Terapigrupp Infektion

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Infektion.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. 

Terapigrupp

Kontaktpersoner                         

Ordförande Gunnar Jacobsson, gunnar.jacobsson@vgregion.se, överläkare, Infektionskliniken, Skaraborgs Sjukhus

Sekreterare Ulrika Eriksson Krebs, ulrika.eriksson.krebs@vgregion.se, apotekare, Koncernstab för uppdrag och produktion hälso- och sjukvård

Övriga medlemmar

Ingegerd Adlerberth, överläkare, Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Katarina Adrian, överläkare, Barn- och ungdomsmedicin, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus

Daniel Bremell, överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Anders Claeson, distriktsläkare/specialist allmänmedicin, Närhälsan Oden vårdcentral

Kalle Forsberg Wanngård, distriktsläkare/specialist allmänmedicin, Capio vårdcentral Axess

Anders Lundqvist, överläkare, Infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus/Borås

Hanna Norlin Arnell, infektionsläkare, Infektionskliniken, NU-sjukvården/Trollhättan

Martina Wahnström, ST-läkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset