Sammanfattning av ändringar vid uppdatering av RMR-Läkemedel

 

Titel på RMR: IBS, Irritable Bowel Syndrome

Ansvarig terapigrupp: Mage-tarm

Datum: 2023-06

Sammanfattning av ändringar

  • Ny, uppdaterad utredningsalgoritm
  • Spasmolytika ej längre behandlingsalternativ vid smärtdominerad IBS
  • Gränsvärde för fekalt kalprotektin för att selektera patienter till koloskopi vid diarrédominerad IBS, har ändrats från >100 till >150