av ändringar

  • Vid behandling med menopausal hormonterapi innehållande östrogen ses en tydligt minskad frakturrisk postmenopausalt.
  • Lågpotent lokal östriolterapi ofta är förenlig med aromatashämmarbehandlad bröstcancer.
  • Förtydligande av när och hur ofta endometriekontroller ska ske.
  • Redaktionella ändringar.