Sammanfattning av ändringar vid uppdatering av RMR-Läkemedel

 

Titel på RMR: Samhällsförvärvad bakteriell pneumoni hos barn

Ansvarig terapigrupp: Infektion

Datum: 2023-10

Sammanfattning av ändringar

Inga innehållsmässiga förändringar har gjorts, endast justering av giltighetstid.