Terapigrupp Mage - tarm

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Mage - tarm

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Terapigrupp

Kontaktpersoner                         

Ordförande Antal Bajor, antal.bajor@vgregion.se, överläkare, Med klin, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Sekreterare Susanne Mirshahi, susanne.mirshahi@vgregion.se, apotekare, Läkemedelsenhet/Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Övriga medlemmar

Henrik Asplund, specialistläkare, SU/Östra

Timo Käppi, barngastroenterolog, DSBUS

Mikael Olsson, överläkare, Med. klin. NU-sjukvården, NÄL

Daniel Pouragheli, ST-läkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Andreas Schult, överläkare, Transplantation, SU/Sahlgrenska