Terapigrupp Gynekologi

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Gynekologi.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Rekommendationer och terapiråd

Regionala medicinska riktlinjer

Relaterad information

Antikonception vid epilepsi (riktlinje)

Vårdprogram utfärdade av Regionalt cancercentrum väst  

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer (www.lakemedelsverket.se): 
Akne nr 4:2014, Antikonception nr 2:2014, Urininkontinens och ÖAB nr 2:2011 

Läkemedelsboken

SBU (http://www.sbu.se/)

Följande rapporter finns att beställa på SBU:s hemsida. Ange ”östrogen” resp. "urininkontinens" som sökord. Behandling med östrogen; SBU-rapport år 2002 nr 159. Behandling av urininkontinens; SBU-rapport år 2000 nr 143. Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre; SBU-rapport 2013: nr 219.

Socialstyrelsen

SFOG:s Hemsida – Råd och Riktlinjer Benign gynekologi, Gyn. onkologi, Reproduktion

Kontaktpersoner                         

Ordförande Charlotte Greppe, charlotte.greppe@vgregion.se, överläkare, Frölunda Specialistsjukhuset

Sekreterare Georg Dolkgeorg.dolk@vgregion.se, apotekare, Sjukhusapoteket VGR/SÄS               

Övriga medlemmar

Anna Eriksson, överläkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Katarina Kylebäck, överläkare, Närhälsan Göteborg

Linnéa Rönnstedt, överläkare, Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus

Lyudmyla Blank, överläkare, Kvinnokliniken, Kärnsjukhuset i Skövde 

Maria Lagrell, läkare, Närhälsan, Dagson Vårdcentral

Mari Henriksson Näsman, överläkare, Kvinnokliniken, NÄL

Marianne Hansson, överläkare, Närhälsan Göteborg

Åsa Magnusson, överläkare, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26