Terapigrupp Infektion

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Infektion.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Regionala medicinska riktlinjer

Kontaktpersoner                         

Ordförande Gunnar Jacobsson, gunnar.jacobsson@vgregion.se, Infektionskliniken, Skaraborgs Sjukhus

Sekreterare Ulrika Eriksson Krebs, ulrika.eriksson.krebs@vgregion.se, apotekare, Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel, Koncernstab Hälso- och sjukvård

Övriga medlemmar

Ingegerd Adlerberth, överläkare, Klinisk mikrobiiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Katarina Adrian, specialistläkare, Barn- och ungdomsmedicin, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus

Maria Hess, distriktsläkare, Närhälsan, Vänerparkens vårdcentral

Anders Lundqvist, överläkare, Infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus/Borås

Björn Nilsson, distriktsläkare, Närhälsan, Floda vårdcentral

Johan Quester, ST-läkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ulrika Snygg Martin, överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Lennart Wernbro, överläkare, Infektionskliniken, NU-sjukhuset/Trollhättan


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26